Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Money In The Bank" - John Anderson

"Pieniądze do ręki" - John Anderson

John Anderson

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 20

It's Friday night, baby, get ready, set, go,

it is

Friday night

baby

get ready

[get] set

go

to jest

piątkowa noc

skarbie

przygotuj się

na miejsca

idź

To piątkowa nocy, skarbie, gotowi, do startu, start

Line 2 / 20

Gonna take you to the Krystal and a picture show,

[I am] going

to take

you

to the Krystal

and

a picture show

[Ja] zamierzam

zabrać

cię

do Krystal (tania restauracja)

i

kina

Zabiorę cię na kebsa i do multipleksu.

Line 3 / 20

Well, the sky's the limit, there's no price too high,

well

the sky

is

the limit

there is

no price

too high

cóż

niebo

jest

granicą

jest

nie cena

zbyt wysoka

Cóż, żadnych ograniczeń, nie ma ceny zbyt wysokiej

Line 4 / 20

Baby, you're the apple of my eye,

baby

you are

the apple

of my eye

skarbie

ty jesteś

jabłkiem

mojego oka

Skarbie, jesteś moim oczkiem w głowie

Line 5 / 20

Got my paycheck in my pocket and some gas in the tank,

[I have] got

my paycheck

in my pocket

and

some gas

in the tank

[ja] mam

moją wypłatę

w mojej kieszeni

i

trochę benzyny

w baku

W kieszeni mam wypłatę, a w baku trochę benzyny

Line 6 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

Kochanie

twoja miłość

jest

lepsza

niż

pieniądze

w banku

Kochanie, twoja miłość jest lepsza niż pieniądze do ręki

Line 7 / 20

I wish I had a bass boat and a Z-28,

I wish

I had

a bass boat

and

a Z-28 (hot Chevrolet sports car)

Ja chciałbym

mieć

łódź na okonie

i

Z-28 (potężną terenówkę Chevrolet)

Chciałbym mieć łódź do łowienia ryb i Z-28

Line 8 / 20

But I guess that stuff'll have to wait,

but

I guess

that stuff

will have

to wait

ale

ja myślę

te rzeczy

będą musiały (muszą)

poczekać

Ale to chyba będzie musiało poczekać

Line 9 / 20

'Cause I'm saving on a washer and a wedding ring,

because

I am saving

on (for)

a washer

and

a wedding ring

ponieważ

ja oszczędzam

na na

pralkę (pralkę automatyczną)

i

obrączkę ślubną

Bo oszczędzam na pralkę i obrączkę ślubną

Line 10 / 20

I want this love to be a lasting thing,

I want

this love

to be

a lasting thing

ja chcę

ta miłość

była

trwałą rzeczą

Chcę, żeby ta miłość trwała długo

Line 11 / 20

Right at the top, that's where you rank,

right (precisely)

at the top

that

is

where

you rank

dokładnie

na szczycie

tam

jest

gdzie

ty plasujesz się

Na samym szczycie, tam się plasujesz

Line 12 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

kochanie

twoja miłość

jest

lepsza

niż

pieniądze

w banku

Kochanie, twoja miłość jest lepsza niż pieniądze do ręki

Line 13 / 20

Oh, oh, you make me feel like a million bucks,

oh, oh

you make

me

feel

like

a million bucks

oh

ty robisz

mnie

czuję się

jak

milion dolców

Och, och, sprawiasz, że czuję się jak milion dolców

Line 14 / 20

Oh, oh, I oughta drive you around in an armored truck,

oh, oh

I ought

to drive

you

around

in an armored truck

oh

ja powinienem

wozić

cię

dookoła

w furgonetce pancernej

Och, och, powinienem wozić cię w furgonetce pancernej

Line 15 / 20

Late last night, I had a crazy dream,

late

last night

I had

a crazy dream

późno

ostatniej nocy

ja miałem

zwariowany sen

Wczoraj późno w nocy miałem zwariowany sen

Line 16 / 20

I met a man who invented a money machine,

I met

a man

who

invented

a money machine

ja spotkałem

człowieka

który

wynalazł

maszynę do robienia pieniędzy

Spotkałem mężczyznę, który wynalazł maszynę robiącą pieniądze

Line 17 / 20

He said, "I know things are tight, and times are tough",

he said

I know

things are tight

and

times are tough

on powiedział

ja wiem

że sprawy są napięte

a

czasy trudne

Powiedział: „wiem, że nie jest lekko i czasy są ciężkie”

Line 18 / 20

But he'd give me the machine if I'd give you up,

but

he would give

me

the machine

if

I would give you up

ale

on dałby

mi

tę maszynę

jeśli

ja bym cię oddał

Ale dałby mi tę maszynę, jeśli oddałbym ciebie

Line 19 / 20

I just looked him in the eye and I said "No, thanks",

I

just (intensely)

looked

him

in the eye

and

I said

no thanks

ja

tylko

spojrzałem

mu

w oko

i

ja powiedziałem

nie, dzięki

Ja tylko spojrzałem mu w oczy i powiedziałem: „nie, dzięki”

Line 20 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

kochanie

twoja miłość

jest

lepsza

niż

pieniądze

w banku

Kochanie, twoja miłość jest lepsza niż pieniądze do ręki