Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

„Bóg z nami" - Jesus Culture

Jesus Culture

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

ty jesteś

niezrównany

w łasce

i

miłosierdziu

W łasce i miłosierdziu jesteś niezrównany,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

jest

nigdzie

my możemy schować

przed twoją miłością

Nigdzie nie możemy skryć się przed Twoją miłością,

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

ty jesteś niezłomny

nigdy niezawodzący

ty jesteś wierny

Jesteś niezłomny, nigdzie nie zawodzisz, jesteś wierny,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

całe stworzenie

jest

w podziwie tego

kim ty jesteś

Całe stworzenie podziwia to, kim jesteś,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

ty jesteś

uzdrowicielem

chorych

i

załamanych

Jesteś uzdrowicielem chorych i załamanych,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

ty jesteś pocieszeniem

dla każdego serca

które

obchodzi żałobę

Jesteś pocieszeniem każdego serca w żałobie,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

nasz król

i

nasz zbawca

zawsze

Nasz Król i nasz Zbawca na zawsze,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

na wieczność

my będziemy śpiewać

o wszystkim

ty zrobiłeś

Na wieczność będziemy śpiewać o wszystkim, co zrobiłeś,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

my śpiewamy

Bóg

z nami

Bóg

dla nas

Śpiewamy, Bóg z nami, Bóg dla nas,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

nothing

could come

against [us]

no one

can stand

between us

nic

mogłoby stanąć

przeciwko [nam]

nikt

może stanąć

pomiędzy nami

Nic nie może stanąć przeciwko nam, nikt nie może stanąć pomiędzy nami,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

your heart

it moves

with compassion

twoje serce

ono porusza się

z współczuciem

Twoje serce jest pełne współczucia,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

jest

życie

jest

uzdrowienie

w twojej miłości

Jest życie, jest uzdrowienie w Twojej miłości,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

ty jesteś

Ojcem

Synem

Duchem Świętym

Ty jesteś Ojcem, Synem, Duchem Świętym,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

na wieczność

my będziemy śpiewać

o wszystkim

ty zrobiłeś

Na wieczność będziemy śpiewać o wszystkim, co zrobiłeś,

Line 15 / 18

Where there was death, You brought life, Lord,

where

there was

death

you brought

life

Lord

gdzie

była

śmierć

ty przyniosłeś

życie

Panie

Tam, gdzie była śmierć, Ty przyniosłeś życie, Panie,

Line 16 / 18

Where there was fear, You brought courage,

where

there was

fear

you brought

courage

gdzie

był

strach

ty przyniosłeś

odwagę

Tam, gdzie był strach, Ty przyniosłeś odwagę,

Line 17 / 18

When I was afraid, You were with me,

when

I was afraid

you were

with me

kiedy

ja byłem przestraszony

ty byłeś

ze mną

Kiedy się bałem, Ty byłeś ze mną,

Line 18 / 18

and You're lifting me up, oh, You're lifting me up,

and

you are lifting me up

oh

you are lifting me up

i

ty podnosisz mnie w górę

och

ty podnosisz mnie w górę

I podnosisz mnie, och, Ty mnie podnosisz.