Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

“God Save New Zealand” – National Anthem of New Zealand

„Boże, chroń Nową Zelandię” - narodowy hymn Nowej Zelandii

New Zealand flag

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 20

God of nations, at Thy feet, in the bonds of love we meet,

God

of nations

at thy (your) feet

in the bonds

of love

we meet

Boże

narodów

u Twych stóp

w więzach

miłości

my spotykamy się

Boże narodów, u Twych stóp, w więzach miłości się spotykamy

Line 2 / 20

Hear our voices, we entreat, God defend our free land.

hear

our voices

we entreat

God

defend

our free land

usłysz

nasze głosy

my prosimy

Boże

broń

naszą wolną ziemię

Usłysz nas, prosimy, Boże, broń naszą wolną ziemię

Line 3 / 20

Guard Pacific's triple star, from the shafts of strife and war,

guard

Pacific's triple star

from the shafts

of strife

and

war

strzeż

potrójnej gwiazdy Pacyfiku

od błyskawic

konfliktu

i

wojny

Strzeż potrójnej gwiazdy Pacyfiku, od błyskawic wojny i konfliktu

Line 4 / 20

Make her praises heard afar, God defend New Zealand

make

her praises

heard

afar

God

defend

New Zealand

spraw

jej pochwały

słyszane

daleko

Boże

broń

Nową Zelandię

Spraw, żeby pochwały na jej cześć były słyszane daleko, Boże, broń Nową Zelandię

Line 5 / 20

Men of every creed and race, gather here before Thy face,

men

of every creed

and

race

gather

here

before thy (your) face

ludzie

każdej wiary

i

rasy

zebrać

tutaj

przed Twoją twarzą

Ludzie każdej wiary i rasy zbierają się tu przed Twym obliczem

Line 6 / 20

Asking Thee to bless this place, God defend our free land.

asking

thee (you)

to bless

this place

God

defend

our free land

prosząc

Cię

żebyś pobłogosławił

to miejsce

Boże

broń

naszą wolną ziemię

Prosząc Cię, byś pobłogosławił to miejsce, Boże, broń naszą wolną ziemię

Line 7 / 20

From dissension, envy, hate, and corruption guard our State,

from dissension

envy

hate

and

corruption

guard

our state

od niezgody

zazdrości

nienawiści

i

korupcji

strzeż

nasze państwo

Od niezgody, zazdrości, nienawiści i korupcji strzeż nasze państwo

Line 8 / 20

Make our country good and great, God defend New Zealand.

make

our country

good

and

great

God

defend

New Zealand

uczyń

nasz kraj

dobrym

i

wspaniałym

Boże

broń

Nową Zelandię

Uczyń nasz kraj dobrym i wspaniałym, Boże, broń Nową Zelandię

Line 9 / 20

Peace, not war, shall be our boast, but, should foes assail our coast,

peace

not war

shall be

our boast

but

should assail

foes

our coast

pokój

nie wojn

będzie

naszą chlubą

ale

jeśli nieprzyjaciele

zaatakują

nasze wybrzeże

Pokój, nie wojna, będzie naszą chlubą, ale jeśli nieprzyjaciele zaatakują nasze wybrzeże

Line 10 / 20

Make us then a mighty host, God defend our free land.

make

us

then

a mighty host

God

defend

our free land

uczyń

nas

wtedy

potężnym gospodarzem

Boże

broń

naszą wolną ziemię

Uczyń nas wtedy potężnym gospodarzem, Boże, broń naszą wolną ziemię

Line 11 / 20

Lord of battles in thy might, put our enemies to flight,

Lord

of battles

in thy (your) might

put

our enemies

to flight

Panie

bitew

w swej potędze

zmuś

naszych nieprzyjaciół

do ucieczki

Panie bitew, w swej potędze zmuś naszych nieprzyjaciół do ucieczki

Line 12 / 20

Let our cause be just and right, God defend New Zealand.

let

our cause

be just

and

right

God

defend

New Zealand

spraw

nasza sprawa

była sprawiedliwa

i

właściwa

Boże

broń

Nową Zelandię

Spraw, by nasza sprawa była sprawiedliwa i właściwa, Boże, broń Nową Zelandię

Line 13 / 20

Let our love for Thee increase, May Thy blessings never cease,

let

our love

for thee (you)

increase

may

thy (your) blessings

never

cease

spraw

nasza miłość

do Ciebie

zwiększyła się

niech

twoje błogosławieństwo

nigdy

się skończy

Spraw, by nasza miłość do Ciebie rosła, niech Twe błogosławieństwa nigdy się nie kończą

Line 14 / 20

Give us plenty, give us peace, God defend our free land.

give

us

plenty

give

us

peace

God

defend

our free land

daj

nam

urodzaj

daj

nam

pokój

Boże

broń

naszą wolną ziemię

Daj nam urodzaj, daj nam pokój, Boże, broń naszą wolną ziemię

Line 15 / 60

From dishonour and from shame, guard our country's spotless name,

from dishonor

and

from shame

guard

our country's

spotless name

od hańby

i

od wstydu

strzeż

naszego kraju

nieskazitelne imię

Od hańby i wstydu strzeż nieskazitelne imię naszego kraju

Line 16 / 20

Crown her with immortal fame, God defend New Zealand.

crown

her

with immortal fame

God

defend

New Zealand

ukoronuj

z nieśmiertelną sławą

Boże

broń

Nową Zelandię

Ukoronuj ją nieśmiertelną chwałą, Boże, broń Nową Zelandię

Line 17 / 20

May our mountains ever be, freedom's ramparts on the sea

may

our mountains

ever

be

freedom's ramparts

on the sea

niech

naszeg góry

zawsze

będą

szańcami wolności

na morzu

Niech nasze góry zawsze będą szańcami wolności na morzu

Line 18 / 20

Make us faithful unto Thee, God defend our free land.

make

us

faithful

unto thee (you)

God

defend

our free land

uczyń

nas

wiernymi

Tobie

Boże

broń

naszą wolną ziemię

Uczyń nas wiernymi Tobie, Boże, broń naszą wolną ziemię

Line 19 / 20

Guide her in the nations' van, preaching love and truth to man,

guide

her

in the nations' van

preaching

love

and

truth

to man

prowadź

na czele narodów

głoszących

miłość

i

prawdę

człowiekowi

Prowadź ją na czele narodów, głoszących człowiekowi miłość i prawdę

Line 20 / 20

Working out Thy glorious plan, God defend New Zealand.

working out

thy (your) glorious plan

God

defend

New Zealand

wypełniając

Twój chwalebny plan

Boże

broń

Nową Zelandię

Wypełniając Twój chwalebny plan, Boże, broń Nową Zelandię