Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Advance, Australia Fair" – the Australian National Anthem

"Naprzód piękna Australio"

Australia flag

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 11

Australians all, let us rejoice, for we are young and free,

Australians

all

let us rejoice

for

we are young

and

free

Australijczycy

wszyscy

cieszmy się

ponieważ

my jesteśmy młodzi

i

wolni

Wszyscy Australijczycy, cieszmy się, ponieważ jesteśmy młodzi i wolni,

Line 2 / 11

We've golden soil and wealth for toil,

we have

golden soil

and

wealth

for toil

my mamy

złocistą ziemię

i

bogactwo

za trud

Mamy złocistą ziemię i bogactwo za trud,

Line 3 / 11

Our home is girt by sea,

our home

is girt

by sea

nasz dom

jest opasany

przez morze

Nasz dom jest opasany morzem,

Line 4 / 11

Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare,

our land

abounds

in nature's gifts

of beauty

rich

and

rare

nasz ziemia

obfituje

w dary przyrody

piękna

bogate

i

rzadkie

Nasza ziemia obfituje w dary przyrody, bogate w piękno i rzadkie,

Line 5 / 11

In history's page let every stage advance Australia fair,

in history's page

let

every stage

advance

Australia

fair

na karcie historii

pozwól

każdy etap

naprzód

Australio

piękna

Na karcie historii, na każdym etapie, naprzód piękna Australio,

Line 6 / 11

In joyful strains then let us sing, advance Australia fair.

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

Na radosne nuty

więc

śpiewajmy

naprzód

Australio

piękna

Na radosną nutę więc śpiewajmy, naprzód piękna Australio,

Line 7 / 11

Beneath our radiant Southern Cross, we'll toil with hearts and hands,

beneath our radiant Southern Cross

we will toil

with hearts

and

hands

pod naszym promiennym Krzyżem Południa

my będziemy się trudzić

sercami

i

rękami

Pod naszym promiennym Krzyżem Południa, będziemy trudzić się sercami i rękami,

Line 8 / 11

To make this Commonwealth of ours, renowned of all the lands,

to make

this Commonwealth

of ours

renowned

of all the lands

by uczynić

tę wspólnotę

naszą

sławną

na wszystkie ziemie

By uczynić tę naszą Wspólnotę sławną na wszystkie ziemie,

Line 9 / 11

For those who've come across the seas, we've boundless plains to share,

for those

who have come

across the seas

we have

boundless

plains

to share

dla tych

którzy przybyli

zza mórz

my mamy

nieskończone

równiny

aby się podzielić

Dla tych, którzy przybyli zza mórz mamy nieskończone równiny, którymi się podzielimy,

Line 10 / 11

With courage let us all combine to advance Australia fair,

with courage

let us all combine

to advance

Australia

fair

z odwagą

wszyscy się zjednoczmy

by pchnąć naprzód

Australię

piękną

Z odwagą wszyscy się zjednoczmy, by naprzód pchnąć piękną Australię,

Line 11 / 11

In joyful strains then let us sing advance Australia fair.

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

na radosne nuty

więc

śpiewajmy

naprzód

Australio

piękna

Na radosną nutę więc śpiewajmy, naprzód piękna Australio.