Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"My Heart Will Go On" - Celine Dion

"Moje serce wciąż będzie bić" - Celine Dion

RMS Titanic

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 10

Every night in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on.

every night

in my dreams

I see you

I feel you

that is how

I know

you go on

każdej nocy

w mych snach

ja widzę Cię

ja czuję Cię

w ten sposób

ja wiem

że nadal żyjesz

Każdej nocy w moich snach widzę cię, czuję cię, stąd wiem, że wciąż żyjesz

Line 2 / 10

Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.

far across

the distance

and

spaces

between us

you have come

to show

you go on

daleko

odległość

i

przestrzenie

między nami

ty przyszedłeś

aby pokazać

że nadal żyjesz

Przez wielką odległość i przestrzenie, które leżą między nami, przyszedłeś pokazać, że wciąż żyjesz.

Line 3 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

blisko

daleko

gdziekolwiek

ty jesteś

ja wierzę

że

serce

nadal bije

Blisko, daleko, gdziekolwiek jesteś, naprawdę wierzę, że twoje serce wciąż bije.

Line 4 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

jeszcze raz

ty otwierasz

drzwi

i

ty jesteś

tutaj

w moim sercu

i

moje serce

będzie nadal bić

i

bić

Jeszcze raz otwierasz drzwi i jesteś tu, w moim sercu, i moje serce wciąż i wciąż będzie bić.

Line 5 / 10

Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go til we're gone.

love

can

touch

us

one time

and

last

for a lifetime

and

never

let go

til (until)

we are gone

miłość

może

dotknąć

nas

jeden raz

i

trwać

przez całe życie

i

nigdy

puścić

dopóki

my odejdziemy

Miłość może dotknąć nas raz i trwać przez całe życie i nigdy nie puścić, póki nie odejdziemy.

Line 6 / 10

Love was when I loved you, one true time I hold to, In my life we'll always go on.

love

was

when

I loved you

one true time

I hold to

in my life

we will go on

always

miłość

była

wtedy

ja kochałam ciebie

jeden prawdziwy raz

ja trzymam się

w moim życiu

my będziemy żyć

zawsze

Miłość była wtedy, gdy cię kochałam, to jedno prawdziwe wspomnienie, którego nie zapomnę, w moim życiu zawsze będziemy żyć.

Line 7 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever you are

I believe

that

the heart

does go on

blisko

daleko

gdziekolwiek

ty jesteś

ja wierzę

że

serce

nadal bije

Blisko, daleko, gdziekolwiek jesteś, naprawdę wierzę, że twoje serce wciąż bije.

Line 8 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

jeszcze raz

ty otwierasz

drzwi

i

ty jesteś

tutaj

w moim sercu

i

moje serce

będzie nadal bić

i

bić

Jeszcze raz otwierasz drzwi i jesteś tu, w moim sercu, i moje serce wciąż i wciąż będzie bić.

Line 9 / 10

You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on.

you are here

there is nothing

I fear

and

I know

that

my heart

will go on

and

on

ty jesteś tutaj

nie ma nic

ja boję

i

ja wiem

że

moje serce

będzie nadal bić

i

bić

Jesteś tutaj, niczego się nie obawiam i wiem, że moje serce będzie wciąż bić.

Line 10 / 10

We'll stay forever this way, you are safe in my heart, and my heart will go on and on.

we will stay

forever

this way

you are safe

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

my Zostaniemy

na zawsze

w ten sposób

ty jesteś bezpieczny

w moim sercu

i

moje serce

będzie nadal bić

i

bić

Zostaniemy tak na zawsze, jesteś bezpieczny w moim sercu, a moje serce wciąż i wciąż będzie bić.