Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

English Cardinal Numbers

Angielskie liczby kardynalne

Angielskie liczby kardynalne

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 21

0

zero

zero

Line 2 / 21

1

2

3

4

5

one

two

three

four

five

jeden

dwa

trzy

cztery

pięć

Line 3 / 21

6

7

8

9

10

six

seven

eight

nine

ten

sześć

siedem

osiem

dziewięć

dziesięć

Line 4 / 21

11

12

13

14

15

eleven

twelve

thirteen

fourteen

fifteen

jedenaście

dwanaście

trzynaście

czternaście

piętnaście

Line 5 / 21

16

17

18

19

20

sixteen

seventeen

eighteen

nineteen

twenty

szesnaście

siedemnaście

osiemnaście

dziewiętnaście

dwadzieścia

Line 6 / 21

21

22

23

24

25

twenty-one

twenty-two

twenty-three

twenty-four

twenty-five

dwadzieścia jeden

dwadzieścia dwa

dwadzieścia trzy

dwadzieścia cztery

dwadzieścia pięć

Line 7 / 21

26

27

28

29

30

twenty-six

twenty-seven

twenty-eight

twenty-nine

thirty

dwadzieścia sześć

dwadzieścia siedem

dwadzieścia osiem

dwadzieścia dziewięć

trzydzieści

Line 8 / 21

31

32

33

34

35

thirty-one

thirty-two

thirty-three

thirty-four

thirty-five

trzydzieści jeden

trzydzieści dwa

trzydzieści trzy

trzydzieści cztery

trzydzieści pięć

Line 9 / 21

36

37

38

39

40

thirty-six

thirty-seven

thirty-eight

thirty-nine

forty

trzydzieści sześć

trzydzieści siedem

trzydzieści osiem

trzydzieści dziewięć

czterdzieści

Line 10 / 21

41

42

43

44

45

forty-one

forty-two

forty-three

forty-four

forty-five

czterdzieści jeden

czterdzieści dwa

czterdzieści trzy

czterdzieści cztery

czterdzieści pięć

Line 11 / 21

46

47

48

49

50

forty-six

forty-seven

forty-eight

forty-nine

fifty

czterdzieści sześć

czterdzieści siedem

czterdzieści osiem

czterdzieści dziewięć

pięćdziesiąt

Line 12 / 21

51

52

53

54

55

fifty-one

fifty-two

fifty-three

fifty-four

fifty-five

pięćdziesiąt jeden

pięćdziesiąt dwa

pięćdziesiąt trzy

pięćdziesiąt cztery

pięćdziesiąt pięć

Line 13 / 21

56

57

58

59

60

fifty-six

fifty-seven

fifty-eight

fifty-nine

sixty

pięćdziesiąt sześć

pięćdziesiąt siedem

pięćdziesiąt osiem

pięćdziesiąt dziewięć

sześćdziesiąt

Line 14 / 21

61

62

63

64

65

sixty-one

sixty-two

sixty-three

sixty-four

sixty-five

sześćdziesiąt jeden

sześćdziesiąt dwa

sześćdziesiąt trzy

sześćdziesiąt cztery

sześćdziesiąt pięć

Line 15 / 21

66

67

68

69

70

sixty-six

sixty-seven

sixty-eight

sixty-nine

seventy

sześćdziesiąt sześć

sześćdziesiąt siedem

sześćdziesiąt osiem

sześćdziesiąt dziewięć

siedemdziesiąt

Line 16 / 21

71

72

73

74

75

seventy-one

seventy-two

seventy-three

seventy-four

seventy-five

siedemdziesiąt jeden

siedemdziesiąt dwa

siedemdziesiąt trzy

siedemdziesiąt cztery

siedemdziesiąt pięć

Line 17 / 21

76

77

78

79

80

seventy-six

seventy-seven

seventy-eight

seventy-nine

eighty

siedemdziesiąt sześć

siedemdziesiąt siedem

siedemdziesiąt osiem

siedemdziesiąt dziewięć

osiemdziesiąt

Line 18 / 21

81

82

83

84

85

eighty-one

eighty-two

eighty-three

eighty-four

eighty-five

osiemdziesiąt jeden

osiemdziesiąt dwa

osiemdziesiąt trzy

osiemdziesiąt cztery

osiemdziesiąt pięć

Line 19 / 21

86

87

88

89

90

eighty-six

eighty-seven

eighty-eight

eighty-nine

ninety

osiemdziesiąt sześć

osiemdziesiąt siedem

osiemdziesiąt osiem

osiemdziesiąt dziewięć

dziewięćdziesiąt

Line 20 / 21

91

92

93

94

95

ninety-one

ninety-two

ninety-three

ninety-four

ninety-five

dziewięćdziesiąt jeden

dziewięćdziesiąt dwa

dziewięćdziesiąt trzy

dziewięćdziesiąt cztery

dziewięćdziesiąt pięć

Line 21 / 21

96

97

98

99

100

ninety-six

ninety-seven

ninety-eight

ninety-nine

one hundred

dziewięćdziesiąt sześć

dziewięćdziesiąt siedem

dziewięćdziesiąt osiem

dziewięćdziesiąt dziewięć

sto