Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

“The Star Spangled Banner” – National Anthem of the United States of America

“Gwieździsty Sztandar” – narodowy hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki

US flag

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 8

O, say, can you see by the dawn's early light,

O

say

can

you

see

by

the dawn's

early light

Och

powiedz

czy

ty

widzieć

przy

świtu

wczesne światło

O, powiedz, czy widzisz, w pierwszym świetle świtu,

Line 2 / 8

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?

what

so

proudly

we

hailed

at

the twilight's

last gleaming

Co

tak

dumnie

my

sławiliśmy

przy

zmierzchu

ostatni blask

Cośmy tak dumnie sławili w ostatnim blasku zmierzchu?

Line 3 / 8

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

whose

broad stripes

and

bright stars

through

the perilous fight

Czyje

szerokie pasy

i

jasne gwiazdy

przez

niebezpieczna walka

Na czyje to pasy i błyszczące gwiazdy w szaleńczej walce, ponad szańcami spoglądaliśmy, jak dumnie łopotały.

Line 4 / 8

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming,

over the ramparts

we watched

were

so

gallantly

streaming

ponad wałami obronnymi

my patrzyliśmy

były

tak

mężnie

powiewać

Na czyje to pasy i błyszczące gwiazdy w szaleńczej walce, ponad szańcami spoglądaliśmy, jak dumnie łopotały,

Line 5 / 8

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,

and

the rockets'

red glare

the bombs

bursting

in air

I

rakiet

czerwony blask

bomby

wybuchać

w powietrze

Oślepiająca czerwień rakiet, bomby rozdzierające powietrze,

Line 6 / 8

Gave proof through the night that our flag was still there,

gave

proof

through the night

that

our flag

was

still

there

Dały

dowód

przez noc

że

nasza flaga

była

wciąż

tam

Dowodziły przez całą noc, że nasz sztandar ciągle tam trwa,

Line 7 / 8

O, say, does that star spangled banner yet wave,

O

say

does

that

star spangled

banner

yet

wave

Och

powiedz

czy

ten

gwiazdami błyszczący

sztandar

wciąż

powiewa

O, powiedz, czy jeszcze gwiaździsty sztandar powiewa,

Line 8 / 8

O'er the land of the free and the home of the brave?

over the land

of the free

and

the home

of the brave

nad ziemią

wolnych

i

dom

odważnych

Ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi?