Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

„Wybrzeża Normandii” - Jim Radford

"The Shores of Normandy" - Jim Radford

Operation Overlord

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo.

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję.

Line 1 / 24

In the cold gray light of the 6th of June in the year of 44,

in the cold gray light

of the sixth

of June

in the year of forty-four

w zimnym szarym świetle

szóstego

czerwca

w roku czterdziestym czwartym

Jest zimny szary poranek 6 czerwca roku 1944,

Line 2 / 24

The Empire Larch sailed out from Poole to join with thousands more.

the Empire Larch

sailed out

from Poole

to join

with thousands

more

Empire Larch

wypłynął

z Poole

aby dołączyć

z tysiącami

więcej

Statek Empire Larch wypłynął z Poole, aby dołączyć do tysięcy innych.

Line 3 / 24

The largest fleet the world had seen, we sailed in close array,

the largest fleet

the world

had seen

we sailed

in close array

największa flota

świat

widział

my popłynęliśmy

w zwartym szyku

Największa flota jaką widział świat, płynęliśmy w zwartym szyku,

Line 4 / 24

And we set our course for Normandy at the dawning of the day.

and

we set

our course

for Normandy

at the dawning

of the day

i

my obraliśmy

nasz kurs

na Normandię

o świcie

tego dnia

I obraliśmy kurs na Normandię o świcie tego dnia.

Line 5 / 24

There was not one man in all our crew but knew what lay in store,

there was

not one man

in all our crew

but knew

what lay in store

był

żaden człowiek

w całej naszej załodze

ale wiedział

co było przed nami

Nie było wśród naszej załogi nikogo, kto nie wiedziałby, co nas czeka,

Line 6 / 24

For we had waited for that day through five long years of war.

for (because)

we had waited

for that day

through five long years

of war

bo (ponieważ)

my czekaliśmy

na ten dzień

przez pięć długich lat

wojny

Bo czekaliśmy na ten dzień przez długie pięć lat wojny.

Line 7 / 24

We knew that many would not return, but all our hearts were true,

we knew

that

many would not return

but

all our hearts

were true

my wiedzieliśmy

że

wielu nie wróci

ale

wszystkie nasze serca

były wierne

Wiedzieliśmy, że wielu z nas nie wróci, ale wszyscy pozostaliśmy wierni,

Line 8 / 24

For we were bound for Normandy, where we had a job to do.

for (because)

we were bound

for Normandy

where

we had

a job to do

bo (ponieważ)

byliśmy na kursie

do Normandii

gdzie

my mieliśmy

zadanie do wykonania

Bo płynęliśmy do Normandii, gdzie czekało na nas zadanie do wykonania.

Line 9 / 24

Now the Empire Larch was a deep-sea tug with a crew of thirty-three,

now

the Empire Larch

was

a deep sea tug

with a crew

of thirty-three

teraz

Empire Larch

był

holownikiem pełnomorskim

z załogą

trzydziestu trzech

Empire Larch był holownikiem pełnomorskim z trzydziestotrzyosobową załogą,

Line 10 / 24

And I was just the galley boy on my first trip to sea.

and

I was

just (only)

the galley boy

on my first trip

to sea

a

ja byłem

tylko (jedynie)

pomocnikiem w kambuzie

w mojej pierwszej podróży

na morze

A ja byłem tylko pomocnikiem kuchennym, który nigdy wcześniej nie wypłynął na morze.

Line 11 / 24

I little thought when I left home of the dreadful sights I'd see,

I thought

little

when

I left home

of the dreadful sights

I would see

Ja myślałem

mało

kiedy

opuszczałem dom

o okropnych widokach

ja zobaczę

Kiedy opuszczałem dom, prawie nie myślałem o okropnych rzeczach, jakie zobaczę,

Line 12 / 24

But I came to manhood on the day that I first saw Normandy.

but

I came

to manhood

on the day

that

first I saw

Normandy

ale

ja doszedłem

do męskości

w dniu

w którym

ja pierwszy raz zobaczyłem

Normandię

Ale w dniu, w którym zobaczyłem Normandię, stałem się mężczyzną.

Line 13 / 24

At Arromanches off the Beach of Gold, 'neath the rockets' deadly glare,

At Arromanches

off the Beach of Gold ("Gold Beach")

beneath the rockets' deadly glare

W Arromanches

przy plaży Gold (plaża, która nazywa się "Gold")

pod śmiercionośnym blaskiem rakiet ("glare" również spojrzenie)

W Arromanches przy plaży Gold, pod śmiercionośnym blaskiem rakiet,

Line 14 / 24

We towed our blockships into place and we built a harbour there.

we towed

our blockships

into place

and

we built

a harbour

there

my zaholowaliśmy

nasze zatopione statki

na miejsce

i

my wybudowaliśmy

port

tam

Zaholowaliśmy nasze zatopione statki w jedno miejsce i tam wybudowaliśmy port.

Line 15 / 24

'Mid shot and shell we built it well, as history does agree,

amid shot and shell

we built it

well

as

history does agree

wśród strzałów i pocisków

my budowaliśmy

dobrze

jak

zgadza się historia

Wśród strzałów i pocisków zbudowaliśmy go dobrze, jak zaświadcza historia,

Line 16 / 24

While brave men died in the swirling tide on the shores of Normandy.

while

brave men died

in the swirling tide

on the shores

of Normandy

podczas gdy

odważni mężczyźni ginęli

w kłębiących się falach

na wybrzeżach

Normandii

Podczas gdy odważni mężczyźni ginęli w kłębiących się falach na wybrzeżach Normandii.

Line 17 / 24

For every hero's name that's known, a thousand died as well.

for every hero's name

that is known

a thousand died

as well (in addition, also)

na imię każdego bohatera

które jest znane

tysiąc zginęło

również (w dodatku, także)

Na każdego znanego z imienia bohatera, który poległ, przypada tysiąc zapomnianych.

Line 18 / 24

On stakes and wire their bodies hung, rocked in the ocean swell;

on stakes and wire

their bodies hung

rocked (moved back and forth)

in the ocean swell (the ocean's rise and fall)

na palach i drucie

ich ciała zawisły

kołysały (poruszały w przód i w tył)

na martwych falach (oceaniczny przypływ i odpływ)

Zawisły na palach i drucie ich ciała, kołysały się na martwych falach;

Line 19 / 24

And many a mother wept that day for the sons they loved so well,

and

many a mother wept

that day

for the sons

they loved

so well

i

wiele matek łkało

tamtego dnia

za synami

których kochały

tak bardzo

I wiele matek tamtego dnia łkało za synami, których tak bardzo kochały,

Line 20 / 24

Men who cracked a joke and cadged a smoke as they stormed the gates of Hell.

men

who cracked a joke (told a joke)

and

cadged a smoke (to beg for a cigarette)

as

they stormed

the gates of Hell

mężczyznami

którzy opowiadali dowcipy (mówili kawały)

i

pytali o fajki (prosili o papierosy)

kiedy

szturmem brali

bramy piekła

Za mężczyznami, którzy opowiadali dowcipy i pytali o fajki przed szturmem na bramy piekieł.

Line 21 / 24

As the years pass by, I can still recall the men I saw that day,

as

the years pass by

I can recall

still

the men

I saw

that day

kiedy

lata mijają

ja mogę sobie przypomnieć

wciąż (ciągle, nawet teraz)

tych mężczyzn

ja widziałem

tamtego dnia

Lata mijają, a ja wciąż pamiętam mężczyzn, których widziałem tamtego dnia,

Line 22 / 24

Who died upon that blood-soaked sand where now sweet children play,

who died

upon that blood soaked sand

where

now

sweet children play

którzy zginęli

na tych nasiąkniętych krwią piaskach

gdzie

teraz

słodkie dzieci bawią się

Którzy zginęli na tych nasiąkniętych krwią piaskach, gdzie teraz bawią się słodkie dzieci,

Line 23 / 24

And those of you who were unborn, who've lived in liberty,

and

those of you

who were unborn

who have lived

in liberty

a

ci z was

którzy nie byli urodzeni

którzy żyją

w wolności

A ci z was, którzy wtedy jeszcze się nie urodzili, którzy cieszą się wolnością,

Line 24 / 24

Remember those who made it so on the shores of Normandy.

remember those (men)

who made it

so (this way / this condition)

on the shores

of Normandy

pamiętajcie tych (mężczyzn)

którzy zrobili to

tak (w ten sposób / umożliwili to)

na wybrzeżach

Normandii

Pamiętajcie o tych, co ją wam dali na wybrzeżach Normandii.