Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Sound of Silence" - Disturbed

"Dźwięk Ciszy" - Disturbed

World Trade Center 9-11-2001

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 34

Hello, darkness, my old friend,

hello

darkness

my old friend

dzień dobry

ciemność

mój stary przyjaciel

Witaj, ciemności, moja stara przyjaciółko,

Line 2 / 34

I've come to talk with you again,

I have come

to talk

with you

again

Przyszedłem

żeby porozmawiać

z tobą

znów

Znów przyszedłem z tobą porozmawiać

Line 3 / 34

Because a vision softly creeping...

because

a vision

softly

creeping

ponieważ

wizja

miękko

zakradająca się

Ponieważ wizja miękko się zakradła…

Line 4 / 34

...left its seeds while I was sleeping,

left

its seeds

while

I was sleeping

zostawiła

swoje nasiona

kiedy

ja spałem

… i zostawiła nasiona w trakcie mojego snu.

Line 5 / 34

And the vision that was planted in my brain,

and

the vision

that

was planted

in my brain

i

wizja

która

została zasadzona

w moim mózgu

I wizja, którą zasiano mi w głowie,

Line 6 / 34

Still remains,

still

remains

wciąż

pozostaje

Wciąż wybrzmiewa,

Line 7 / 34

Within the sound of silence.

within the sound

of silence

w dźwięku

ciszy

W dźwięku ciszy,

Line 8 / 34

In restless dreams I walked alone,

in restless dreams

I walked

alone

w niespokojnych snach

ja szedłem

sam

W niespokojnych snach szedłem samotnie,

Line 9 / 34

Narrow streets of cobblestone,

narrow streets

of cobblestone

wąskie ulice

bruku

Wąskimi brukowanymi uliczkami,

Line 10 / 34

'Neath the halo of a street lamp,

beneath

the halo

of a street lamp

pod

halo

lampy ulicznej

Pod blaskiem ulicznej lampy,

Line 11 / 34

I turned my collar to the cold and damp,

I turned

my collar

to the cold

and

damp

Ja postawiłem

mój kołnierz

do zimna

i

wilgoci

Postawiłem kołnierz w ochronie przed zimnem i wilgocią,

Line 12 / 34

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,

when

my eyes

were stabbed

by the flash

of a neon light

kiedy

moje oczy

zostały dźgnięte

przez błysk

światła neonu

Wtedy moje oczy ugodził błysk światła neonów,

Line 13 / 34

That split the night,

that

split

the night

które

rozdzieliło

noc

Które rozdarło noc,

Line 14 / 34

And touched the sound of silence.

and

touched

the sound

of silence

i

dotknęło

dźwięku

ciszy

I dotknęło dźwięku ciszy,

Line 15 / 34

And in the naked light I saw,

and

in the naked light

I saw

i

w nagim swietle

ja zobaczyłem

I w nagim świetle ujrzałem,

Line 16 / 34

Ten thousand people, maybe more,

ten thousand

people

maybe

more

dziesięć tysięcy

ludzi

może

więcej

Dziesięć tysięcy ludzi, może więcej,

Line 17 / 34

People talking without speaking,

people talking

without speaking

ludzi mówiących

bez mówienia

Ludzi gadających bez rozmawiania,

Line 18 / 34

People hearing without listening,

people hearing

without listening

ludzi słyszących

bez słuchania

Ludzi słyszących bez słuchania

Line 19 / 34

People writing songs that voices never share,

people writing

songs

that

voices

never

share

ludzi piszących

piosenki

których

głos

nigdy

dzieli

Ludzi piszących piosenki, których głos nigdy nie wybrzmiewa,

Line 20 / 34

And no one dared,

and

no one

dared

i

nikt

śmiał

I nikt nie śmiał,

Line 21 / 34

Disturb the sound of silence.

disturb

the sound

of silence

zakłócić

dźwięku

ciszy

Zakłócić dźwięku ciszy.

Line 22 / 34

Fools, said I, you do not know,

fools

said I

you do not know

głupcy

powiedziałem ja

wy nie wiecie

Głupcy – powiedziałem im – nie wiecie

Line 23 / 34

Silence like a cancer grows,

silence

like a cancer

grows

cisza

jak rak

rośnie

Że cisza rozprzestrzenia się jak rak,

Line 24 / 34

Hear my words that I might teach you,

hear

my words

that

I might teach

you

usłyszcie

moje słowa

żeby

ja mógł nauczyć

was

Usłyszcie moje słowa, żebym mógł was nauczyć,

Line 25 / 34

Take my arms that I might reach you,

take

my arms

that

I might reach

you

weźcie

moje ramiona

żeby

ja mógł dosięgnąć

was

Weźcie mnie za ramiona, żebym mógł was dosięgnąć,

Line 26 / 34

But my words, like silent raindrops fell,

but

my words

like

silent raindrops

fell

ale

moje słowa

jak

ciche krople deszczu

spadły

Lecz moje słowa upadły jak krople deszczu,

Line 27 / 34

And echoed in the wells of silence,

and

echoed

in the wells

of silence

i

odbiły się echem

w studniach

ciszy

I rozbrzmiały echem w studniach ciszy,

Line 28 / 34

And the people bowed and prayed,

and

the people

bowed

and

prayed

i

ludzie

pokłonili się

i

modlili się

I ludzie kłaniali się oraz modlili,

Line 29 / 34

To the neon god they made,

to the neon god

they made

do neonowego boga

którego stworzyli

Do neonowego boga, którego stworzyli,

Line 30 / 34

And the sign flashed out its warning,

and

the sign

flashed out

its warning

i

znak

błysnął

swoje ostrzeżenie

A znak wybłyszczał swoje ostrzeżenie,

Line 31 / 34

In the words that it was forming,

in the words

that

it was forming

w słowach

które

ja formułowałem

W słowa, które mówiłem,

Line 32 / 34

And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls,

and

the sign

said

the words

of the prophets

are written

on the subway walls

i

znak

powiedział

słowa

proroków

są zapisane

na ścianach metra

I znak powiedział – słowa proroków wypisane są na ścianach metra,

Line 33 / 34

And tenement halls,

and

tenement halls

i

klatkach kamienic

I klatkach kamienic,

Line 34 / 34

And whispered in the sound of silence.

and

whispered

in the sound

of silence

i

wyszetane

w dźwięku

ciszy

I szeptane w dźwięku ciszy.