Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Long Black Train" - Josh Turner

"długi czarny pociąg" - Josh Turner

Long Black Train

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 32

There's a long black train comin' down the line,

There is

a long black train

coming

down

the line

jest

długi, czarny pociąg

nadchodzący

dół

linii

Długi, czarny pociąg zbliża się już

Line 2 / 32

Feeding off the souls that are lost and cryin'.

Feeding off

the souls

that

are lost

and

crying

karmiąc się

duszami

które

są zagubione

i

płaczące

Karmiąc się duszami, które są zagubione i płaczą.

Line 3 / 32

Rails of sin, only evil remains.

Rails

of sin

only

evil

remains

szyny

grzechu

tylko

zło

zostaje

Szyny grzechu, zostaje tu tylko zło.

Line 4 / 32

Watch out, brother, for that long black train.

Watch out

brother

for that long black train

uważaj

braci

na ten długi, czarny pociąg

Uważaj, bracie, na ten długi, czarny pociąg.

Line 5 / 32

Look to the heavens, you can look to the sky.

Look

to the heavens

you can

look to

the sky

spójrz

na niebo

ty możesz

patrzeć

w niebo

Spójrz na niebo, możesz patrzeć w przestworza.

Line 6 / 32

You can find redemption staring back into your eyes.

You can

find

redemption

staring

back

into your eyes

ty możesz

znaleźć

odkupienie

patrzące

z powrotem

w twoje oczy

Możesz znaleźć odkupienie, które też patrzy ci oczy.

Line 7 / 32

There is protection and there's peace the same,

There is

protection

and

there is

peace

the same

tam jest

ochrona

i

tam jest

pokój

tak samo

Jest ochrona i tak samo jest też pokój:

Line 8 / 32

Burnin' your ticket for that long black train

Burning

your ticket

for that long black train

paląc

swój bilet

na ten długi, czarny pociąg

Spal swój bilet na ten długi, czarny pociąg.

Line 9 / 32

'Cause there's victory in the Lord, I say.

because

there is

victory

in the Lord

I say

ponieważ

jest

zwycięstwo

w Panu

ja mówię

Ponieważ w Panu jest zwycięstwo, tak twierdzę.

Line 10 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

zwycięstwo

w Panu

Zwycięstwo w Panu.

Line 11 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

trzymaj

do Ojca

i

jego świętego imienia

Trzymaj się Ojca i jego świętego imienia,

Line 12 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

i

nie idź

jechać

tym długim, czarnym pociągiem

I nie jedź tym długim, czarnym pociągiem.

Line 13 / 32

There's an engineer on that long black train,

There is

an engineer

on that long black train

jest

maszynista

w tym długim, czarnym pociągu

W tym długim, czarnym pociągu jest maszynista,

Line 14 / 32

Makin' you wonder if the ride is worth the pain.

Making

you wonder

if

the ride

is worth

the pain

sprawiajacy

ty zastanawiasz się

czy

jazda

jest warta

bólu

Przez którego zastanawiasz się, czy jazda jest warta bólu.

Line 15 / 32

He's just a-waitin' on your heart to say:

He is waiting on

just

your heart

to say

on czeka aż

tylko

twoje serce

żeby powiedziało

Tylko czeka, żeby twoje serce powiedziało:

Line 16 / 32

"Let me ride on that long black train."

Let

me

ride

on that long black train

pozwól

mi

jechać

tym długim, czarnym pociągiem

„Pozwól mi jechać tym długim, czarnym pociągiem”.

Line 17 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

ale

ty wiesz

jest

zwycięstwo

w Panu

ja mówię

Ale wiesz, w Panu jest zwycięstwo, tak twierdzę.

Line 18 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

zwycięstwo

w Panu

Zwycięstwo w Panu.

Line 19 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

trzymaj

do Ojca

i

jego świętego imienia

Trzymaj się Ojca i jego świętego imienia,

Line 20 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

i

nie idź

jechać

tym długim, czarnym pociągiem

I nie jedź tym długim, czarnym pociągiem.

Line 21 / 32

Well, I can hear the whistle from a mile away.

Well

I can

hear

the whistle

from a mile

away

cóż

ja mogę

słyszeć

gwizd

z mili

daleko

Cóż, gwizd słyszę z bardzo daleka.

Line 22 / 32

It sounds so good but I must stay away.

It sounds

so good

but

I must

stay away

to brzmi

tak dobrze

ale

ja muszę

trzymać się z daleka

Brzmi tak dobrze, ale nie mogę się zbliżać

Line 23 / 32

That train is a beauty makin' everybody stare,

That train

is a beauty

making

everybody

stare

ten pociąg

to piękność

sprawiająca

wszyscy się

wpatrują

Ten pociąg to piękność, w którą wszyscy się wpatrują,

Line 24 / 32

But its only destination is the middle of nowhere.

But

its

only

destination

is

the middle

of nowhere

ale

jego

jedynym

celem

jest

środek

niczego

Ale jedynym celem jego podróży jest miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc.

Line 25 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

ale

ty wiesz

jest

zwycięstwo

w Panu

ja mówięa

Ale wiesz, w Panu jest zwycięstwo, tak twierdzę.

Line 26 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

zwycięstwo

w Panu

Zwycięstwo w Panu.

Line 27 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

trzymaj

do Ojca

i

jego świętego imienia

Trzymaj się Ojca i jego świętego imienia,

Line 28 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

i

nie idź

jechać

tym długim, czarnym pociagiem

I nie jedź tym długim, czarnym pociągiem.

Line 29 / 32

I said cling to the Father and his Holy name,

I said

cling

to the Father

and

his Holy name

Ja powiedziałem

trzymaj

do Ojca

i

jego świętego imienia

Powiedziałem, trzymaj się Ojca i jego świętego imienia,

Line 30 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go

riding

on that long black train

i

nie idź

jechać

tym długim, czarnym pociągiem

I nie jedź tym długim, czarnym pociągiem.

Line 31 / 32

Yeah, watch out, brother, for that long black train.

Yeah

watch out

brother

for that long black train

tak

uważaj

bracie

na ten długi, czarny pociąg

Tak, uważaj, bracie, na ten długi, czarny pociąg.

Line 32 / 32

That devil's drivin' that long black train.

That devil

is driving

that long black train

którym diabeł

jedzie

tym długim, czarnym pociągiem

Którym diabeł jedzie, tym długim, czarnym pociągiem.