Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"The Night They Drove Old Dixie Down" - The Band

„Noc, gdy pokonali Stany Południa” – The Band

Confederate flag

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 19

Virgil Kane is the name, and I served on the Danville train,

Virgil Kane

is

the name

and

I served

on the Danville train

Virgil Kane

jest

imię

i

ja służyłem

w pociągu Danville

Nazywam się Virgil Kane, i służyłem w pociągu na trasie Danville,

Line 2 / 19

'Till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again,

until

[Union General] Stoneman's

cavalry

came

and

tore up

the tracks

again

Stonemana [Generała Unii]

kawaleria

nadeszła

i

rozerwała

tory

znowu

Aż nadciągnęła kawaleria Stonemana i znowu zniszczyła tory,

Line 3 / 19

In the winter of '65, we were hungry, just barely alive,

in the winter

of sixty-five [1865]

we were hungry

just

barely

alive

w zimie

sześciesiątego piątego (1865)

my byliśmy głodni

tylko

ledwie

żywi

Zimą roku 65 byliśmy głodni i ledwie żywi,

Line 4 / 19

By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember, oh, so well.

by May

the tenth

Richmond (Capital city of the Confederacy)

had fell (had fallen)

it is

a time

I remember

oh

so (very)

well

do maja

dziesiątego

Richmond (Stolica Konfederacji)

upadło

to jest

czas

ja pamiętam

och

tak (bardzo)

dobrze

10 maja padło Richmond to czas, który pamiętam, och tak dobrze,

Line 5 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

noc

oni pokonali

stare Stany Południa

Nocą, gdy pokonali Stany Południa,

Line 6 / 19

And the bells were ringing,

and

the bells

were ringing

a

dzwony

dzwoniły

A dzwony dzwoniły,

Line 7 / 19

The night they drove Old Dixie down,

the night

they drove down

Old Dixie

noc

oni pokonali

stare Stany Południa

Nocą, gdy pokonali Stany Południa,

Line 8 / 19

And the people were singing, they went, "Na, na, la, la, na, la, na...."

and

the people

were singing

they went

na na la la na la na

a

ludzie

śpiewali

oni szli

na na la la na la na

A ludzie śpiewali, Śpiewali: „Na, na, la, la, na, la, na....”

Line 9 / 19

Back with my wife in Tennessee,

back

with my wife

in Tennessee

wtedy

z moją żoną

w Tennessee

Wtedy z moją żoną w Tennessee,

Line 10 / 19

When one day she called to me,

when

one day

she called

to me

kiedy

jednego dnia

ona zawołała

do mnie

Kiedy pewnego razu do mnie zawołała,

Line 11 / 19

"Virgil, quick, come see! There goes the Robert E. Lee!"

Virgil

quick

come

see

there goes

the Robert E. Lee [a riverboat named after the Confederate General]

Virgil

szybko

chodź

zobacz

tam płynie

Robert E. Lee [łódź nazwana na cześć generała Konfederacji Lee]

„Virgil, szybko, chodź zobacz, Tam płynie Robert E. Lee!"

Line 12 / 19

Now, I don't mind chopping wood,

now

I do not mind

chopping wood

teraz

nie przeszkadza mi

rąbanie drewna

Nie przeszkadza mi rąbanie drewna,

Line 13 / 19

And I don't care if the money's no good,

and

I do not care

if

the money

is no good

i

ja nie dbam

jeśli

pieniądze

nie są dobre

I nie dbam o to, że słabo płacą,

Line 14 / 19

You take what you need, and you leave the rest

you take

what

you need

and

you leave

the rest

ty bierzesz

co

ty potrzebujesz

i

ty zostawiasz

resztę

Bierzesz, co potrzebujesz, i zostawiasz resztę,

Line 15 / 19

But they should never have taken the very best,

but

they should have taken

never

the very best

ale

oni nie powinni

nigdy

tego, co najlepsze

Ale najlepszych nigdy nie powinno się zabierać,

Line 16 / 19

Like my father before me, I will work the land,

like

my father

before me

I will work

the land

jak

mój ojciec

przede mną

ja będę pracował

ziemię

Tak jak mój ojciec przede mną, będę uprawiał ziemię,

Line 17 / 19

And like my brother above me, who took a Rebel stand

and

like

my brother

above me

who

took

a Rebel stand

i

jak

mój brat

nade mną

który

wziął

postawił się za sprawę

I jak mój brat nade mną, który postawił się za sprawę,

Line 18 / 19

He was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave

he was

just (only)

eighteen

proud

and

brave

but

a Yankee

laid

him

in his grave

on był

tylko (jedynie)

osiemnaście

dumny

i

odważny

ale

Jankes

złożył

go

do jego grobu

Miał tylko 18 lat, był dumny i odważny, ale Jankes złożył go do grobu,

Line 19 / 19

I swear by the mud below my feet, you can't raise a Kane back up, when he's in defeat.

I swear

by the mud

below my feet

you cannot raise

a Kane

back up

when

he is in defeat

ja przyrzekam

na błoto

pod moimi stopami

nie możesz podnieść

Kane'a

z powrotem do góry

kiedy

on jest w porażce

Przyrzekam na błoto pod moimi stopami, nie możesz kazać wstać Kane’owi, kiedy został pokonany.