Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

“God Save the Queen” – National Anthem of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

“Boże, chroń królową” – Narodowy hymn Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

LUK flag

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 15

God save our gracious Queen!

God

save

our gracious queen

Bóg

ratować

nasza łaskawa królowa

Boże, chroń naszą miłościwą królową!

Line 2 / 15

Long live our noble Queen!

long live

our noble queen

Długo niech żyje

nasza łaskawa królowa

Niech długo żyje nasza szlachetna królowa!

Line 3 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Bóg

ratować

królowa

Boże, chroń królową!

Line 4 / 15

Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us,

send

her

victorious

happy

and

glorious

long

to reign over us

Wyślij

jej

zwycięska

szczęśliwa

i

chwalebna

długo

panować nad nami

Sprawy, by zwycięska, szczęśliwa i w chwale, długo nam panowała,

Line 5 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Bóg

ratować

królowa

Boże, chroń królową!

Line 6 / 15

O Lord our God, arise,

O

Lord

our God

arise

O

Panie

nasz Bóg

powstań

O Panie, nasz Boże, powstań,

Line 7 / 15

Scatter her enemies, And make them fall,

scatter

her enemies

and

make

them

fall

rozprosz

jej nieprzyjaciele

i

zrób

ich

upadli

Rozbij jej nieprzyjaciół, I doprowadź do ich upadku,

Line 8 / 15

Confound their politics,

confound

their politics

pomieszaj

ich politykę

Wprowadź zamęt w ich politykę,

Line 9 / 15

Frustrate their knavish tricks,

frustrate

their knavish tricks

pokrzyżuj

ich niegodziwe sztuczki

Udaremnij ich niegodziwe sztuczki,

Line 10 / 15

On Thee our hopes we fix, God save us all

on Thee

our hopes

we fix

God

save

us

all

na tobie

nasze nadzieje

my umieszczać

Bóg

ratować

nas

wszyscy

Tobie powierzamy nasze nadzieje, Boże, chroń nas wszystkich,

Line 11 / 15

Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour,

thy (your)

choicest

gifts

in store

on her

be pleased

to pour

Twój

najlepszy

dary

przewidziane

dla niej

bądź zadowolony

przelać

Najlepszymi darami, które przewidziałeś, rad bądź ją obdarzyć,

Line 12 / 15

Long may she reign,

long

may

she

reign

Długo

niech

ona

panuje

Długo niech panuje,

Line 13 / 15

May she defend our laws, And ever give us cause,

may

she

defend

our laws

and

ever

give

us

cause

niech

ona

broni

nasze prawa

i

zawsze

da

nam

powód

Niech broni naszych praw, I zawsze da nam powód,

Line 14 / 15

To sing with heart and voice,

to sing

with heart

and

voice

żeby śpiewać

z sercem

i

głosem

Byśmy śpiewali całym sercem i głosem,

Line 15 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Bóg

ratować

królowa

Boże chroń królową!