Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Alleluja" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo instrumentalne

"Alleluja" - Rob Landes and Aubry Pitcher

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo głosowe

"Alleluja" - Pentatronix

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 28

I've heard there was a secret chord,

I

have heard

there

was

a secret chord

ja

słyszałem

tam

był

sekretny akord

Podobno istniał tajemny akord,

Line 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the Lord

który

Dawid

grał

i

to

zadowoliło

Pana

Który Dawid grał ku uciesze Pana,

Line 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do not care

really

for music

do you

ale

ty

nie troszczysz się

prawdziwie

o muzykę

czy ty

Ale ty przecież nie dbasz o muzykę, prawda?

Line 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the fourth

the fifth

coż

to

idzie

jak

tak

czwarty

piąty

Więc leci on tak, kwarta, kwinta

Line 5 / 28

the minor fall, the major lift

the minor fall

the major lift

mniejsze opadnięcie

większe podniesienie

Trochę w dół, bardziej wzwyż,

Line 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the baffled king

composing

hallelujah

skonsternowany król

komponuje

alleluja

Zadziwiony król komponuje alleluja

Line 7 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja

Line 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your faith

was

strong

but

you

needed

proof

cóż

twoja wiara

był

silny

ale

ty

potrzebowałeś

dowód

Coż, miałeś silną wiarę, ale potrzebowałeś dowodu

Line 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on the roof

Ty

zobaczyłeś

brać kąpiel

na dachu

Zobaczyłeś ją, gdy kąpała się na dachu

Line 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her beauty

and

the moonlight

overthrew

you

jej piękno

i

światło księżyca

pozbawiło władzy

ciebie

Jej piękno w świetle księżyca cię podbiło

Line 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to a kitchen chair

ona

przywiązała

ciebie

do kuchennego krzesła

W kuchni przywiązała cię do krzesła

Line 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your throne

and

she

cut

your hair

ona

zniszczyła

twój tron

i

ona

obcięła

twoje włosy

Złamała twój tron i obcięła twoje włosy

Line 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from your lips

she drew

the hallelujah

i

z twoich ust

ona wydobyła

alleluja

I z twoich ust wydobyła alleluja

Line 14 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja

Line 15 / 28

Well, baby, I've been here before,

well

baby

I

have been

here

before

cóż

skarbie

ja

byłem

tam

wcześniej

Cóż, skarbie, byłem tu już

Line 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have seen

this room

I

have walked

this floor

ja

widziałem

ten pokój

i

szedłem

tą podłoga

Widziałem ten pokój i szedłem po tej podłodze

Line 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used to live

alone

before

I

knew

you

ja

zwykłem życ

samotnie

zanim

ja

znałem

ciebie

Żyłem samotnie, zanim cię poznałem.

Line 18 / 28

And I've seen your flag on the Marble Arch,

and

I

have seen

your flag

on the Marble Arch

i

ja

widziałem

twoją flagę

na Marble Arch

I widziałem twoją flagę na marmurowym łuku,

Line 19 / 28

Love is not a victory march,

love

is

not

a victory march

miłośc

jest

nie

marszem zwycięstwa

Miłość nie jest marszem zwycięstwa,

Line 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it is

a cold

and

it is

a broken hallelujah

to jest

zimne

i

to jest

złamane alleluja

Jest zimnym i złamanym alleluja

Line 21 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja

Line 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there is

a god

above

może

tam jest

bóg

powyżej

Może jest na górze Bóg

Line 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have learned

ever

from love

ale

wszystko

ja

nauczyłem się

kiedykolwiek

od miłość

Ale miłość nauczyła mnie tylko

Line 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to shoot

somebody

who

outdrew

you

było

jak

zastrzelić

kogoś

kto

wyciągnął pistolet szybciej

od ciebie

Jak zastrzelić kogoś, kto pierwszy we mnie wycelował

Line 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it is

not

a cry

that

you hear

at night

i

to jest

nie

płacz

który

ty słyszysz

w nocy

I nie jest to płacz słyszany nocą

Line 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it is

not

somebody

who has seen

the light

to jest

nie

ktoś

kto widział

światło

To nie ktoś, kto zobaczył światło

Line 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it is

a cold

and

it is

a broken hallelujah

to jest

zimne

i

to jest

złamane alleluja

To zimne i złamane Alleluja

Line 28 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Alleluja

Alleluja