Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"In the Blood" by John Mayer, lyrics by Hriata Sailo

„In the Blood” (we krwi) w wykonaniu Johna Mayera, tekst Hriata Sailo

John Mayer

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Twoja przeglądarka nie obsługuje etykiety wideo.

Line 1 / 24

How much of my mother has my mother left in me?

How much

of my mother

has left

my mother

in me

jak wiele

z mojej matki

pozostało

moja matka

we mnie

Ile z mojej matki moja matka we mnie zostawiła?

Line 2 / 24

How much of my love will be insane to some degree?

How much

of my love

will be insane

to some degree

jak wiele

z mojej miłości

będzie szalona

do pewnego stopnia

Jaka część mojej miłości będzie do pewnego stopnia szalona?

Line 3 / 24

And what about this feeling that I'm never good enough?

And

what about

this feeling

that

I am

never

good

enough

i

co z

tym uczuciem

że

ja jestem

nigdy

dobry

wystarczająco

I co z tym uczuciem, że nigdy nie jestem wystarczająco dobry?

Line 4 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

czy to zmyje się

w wodzie

czy

jest to

zawsze

we krwi

Czy zostanie zmyte przez wodę, czy jest na zawsze we krwi?

Line 5 / 24

How much of my father am I destined to become?

How much

of my father

am I destined

to become

jak wiele

z mojego ojca

ja jestem skazany

stać się

Do jakiego stopnia jest mi przeznaczone stać się swoim ojcem?

Line 6 / 24

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

Will I dim

the lights

inside me

just

to satisfy

someone

czy ja ściemnię

światła

wewnątrz mnie

tylko

żeby zadowolić

kogoś

Czy ściemnię światła wewnątrz siebie tylko po to, żeby kogoś zadowolić?

Line 7 / 24

Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?

Will I let

this woman

kill

me

or

do away

with jealous love

czy ja pozwolę

ta kobieta

zabiła

mnie

czy

skończę

z zazdrosną miłością

Pozwolę, żeby ta kobieta mnie zabiła czy skończę z zaborczą miłością?

Line 8 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

czy to zmyje się

w wodzie

czy

jest to

zawsze

we krwi

Czy zostanie zmyte przez wodę, czy jest na zawsze we krwi?

Line 9 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

ja czuję

miłość

ja chcę

ja czuję

miłość

ja potrzebuję

Czuję miłość, którą chcę. Czuję miłość, której potrzebuję.

Line 10 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

ale

to przyjdzie

nigdy

sposób

ja jestem

Ale ona nigdy nie przyjdzie, jeśli będę taki, jaki jestem.

Line 11 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

czy ja mógłbym zmienić

to

jeśli

ja chciałbym

czy ja mogę się wznieść

nad powódź

Czy mógłbym to zmienić, gdybym chciał? Czy wzniosę się nad powódź?

Line 12 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

czy to zmyje się

w wodzie

czy

jest to

zawsze

we krwi

Czy zostanie zmyte przez wodę, czy jest na zawsze we krwi?

Line 13 / 24

How much like my brothers, do my brothers wanna be?

How much like

my brothers

do

my brothers

want to

to be

jak bardzo jak

moi bracia

chcą

moi bracia

chcą

być

W jakim stopniu moimi braćmi chcą być moi bracia?

Line 14 / 24

Does a broken home become another broken family?

Does

a broken home

become

another broken family

czy

rozbity dom

staje się

kolejną rozbitą rodziną

Czy rozbity dom musi stać się kolejną rozbitą rodziną?

Line 15 / 24

Or will we be there for each other, like nobody ever could?

Or

will we be

there

for each other

like

nobody

ever

could

czy

my będziemy

tam

dla siebie nawzajem

jak

nikt

nigdy

mógł

Czy może będziemy się wspierać jak jeszcze nikt wcześniej?

Line 16 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

czy to zmyje się

w wodzie

czy

jest to

zawsze

we krwi

Czy zostanie zmyte przez wodę, czy jest na zawsze we krwi?

Line 17 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

ja czuję

miłość

ja chcę

ja czuję

miłość

ja potrzebuję

Czuję miłość, którą chcę. Czuję miłość, której potrzebuję.

Line 18 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

ale

to będzie

nigdy

przyjść

sposób

ja jestem

Ale ona nigdy nie przyjdzie, jeśli będę taki, jaki jestem.

Line 19 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

mógłbym ja zmienić

to

jeśli

ja chciałbym

czy ja wzniosę się

nad powódź

Czy mógłbym to zmienić, gdybym chciał? Czy wzniosę się nad powódź?

Line 20 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

czy to zmyje się

w wodzie

czy

jest to

zawsze

we krwi

Czy zostanie zmyte przez wodę, czy jest na zawsze we krwi?

Line 21 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

ja czuję

miłość

ja chcę

ja czuję

miłość

ja potrzebuję

Czuję miłość, którą chcę. Czuję miłość, której potrzebuję.

Line 22 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

ale

to będzie

nigdy

przyjść

sposób

ja jestem

Ale ona nigdy nie przyjdzie, jeśli będę taki, jaki jestem.

Line 23 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

czy ja mógłbym zmienić

to

jeśli

ja chciałbym

czy ja mogę się wznieść

nad powódź

Czy mógłbym to zmienić, gdybym chciał? Czy wzniosę się nad powódź?

Line 24 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

czy to zmyje się

w wodzie

czy

jest to

zawsze

we krwi

Czy zostanie zmyte przez wodę, czy jest na zawsze we krwi?