Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

Kelly's Irish Brigade - Army of the Confederate States of America (1861-1865)

Irlandzka brygada Kelly’ego - Armia Skonfederowanych Stanów Ameryki (1861-1865)

Kelly's Irish Brigade

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 18

Listen all ye that hold communion, with Southern Confederates who are bold,

listen

all

ye (you)

that

hold

communion

with

Southern Confederates

who

are bold

słuchajcie

wszyscy

wy

którzy

macie

wspólnotę

z

południowymi konfederatami

którzy

są odważni

Posłuchajcie wszyscy wy, przyjaciele południowych konfederatów, którzy są odważni,

Line 2 / 18

And I will tell you of some men for the Union, who in Northern ranks were enrolled;

and

I will tell

you

of some men

for the Union

who

in Northern ranks

were enrolled

i

ja wam powiem

wy

o niektórych mężczyznach

z Unii

którzy

w szeregi północy

zostali zaciągnięci

A opowiem wam o niektórych mężczyznach, co dla Unii zostali wcieleni w szeregi Północy.

Line 3 / 18

They came to Missouri in their glory, and thought at their might we'd be dismayed,

they came

to Missouri

in their glory

and

thought

at their might

we would be dismayed

oni przyszli

do Missouri

w swojej chwale

i

myśleli

(że) z powodu ich potęgi

my byśmy byli przerażeni

Przyszli pod Missouri w swojej chwale i myśleli, że ulękniemy się ich siły,

Line 4 / 18

But they soon had a different story, when they met Kelly's Irish Brigade.

but

they

soon

had

a different story

when

they met

Kelly's Irish Brigade

ale

oni

wkrótce

mieli

inną historię

kiedy

oni spotkali

Kelly'ego irlandzką brygadę

Ale wkrótce się przekonali, gdy spotkali irlandzką brygadę Kelly’ego.

Line 5 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kiedy

oni spotkali

z irlandzką brygadą

moi chłopcy

kiedy

spotkali

z irlandzką brygadą

Kiedy spotkali się z irlandzką brygadą, moi chłopcy, kiedy spotkali się z irlandzką brygadą,

Line 6 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

nie

ci tchórzliwi zwolennicy Lincolna

zadrżeli

kiedy

oni spotkali

z irlandzką brygadą

Czyż nie zadrżeli ci tchórzliwi zwolennicy Lincolna, kiedy spotkali się z irlandzką brygadą?

Line 7 / 18

They have called us rebels and traitors, but themselves have thrown off that name of late,

they have called

us

rebels

and

traitors

but

themselves

have thrown off

that name

of late

oni nazwali

nas

buntownikami

i

zdrajcami

ale

sami

odrzucili

tę nazwę

niedawno

Nazywali nas buntownikami i zdrajcami, ale sami odrzucali od siebie tę nazwę jeszcze niedawno.

Line 8 / 18

They were called it by the English invaders, at home in the year of ninety-eight,

they were called

it

by the English invaders

at home [in Ireland]

in the year

of ninety-eight [1798]

oni zostali nazwani

tak

przez angielskich najeźdźców

w domu

w roku

dziewięćdziesiątym ósmym [1798]

Byli tak nazwani przez angielskich najeźdźców w domu, w roku dziewięćdziesiątym ósmym,

Line 9 / 18

The name to us is not a new one though, 'tis one that shall never degrade,

the name

to us

is not

a new one

though

'tis (it is)

one

that

shall never degrade

ta nazwa

dla nas

nie jest

nowa

choć

ona jest

która

nigdy nie poniży

Ale to miano nie jest dla nas nowe, nigdy nas ono nie poniży,

Line 10 / 18

And it's true hearted Irishmen, in the ranks of Kelly's Irish Brigade.

and

it is

true hearted

Irishmen

in the ranks

of Kelly's Irish Brigade

i

to jest

lojalni

Irlandczycy

w szeregach

Kelly'ego irlandzkiej brygady

A w szeregach irlandzkiej brygady Kelly’ego są tylko lojalni Irlandczycy.

Line 11 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, When they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kiedy

oni spotkali

z irlandzką brygadą

moi chłopcy

kiedy

spotkali

z irlandzką brygadą

Kiedy spotkali się z irlandzką brygadą, moi chłopcy, kiedy spotkali się z irlandzką brygadą,

Line 12 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish Brigade

nie

ci tchórzliwi zwolennicy Lincolna

zadrżeli

kiedy

oni spotkali

z irlandzką brygadą

Czyż nie zadrżeli ci tchórzliwi zwolennicy Lincolna, kiedy spotkali się z irlandzką brygadą?

Line 13 / 18

Well, they dare not call us invaders, 'tis but states' rights and liberty we ask,

well

they dare not

call

us

invaders

'tis (it is)

but (only)

states' rights

and

liberty

we ask

coż

oni nie śmią

nazywać

nas

najeźdźcami

to jest

tylko

prawo stanów

i

wolność

my żądamy

Cóż, nie śmią zwać nas najeźdźcami, tylko praw stanowych i wolności żądamy,

Line 14 / 18

And Missouri, we will ever defend her, no matter how hard may be the task.

and

Missouri

we will defend

ever

her

no matter

how hard

may be

the task

i

Missouri

my będziemy bronić

zawsze

jej

nieważne

jak trudne

może być

zadanie

A Missouri zawsze będziemy bronić, nieważne jak trudne może to być zadanie.

Line 15 / 18

Then let true Irishmen assemble, let the voice of Missouri be obeyed,

then

let

true Irishmen

assemble

let

the voice

of Missouri

be obeyed

więc

pozwól

prawdziwym Irlandczykom

się zebrać

pozwól

głosowi

Missouri

być usłuchanym

Niech więc zbiorą się prawdziwi Irlandczycy, niech zabrzmi głos Missouri;

Line 16 / 18

And the Northern fanatics will tremble, when again they meet Kelly's Irish Brigade.

and

the Northern fanatics

will tremble

when

again

they meet

Kelly's Irish Brigade

i

północni fanatycy

zadrżą

kiedy

znów

oni spotkają

Kelly'ego irlandzką brygadę

A północni fanatycy zadrżą, gdy ponownie spotkają się z irlandzką brygadą Kelly’ego.

Line 17 / 18

When they met with the Irish Brigade, my boys, when they met with the Irish Brigade,

when

they met

with the Irish Brigade

my boys

when

they met

with the Irish Brigade

kiedy

oni spotkali

z irlandzką brygadą

moi chłopcy

kiedy

spotkali

z irlandzką brygadą

Kiedy spotkali się z irlandzką brygadą, moi chłopcy, kiedy spotkali się z irlandzką brygadą,

Line 18 / 18

Didn't those cowardly Lincolnites tremble, when they met with the Irish Brigade?

did not

those cowardly Lincolnites

tremble

when

they met

with the Irish brigade

nie

ci tchórzliwi zwolennicy Lincolna

zadrżeli

kiedy

oni spotkali

z irlandzką brygadą

Czyż nie zadrżeli ci tchórzliwi zwolennicy Lincolna, kiedy spotkali się z irlandzką brygadą?