Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"He Has Come For Us" - Meredith Andrews

„On przyszedł dla nas” - Meredith Andrews

baby

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 19

God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay,

God

rest

ye (you)

merry

gentlemen

let

nothing

you

dismay

Bóg

zachowa (stare użycie)

was

szczęśliwymi

panowie

niech

nic

was

niepokoi

Niech Bóg ześle wam szczęśliwość, panowie, niech nic was nie niepokoi,

Line 2 / 19

Remember Christ, our Saviour, was born on Christmas day,

Remember

Christ

our Saviour

was born

on Christmas day

pamiętajcie

Chrystus

nasz Zbawiciel

urodził się

w Dzień Bożego Narodzenia

Pamiętajcie, że Chrystus, nasz Zbawiciel, przyszedł na świat w Dzień Bożego Narodzenia,

Line 3 / 19

To save us all from Satan's power, when we were gone astray,

(in order) to save

us

all

from Satan's power

when

we were gone

astray

(w celu) aby ocalić

nas

wszystkich

od mocy Szatana

kiedy

my byliśmy poszliśmy

zagubieni

Żeby wyzwolić nas wszystkich z mocy szatana, kiedy zbłądziliśmy,

Line 4 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

Och

wieści

pocieszenia

i

radości

pocieszenia

i

radości

och

wieści

pocieszenia

i

radości

Och, wieści radości i pocieszenia, radości i pocieszenia, och, wieści radości i pocieszenia,

Line 5 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on przyszedł

dla nas

ten Jezus

on jest nadzieją

dla całej ludzkości

On przyszedł dla nas, ten Jezus, on jest nadzieją całej ludzkości,

Line 6 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

on przyszedł

dla nas

Mesjasz

narodzony

(w celu) aby dać

nam

życie

On przyszedł dla nas, Mesjasz, zrodzony, by dać nam życie,

Line 7 / 19

From God, our heavenly Father, a blessed angel came,

From God

our heavenly Father

a blessed angel

came

od Boga

naszego ojca niebieskiego

błogosłowiony anioł

przyszedł

Od Boga, naszego Ojca niebieskiego, przyszedł błogosławiony anioł,

Line 8 / 19

And unto certain shepherds brought tidings of the same,

And

unto (to)

certain shepherds

brought

tidings

of the same

i

na

pewni (określeni) pastuchowie

przyniósł

wieści

tego samego

I pewnym pastuchom przyniósł wieści następujące,

Line 9 / 19

How that in Bethlehem was born the Son of God by name,

How

that

in Bethlehem

was born

the Son of God

by name

jak

że

w Betlejem

został urodzony

Syn Boży

z imienia

O tym, jak w Betlejem urodził się prawdziwy Syn Boży,

Line 10 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

Och

wieści

pocieszenia

i

radości

pocieszenia

i

radości

och

wieści

pocieszenia

i

radości

Och, wieści radości i pocieszenia, radości i pocieszenia, och, wieści radości i pocieszenia,

Line 11 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on przyszedł

dla nas

ten Jezus

on jest nadzieją

dla całej ludzkości

On przyszedł dla nas, ten Jezus, on jest nadzieją całej ludzkości,

Line 12 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

on przyszedł

dla nas

Mesjasz

narodzony

(w celu) aby dać

nam

życie

On przyszedł dla nas, Mesjasz, zrodzony, by dać nam życie,

Line 13 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

wszyscy aniołowie

śpiewają

alleluja

Jezus Chrystus

się rodzi

Wszyscy aniołowie śpiewają: „Alleluja! Rodzi się Jezus Chrystus!”

Line 14 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

wszystkie dzieci

śpiewają

alleluja

on jest Chrystusem

Panem

Wszystkie dzieci śpiewają: „Alleluja! On jest Chrystusem Panem!”

Line 15 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on przyszedł

dla nas

ten Jezus

on jest nadzieją

dla całej ludzkości

On przyszedł dla nas, ten Jezus, on jest nadzieją całej ludzkości,

Line 16 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

on przyszedł

dla nas

Mesjasz

narodzony

(w celu) aby dać

nam

życie

On przyszedł dla nas, Mesjasz, zrodzony, by dać nam życie,

Line 17 / 19

He is born to give us life,

He is born

to give

us

life

on rodzi się

(w celu) aby dać

nam

życie

On rodzi się, by dać nam życie,

Line 18 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

wszyscy aniołowie

śpiewają

alleluja

Jezus Chrystus

się rodzi

Wszyscy aniołowie śpiewają: „Alleluja! Rodzi się Jezus Chrystus!”

Line 19 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

wszystkie dzieci

śpiewają

alleluja

on jest Chrystusem

Panem

Wszystkie dzieci śpiewają: „Alleluja! On jest Chrystusem Panem!”