Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"The Patriot" - Anne challenges the men of the town

„Patriota” - Anna wzywa mężczyzn z miasta do podjęcia działań

The Patriot

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 16

Reverend, with your permission I would like to make an announcement.

Reverend

with your permission

I would like

to make

an announcement

wielebny

za twoim pozwoleniem

ja chciałbym

zrobić

ogłoszenie

Wielebny, za pańskim pozwoleniem, chciałbym coś ogłosić.

Line 2 / 16

Young man, this is a house of God.

young man

this is

a house

of God

młody człowieku

to jest

dom

boży

Młody człowieku, to jest Dom Boży.

Line 3 / 16

I understand that, Reverend. I apologize.

I understand

that

Reverend

I apologize

ja rozumiem

to

wielebny

ja przepraszam

Rozumiem, wielebny. Przepraszam.

Line 4 / 16

The South Carolina Militia is being called up.

the South Carolina militia

is being called up

milicja Południowej Karoliny

jest organizowana

Organizowana jest milicja Południowej Karoliny.

Line 5 / 16

I'm here to enlist every man willing.

I am here

to enlist

every man

willing

ja jestem tutaj

żeby pozyskać

każdego człowieka

chętnego

Jestem tutaj, żeby pozyskać ochotników.

Line 6 / 16

Son, we are here to pray for the souls of those men hanging outside.

son

we are here

to pray

for the souls

of those men

hanging

outside

synu

my jesteśmy tutaj

żeby się modlić

za dusze

tych ludzi

wiszących

na zewnątrz

Synu, jesteśmy tutaj, żeby modlić się za dusze tych ludzi, którzy wiszą na zewnątrz.

Line 7 / 16

Yes, pray for them but honor them by taking up arms with us.

yes

pray

for them

but

honor them

by taking up arms

with us

tak

módlcie

za nich

ale

uczcijcie ich

przez chwycenie za broń

z nami

Tak, módlcie się za nich, ale uczcijcie ich wspólnie z nami chwytając za broń.

Line 8 / 16

And bring more suffering to this town?

and

bring

more suffering

to this town

i

przynieść

więcej cierpienia

do tego miasta

Mamy przynieść temu miastu jeszcze więcej cierpienia?

Line 9 / 16

If King George can hang those men, our friends, he can hang any one of us.

if

King George

can hang

those men

our friends

he can hang

any one

of us

jeśli

król Jerzy

może powiesić

tych ludzi

naszych przyjaciół

on może powiesić

każdego

z nas

Skoro król Jerzy może wieszać tych ludzi, naszych przyjaciół, może też powiesić każdego z nas.

Line 10 / 16

Dan Scott, barely a week ago, I heard you rail for two hours about independence.

Dan Scott

barely

a week ago

I heard you

rail

for two hours

about independence

Dan Scott

ledwie

tydzień temu

ja słyszałam ciebie

skarżyć się

przez dwie godziny

o niepodległości

Dan Scott, ledwie tydzień temu słuchałam, jak przez dwie godziny skarżysz się na brak niepodległości.

Line 11 / 16

Mister Hardwick, how many times have I heard you speak of freedom at my Father's table?

Mister Hardwick

how many times

have I heard

you speak

of freedom

at my father's table

Panie Hardwick

jak wiele razy

ja słyszałam

ty mówisz

o wolności

przy stole mojego ojca

Panie Hardwick, ile razy słyszałam, jak przy stole mojego ojca mówi pan o wolności?

Line 12 / 16

Half the men in this church, including you, Father, and you, Reverend, are as ardent patriots as I.

half the men

in this church

including you Father

and you Reverend

are

as ardent patriots

as I

połowa ludzi

w tym kościele

łącznie z tobą ojcze

i tobą wielebny

równie żarliwymi patriotami

co ja

Połowa ludzi w tym kościele, łącznie z tobą, ojcze, i tobą, wielebny, to równie żarliwi patrioci co ja.

Line 13 / 16

Will you now, when you are needed most, stop at only words?

will

you

now

when

you are needed

most

stop

at only words

czy

wy

teraz

kiedy

wy jesteście potrzebni

najbardziej

poprzestaniecie

tylko na słowach

Czy teraz, kiedy jesteście potrzebni najbardziej, poprzestaniecie tylko na słowach?

Line 14 / 16

Is that the sort of men you are?

is that

the sort

of men

you are

czy to

typ

mężczyzn

wy jesteście

Czy takimi to mężczyznami jesteście?

Line 15 / 16

I ask only that you act upon the beliefs of which you have so strongly spoken, and in which you so strongly believe.

I ask

only

that

you act upon

the beliefs

of which

you have spoken

so strongly

and

in which

you believe

so strongly

ja proszę

tylko

żeby

wy zadziałali

przekonania

które

wy mówiliście

tak mocno

i

w które

wy wierzycie

tak mocno

Proszę tylko, żebyście działali zgodnie z przekonaniami, które tak głośno wyrażacie i w które tak mocno wierzycie.

Line 16 / 16

Who's with us?

who is

with us

kto jest

z nami

Kto jest z nami?