Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"If I Die Young" - The Band Perry

"Jeśli umrę młodo" - The Band Perry

The Band Perry

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

jeśli

ja umrę

młodo

pochowaj

mnie

w satynie

Jeśli umrę młodo, pochowajcie mnie w satynie

Line 2 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

połóż

mnie

na dół

na łóżku

róż

Złóżcie mnie na łożu róż

Line 3 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

zatop mnie

w rzece

o świcie

Zatopcie mnie w rzece o świcie

Line 4 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

odeślij mnie

z dala

ze słowami

miłosnej piosenki

Odeślijcie mnie słowami miłosnej piosenki

Line 5 / 41

Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother,

Lord

make me

a rainbow

I will shine

down

on my mother

Panie

uczyń mnie

tęczą

ja zaświecę

ku dołowi

na moją matkę

Panie, uczyń ze mnie tęczę, będę świecić z góry na moją matkę

Line 6 / 41

She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh,

She will know

I am safe

with you

when

she stands

under my colors

oh

ona będzie wiedziała

ja jestem bezpieczna

z tobą

gdy

ona stoi

pod moimi kolorami

och

Będzie wiedziała, że jestem bezpieczna z tobą, kiedy będzie stała pod moimi kolorami, och

Line 7 / 41

And life ain't always what you think it ought to be, no,

And

life ain't (isn't)

always

what

you think

it ought

to be

no

a

życie nie jest (nie jest)

zawsze

czym

ty myślisz

ono powinno

być

nie

A życie nie zawsze jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, nie

Line 8 / 41

Ain't even grey, but she buries her baby,

Ain't (isn't)

even (intensifier)

grey

but

she buries

her baby

nie jest

nawet (partykuła wzmacniająca)

szara

ale

ona chowa

swoje dziecko

Nie ma nawet siwych włosów, a chowa swoje dziecko

Line 9 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh

well

ostry nóż

krótkiego życia

no

cóż

Ostry nóż krótkiego życia, no cóż

Line 10 / 41

I've had just enough time,

I have had

just (precisely)

enough

time

ja miałam

akurat (dokładnie)

wystarczająco

czasu

Miałam akurat wystarczająco dużo czasu

Line 11 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury me

in satin

jeśli

ja umrę

młodo

pochowaj mnie

w satynie

Jeśli umrę młodo, pochowajcie mnie w satynie

Line 12 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay me

down

on a bed

of roses

połóż mnie

na dół

na łóżku

pełnym róż

Złóżcie mnie na łożu róż

Line 13 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

zatop mnie

w rzece

o świcie

Zatopcie mnie w rzece o świcie

Line 14 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

odeślij mnie

z daleka

ze słowami

miłosnej piosenki

Odeślijcie mnie słowami miłosnej piosenki

Line 15 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh

well

ostry nóż

krótkiego życia

no

cóż

Ostry nóż krótkiego życia, no cóż

Line 16 / 41

I've had just enough time,

I have had

just (precisely)

enough

time

ja miałam

akurat

wystarczająco

czasu

Miałam akurat wystarczająco dużo czasu

Line 17 / 41

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom,

And

I will be wearing

white

when

I come

into your kingdom

i

ja będę ubrana

biało

gdy

ja wejdę

do twojego królestwa

I będę ubrana na biało, kiedy wejdę do twojego królestwa

Line 18 / 41

I'm as green as the ring on my little cold finger,

I am

as green as

the ring

on

my

little

cold

finger

ja jestem

tak zielona jak

pierścionek

na

moim

małym

zimnym

palcu

Jestem tak zielona jak pierścionek na moim małym zimnym palcu

Line 19 / 41

I've never known the lovin' of a man,

I have known

never

the loving

of a man

ja poznałam

nigdy

miłości

mężczyzny

Nigdy nie poznałam miłości mężczyzny

Twoja przeglądarka nie obsługuje elementu dźwięku.

Line 20 / 41

But it sure felt nice when he was holdin' my hand,

But

it felt

sure (certainly)

nice

when

he was holding

my hand

ale

to czuło (było)

na pewno (z pewnością)

miło

gdy

on trzymał

moją rękę

Ale było bardzo przyjemnie, kiedy on trzymał mnie za rękę

Line 21 / 41

There's a boy here in town, says he'll love me forever,

There is

a boy

here

in town

(he) says

he will love

me

forever

jest

chłopiec

tutaj

w mieście

(on) mówi

on będzie kochał

mnie

zawsze

Tu w mieście jest chłopak, mówi, że będzie zawsze mnie kochał

Line 22 / 41

Who would have thought forever could be severed by…

Who

would have thought

forever

could

be severed

by

kto

by pomyślał

zawsze

mogłoby

być zerwane

przez

Kto by pomyślał, że zawsze może zostać przecięte przez...

Line 23 / 41

...The sharp knife of a short life, oh well?

(by) the sharp knife

of a short life

oh

well

(przez) ostry nóż

krótkiego życia

no

cóż

,,,ostry nóż krótkiego życia, no cóż

Line 24 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

ja miałam

akurat

wystarczająco

czasu

Miałam akurat wystarczająco dużo czasu

Line 25 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls,

So

put on

your best

boys

and

I will wear

my pearls

więc

załóżcie

wasze najlepsze

chłopcy

a

ja będę nosić

moje perły

Więc załóżcie swoje najlepsze ubrania, chłopcy, ja będę nosić perły

Line 26 / 41

What I never did is done,

What

I never did

is done

czego

ja nigdy nie zrobiłam

jest zrobione

Czego nigdy nie zrobiłam, jest już skończone

Line 27 / 41

A penny for my thoughts, oh, no, I'll sell 'em for a dollar,

A penny

for my thoughts

oh, no

I will sell

them

for a dollar

cent

za moje myśli

och, nie

ja sprzedam

je

za dolara

Grosik za moje myśli, och, nie, sprzedam je za dolara

Line 28 / 41

They're worth so much more after I'm a goner,

They are worth

so much more

after

I am

a goner (a dead person)

one są warte

tak wiele bardziej

po tym

ja jestem

zmarłą (martwa osoba)

Są warte o wiele więcej po tym, jak umarłam

Line 29 / 41

And maybe then you'll hear the words I been singin',

And

maybe

then

you will hear

the words

I (have) been singing

i

może

wtedy

wy usłyszycie

słowa

które ja śpiewałam

I może wtedy usłyszycie słowa, które śpiewałam

Line 30 / 41

Funny when you're dead how people start listenin',

funny

when

you are dead

how

people

start

listening

zabawne

gdy

ty jesteś martwa

jak

ludzie

zaczynają

słuchać

Zabawne jak ludzie zaczynają słuchać, kiedy jesteś martwa

Line 31 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

jeśli

ja umrę

młodo

pochowaj

mnie

w satynie

Jeśli umrę młodo, pochowajcie mnie w satynie

Line 32 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

połóż

mnie

na dół

na łóżu

róż

Złóżcie mnie na łożu róż

Line 33 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink

me

in the river

at dawn

zatop

mnie

w rzece

o świcie

Zatopcie mnie w rzece o świcie

Line 34 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send

me

away

with the words

of a love song

odeślij

mnie

z dala

ze słowami

miłosnej piosenki

Odeślijcie mnie słowami miłosnej piosenki

Line 35 / 41

The ballad of a dove,

The ballad

of a dove

Ballada

gołębicy

Ballada gołębicy

Line 36 / 41

Go with peace and love,

Go

with peace

and

love

idź

z pokojem

i

miłością

Idź w pokoju i miłości

Line 37 / 41

Gather up your tears, keep 'em in your pocket,

Gather up

your tears

keep

them

in your pocket

zbierzcie

wasze łzy

trzymajcie

je

w swojej kieszeni

Zbierzcie swoje łzy, trzymajcie je w swojej kieszeni

Line 38 / 41

Save 'em for a time when you're really gonna need 'em,

Save

them

for a time

when

you are going

really (intensifier)

to need

them

oszczędź

je

na czas

gdy

będziesz

naprawdę (partykuła wzmacniają)

potrzebować

ich

Zatrzymajcie je na chwile, kiedy naprawdę będziecie ich potrzebować

Line 39 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh, well

ostry nóż

krótkiego życia

no, cóż

Ostry nóż krótkiego życia, no cóż

Line 40 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

ja miałam

akurat

wystarczająco

czasu

Miałam akurat wystarczająco dużo czasu

Line 41 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.

So (therefore)

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

więc (zatem)

załóżcie

wasze najlepsze

chłopcy

a

ja będę nosić

moje perły

Więc załóżcie swoje najlepsze ubrania, chłopcy, ja będę nosić perły