Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Let Her Go" – Passenger

„Pozwoliłeś jej odejść” – Passenger

Let Her Go

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

only

need

the light

when

it is burning

low

cóż

ty

tylko

potrzebujesz

światła

kiedy

ono pali się

nisko

Cóż, potrzebujesz światła tylko wtedy, gdy przygasa

Line 2 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tylko

brakuje

słońca

kiedy

zaczyna

padać śnieg

tylko wtedy brakuje ci słońca, gdy zaczyna padać śnieg

Line 3 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 4 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tylko

wiesz

ty byłeś

wysoko

kiedy

ty czujesz się

nisko

Tylko wtedy wiesz, że czułeś się dobrze, gdy czujesz się źle

Line 5 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tylko

nienawidzisz

drogi

kiedy

ty tęsknisz

dom

tylko wtedy nienawidzisz drogi, gdy tęsknisz za domem

Line 6 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 7 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

a

ty pozwoliłeś

jej

iść

A pozwoliłeś jej odejść

Line 8 / 47

Staring at the bottom of your glass

Staring at

the bottom

of your glass

patrząc na

dno

swojego kieliszka

Patrzysz na dno kieliszka

Line 9 / 47

Hoping one day you'll make a dream last

Hoping

one day

you will make

a dream

last

mając nadzieję

jednego dnia

ty sprawisz

sen

trwać

Masz nadzieję, że pewnego dnia sprawisz, że sen będzie trwał

Line 10 / 47

But dreams come slow, and they go so fast

But

dreams

come

slow

and

they go

so fast

ale

sny

przychodzą

wolno

i

one idą

tak szybko

Ale sny przychodzą tak szybko i tak szybko odchodzą

Line 11 / 47

You see her, when you close your eyes

You see

her

when

you close

your eyes

ty widzisz

kiedy

ty zamykasz

swoje oczy

Widzisz ją, gdy zamykasz oczy

Line 12 / 47

Maybe one day you'll understand why

Maybe

one day

you will understand

why

może

jednego dnia

ty zrozumiesz

dlaczego

Może pewnego dnia zrozumiesz, dlaczego

Line 13 / 47

Everything you touch surely dies

Everything

you touch

surely

dies

wszystko

ty dotkniesz

nieuchronnie

umiera

Wszystko, czego dotkniesz nieuchronnie umiera

Line 14 / 47

But you only need the light, when it's burning low

But

you

only

need

the light

when

it is burning

low

ale

ty

tylko

potrzebujesz

światła

kiedy

ono płonie

nisko

Ale potrzebujesz światła tylko wtedy, gdy przygasa

Line 15 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tylko

brakuje

słońca

kiedy

zaczyna

padać śnieg

tylko wtedy brakuje ci słońca, gdy zaczyna padać śnieg

Line 16 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 17 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tylko

wiesz

ty byłeś

wysoko

kiedy

ty czujesz się

nisko

Tylko wtedy wiesz, że czułeś się dobrze, gdy czujesz się źle

Line 18 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tylko

nienawidzisz

drogi

kiedy

ty tęsknisz

dom

tylko wtedy nienawidzisz drogi, gdy tęsknisz za domem

Line 19 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 20 / 47

Staring at the ceiling in the dark

Staring

at the ceiling

in the dark

patrząc

na sufit

w ciemności

W ciemności patrzysz na sufit

Line 21 / 47

Same old empty feeling in your heart

Same old

empty feeling

in your heart

to samo stare

puste uczucie

w twoim sercu

To samo stare uczucie pustki w sercu

Line 22 / 47

Because love comes slow, and it goes so fast

Because

love comes

slow

and

it goes

so fast

ponieważ

miłość przychodzi

wolno

i

ono idzie

tak szybko

Ponieważ miłość przychodzi wolno i tak szybko odchodzi

Line 23 / 47

Well, you see her, when you fall asleep

Well

you see

her

when

you fall

asleep

cóż

ty widzisz

kiedy

ty zapadasz

w sen

Cóż, widzisz ją, gdy zasypiasz

Line 24 / 47

But never to touch and never to keep

But

never

to touch

and

never

to keep

ale

nigdy

dotknąć

i

nigdy

zatrzymać

Ale nigdy nie możesz jej dotknąć i nigdy nie możesz zatrzymać

Line 25 / 47

Because you loved her too much

Because

you loved

her

too much

ponieważ

ty kochałeś

za bardzo

Ponieważ kochałeś ją za bardzo

Line 26 / 47

And you dived too deep

And

you dived

too deep

i

ty zanurkowałeś

zbyt głęboko

I zanurkowałeś zbyt głęboko

Line 27 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

Only

need

the light

when

it is burning

low

cóż

ty

tylko

potrzebujesz

światła

kiedy

ono pali się

nisko

Cóż, potrzebujesz światła tylko wtedy, gdy przygasa

Line 28 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tylko

brakuje

słońca

kiedy

zaczyna

padać śnieg

tylko wtedy brakuje ci słońca, gdy zaczyna padać śnieg

Line 29 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 30 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tylko

wiesz

ty byłeś

wysoko

kiedy

ty czujesz się

nisko

Tylko wtedy wiesz, że czułeś się dobrze, gdy czujesz się źle

Line 31 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tylko

nienawidzisz

drogi

kiedy

ty tęsknisz

dom

tylko wtedy nienawidzisz drogi, gdy tęsknisz za domem

Line 32 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 33 / 47

And you let her go, and you let her go

And

you let

her

go

and

you let

her

go

a

ty pozwoliłeś

jej

iść

a

ty pozwoliłeś

jej

iść

A pozwoliłeś jej odejść, a pozwoliłeś jej odejść

Line 34 / 47

Well, you let her go

Well

you let

her

go

cóż

ty pozwoliłeś

jej

iść

Cóż, pozwoliłeś jej odejść

Line 35 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

ponieważ

ty

tylko

potrzebujesz

światła

kiedy

ono płonie

nisko

Ponieważ potrzebujesz światła tylko wtedy, gdy przygasa

Line 36 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tylko

brakuje

słońca

kiedy

zaczyna

padać śnieg

tylko wtedy brakuje ci słońca, gdy zaczyna padać śnieg

Line 37 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 38 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tylko

wiesz

ty byłeś

wysoko

kiedy

ty czujesz się

nisko

Tylko wtedy wiesz, że czułeś się dobrze, gdy czujesz się źle

Line 39 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tylko

nienawidzisz

drogi

kiedy

ty tęsknisz

dom

tylko wtedy nienawidzisz drogi, gdy tęsknisz za domem

Line 40 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 41 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

ponieważ

ty

tylko

potrzebujesz

światła

kiedy

ono płonie

nisko

Ponieważ potrzebujesz światła tylko wtedy, gdy przygasa

Line 42 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

tylko

brakuje

słońca

kiedy

zaczyna

padać śnieg

tylko wtedy brakuje ci słońca, gdy zaczyna padać śnieg

Line 43 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 44 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

tylko

wiesz

ty byłeś

wysoko

kiedy

ty czujesz się

nisko

Tylko wtedy wiesz, że czułeś się dobrze, gdy czujesz się źle

Line 45 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

tylko

nienawidzisz

drogi

kiedy

ty tęsknisz

dom

tylko wtedy nienawidzisz drogi, gdy tęsknisz za domem

Line 46 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

tylko

wiesz

ty kochałeś

kiedy

ty pozwoliłeś

jej

iść

Tylko wtedy wiesz, że ją kochasz, gdy pozwoliłeś jej odejść

Line 47 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

a

ty pozwoliłeś

jej

iść

A pozwoliłeś jej odejść