Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Spanish Ladies" - Traditional Royal Navy song (1795) sung by Sarah Blasko

„Hiszpańskie Panie” - tradycyjna piosenka Królewskiej Marynarki Wojennej z 1795 r. w wykonaniu Sarah Blasko

Battle of Trafalgar

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 48

Farewell and adieu to you Spanish ladies,

farewell

and

adieu

to you

Spanish ladies

żegnajcie

i

adieu

wam

hiszpańskie panie

Żegnajcie i adieu hiszpańskie dziewczyny,

Line 2 / 48

Farewell and adieu to you ladies of Spain,

farewell

and

adieu

to you

ladies

of Spain

żegnajcie

i

adieu

wam

panie

Hiszpanii

Żegnajcie i adieu dziewczyny Hiszpanii,

Line 3 / 48

For we have received orders to sail to old England,

for (because)

we have received

orders

to sail

to old England

bowiem (ponieważ)

my otrzymaliśmy

rozkazy

żeby wypłynąć

do starej Anglii

Bowiem otrzymaliśmy rozkazy, żeby wypłynąć do starej Anglii,

Line 4 / 48

We hope in a short time to see you again,

we hope

in a short time

to see

you

again

my żywimy nadzieję

w niedługim czasie

żeby zobaczyć

was

znowu

Mamy nadzieję, że niedługo znowu was zobaczymy,

Line 5 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

jak

prawdziwi brytyjscy marynarze

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć jak prawdziwi brytyjscy marynarze,

Line 6 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

pośród słonych mórz

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć pośród słonych mórz,

Line 7 / 48

Until we strike soundings in the channel of old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

my rzucimy

sondy

w kanał

starej Anglii

Aż rzucimy sondy w kanał starej Anglii,

Line 8 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues (distance a man can walk in an hour)

z Ouessant

do Scilly

to jest

trzydzieści pięć

lig (odległość, jaką człowiek może przejść w godzinę)

Z Ouessant do Scilly jest trzydzieści pięć lig,

Line 9 / 48

We hove our ship to, with the wind o' southwest, boys,

we hove...to

our ship

with the wind

out of southwest

boys

my stawiamy w dryf

nasz statek

z wiatrem

z południowego-zachodu

chłopcy

Stawiamy nasz statek w dryf z południowo-wschodnim wiatrem, chłopcy,

Line 10 / 48

We hove our ship to deep soundings to take,

we hove...to

our ship

deep soundings

to take

my stawiamy w dryf

nasz statek

sondowanie głębinowe

żeby zrobić

Stawiamy nasz statek w dryf, żeby sondować głębiny,

Line 11 / 48

'Twas forty-five fathoms with a white sandy bottom,

it was

forty-five fathoms

with

a

white

sandy

bottom

to było

czterdzieści pięć sążni

z

-

białym

piaszczystym

dnem

Było czterdzieści pięć sążni i białe piaszczyste dno,

Line 12 / 48

So we squared our main yard and up channel did make,

so

we squared

our main yard (main sail)

and

up channel

did make

więc

my rozwinęliśmy

naszą główną reję (główny żagiel)

i

w górę kanału

zrobiliśmy

A więc rozwinęliśmy żagiel na głównej rei i popłynęliśmy w górę kanału,

Line 13 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

jak

prawdziwi brytyjscy marynarze

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć jak prawdziwi brytyjscy marynarze,

Line 14 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

pośród słonych mórz

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć pośród słonych mórz,

Line 15 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

my rzucimy

sondy

w kanał

starej Anglii

Aż rzucimy sondy w kanał starej Anglii,

Line 16 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ouessant

do Scilly

to jest

trzydzieści pięć

lig

Z Ouessant do Scilly jest trzydzieści pięć lig,

Line 17 / 48

Now let every man drink up his full bumper,

now

let

every

man

drink up

his

full

bumper

teraz

niech

każdy

człowiek

wypije

jego

pełen

kielich

Teraz niech każdy wypije swój kielich do dna,

Line 18 / 48

Let every man drink up his full glass,

let

every

man

drink up

his

full

glass

niech

każdy

człowiek

wypije

jego

pełen

kielich

Niech każdy wypije swój kielich do dna,

Line 19 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

my będziemy pić

i

będziemy radośni

i

utopimy

melancholię

Będziemy pić i będziemy radośni i utopimy melancholię,

Line 20 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of

each

true hearted

lass

a

tutaj jest za

zdrowie

należące do

każdej

z prawdziwym sercem

dziewczyny

A teraz za zdrowie każdej wiernej dziewczyny,

Line 21 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

jak

prawdziwi brytyjscy marynarze

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć jak prawdziwi brytyjscy marynarze,

Line 22 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

pośród słonych mórz

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć pośród słonych mórz,

Line 23 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

my rzucimy

sondy

w kanał

starej Anglii

Aż rzucimy sondy w kanał starej Anglii,

Line 24 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ouessant

do Scilly

to jest

trzydzieści pięć

lig

Z Ouessant do Scilly jest trzydzieści pięć lig,

Line 25 / 48

The first land we sighted was called the Dodman,

the first land

we sighted

was called

the Dodman

pierwsza ziemia

my ujrzeliśmy

nazywała się

Dodman

Pierwsza ziemia, jaką ujrzeliśmy, nazywała się Dodman,

Line 26 / 48

Next Ram's Head off Plymouth, Start, Portland, and Wight,

next

Ram's Head

off ("near")

Plymouth

Start

Portland

and

Wight

później

Głowa Barana

przy ("w pobliżu")

Plymouth

Start

Portland

i

Wight

Później Ram’s Head w pobliżu Plymouth, Start, Portland i Wight,

Line 27 / 48

We sailed then by Beachy, by Fairly and Dover,

we sailed

then

by Beachy

by Fairly

and

Dover

my pożeglowaliśmy

wtedy

obok Beachy

obok Fairly

i

Dover

Następnie pożeglowaliśmy obok Beachy, obok Fairly i Dover,

Line 28 / 48

Then bore straight away for the South Foreland light,

then

bore

straight away (directly)

for

the South Foreland

light

potem

skierowaliśmy się

prosto (bezpośrednio)

na

Południowy Przylądek

światła

Potem skierowaliśmy się prosto na światła South Foreland,

Line 29 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

jak

prawdziwi brytyjscy marynarze

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć jak prawdziwi brytyjscy marynarze,

Line 30 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

pośród słonych mórz

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć pośród słonych mórz,

Line 31 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

my rzucimy

sondy

w kanał

starej Anglii

Aż rzucimy sondy w kanał starej Anglii,

Line 32 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ouessant

do Scilly

to jest

trzydzieści pięć

lig

Z Ouessant do Scilly jest trzydzieści pięć lig,

Line 33 / 48

The signal was made for the grand fleet to anchor,

the signal

was made

for

the grand fleet

to anchor

sygnał

był zrobiony

dla

wielkiej floty

do kotwiczenia

Wielkiej flocie wydano sygnał do kotwiczenia,

Line 34 / 48

And all in the Downs that night for to lie,

and

all

in the Downs

that

night

for

to lie

i

wszyscy

w Downs

noc

żeby

położyć się

I wszyscy tę noc spędziliśmy w Downs,

Line 35 / 48

Let go your shank painter, let go your cat (stopper),

let go (release)

your shank painter (short rope for securing an anchor)

let go

your cat (stopper) (tackle to hoist an anchor)

puść (uwolnij)

swoją linę kotwiczną (krótka lina używana do przywiązania kotwicy)

puść

swój kabestan (takielunek do wyciągania kotwicy)

Puść linę kotwiczną, puść kabestan,

Line 36 / 48

Haul up your clewgarnets, let tack and sheets fly,

haul up

your clewgarnets

let

tack (rope)

and

sheets

fly

poluzuj

swoje liny w uchu szotowym

niech

szoty (lina)

i

żagle

powiewaja

Poluzuj olinowanie w uchu, niech szoty i żagle powiewają,

Line 37 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

jak

prawdziwi brytyjscy marynarze

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć jak prawdziwi brytyjscy marynarze,

Line 38 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

pośród słonych mórz

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć pośród słonych mórz,

Line 39 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

my rzucimy

sondy

w kanał

starej Anglii

Aż rzucimy sondy w kanał starej Anglii,

Line 40 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues,

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ouessant

do Scilly

to jest

trzydzieści pięć

lig

Z Ouessant do Scilly jest trzydzieści pięć lig,

Line 41 / 48

Now let every man drink off his full bumper,

now

let

every man

drink off

his full bumper

teraz

niech

każdy człowiek

wypije

swój pełen kielich

Teraz niech każdy wypije swój kielich do dna,

Line 42 / 48

And let every man drink off his full glass,

and

let

every man

drink off

his full glass

i

niech

każdy człowiek

wypije

swój pełen kielich

I niech każdy wypije swój kielich do dna,

Line 43 / 48

We'll drink and be jolly and drown melancholy,

we will drink

and

be jolly

and

drown

melancholy

my będziemy pić

i

będziemy radośni

i

utopimy

melancholię

Będziemy pić i będziemy radośni i utopimy melancholię,

Line 44 / 48

And here's to the health of each true hearted lass,

and

here is to

the health

of each true hearted lass

a

tutaj jest za

zdrowie

każdej wiernej dziewczyny

A teraz za zdrowie każdej wiernej dziewczyny,

Line 45 / 48

We'll rant and we'll roar like true British sailors,

we will rant

and

we will roar

like

true British sailors

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

jak

prawdziwi brytyjscy marynarze

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć jak prawdziwi brytyjscy marynarze,

Line 46 / 48

We'll rant and we'll roar along the salt seas,

we will rant

and

we will roar

along the salt seas

my będziemy narzekać

i

my będziemy grzmieć

pośród słonych mórz

Będziemy narzekać i będziemy grzmieć pośród słonych mórz,

Line 47 / 48

Until we strike soundings in the channel of Old England,

until

we strike

soundings

in the channel

of old England

my rzucimy

sondy

w kanał

starej Anglii

Aż rzucimy sondy w kanał starej Anglii,

Line 48 / 48

From Ushant to Scilly 'tis thirty-five leagues.

from Ushant

to Scilly

it is

thirty-five

leagues

z Ouessant

do Scilly

to jest

trzydzieści pięć

lig

Z Ouessant do Scilly jest trzydzieści pięć lig,