Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Take My Breath Away" - Berlin

"Pozbaw mnie oddechu" - Berlin

Top Gun Kiss

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 19

Watching every motion in my foolish lover's game,

Watching

every motion

in

my foolish lover's

game

oglądając

każdy ruch

w

mojego głupiego kochanka

grze

Obserwuję każdy gest w grze mojego nierozsądnego kochanka,

Line 2 / 19

On this endless ocean finally lovers know no shame,

On this endless ocean

finally

lovers

know

no shame

Na tym nieskończonym oceanie

w końcu

kochankowie

znają

nie wstydu

Na tym nieskończonym oceanie kochankowie wreszcie nie znają wstydu,

Line 3 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

odwracając się

i

wracając

do pewnego sekretnego miejsca

w środku

Odchodzę i wracam do pewnego tajnego miejsca w środku,

Line 4 / 19

Watching in slow motion as you turn around and say,

Watching

in slow motion

as

you turn around

and

say

oglądając

w zwolnionym tempie

jak

ty odwracasz się

i

mówisz

Obserwuję jak w spowolnieniu odwracasz się i mówisz,

Line 5 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

zabierz

mój oddech

z dala

zabierz

mój oddech

z dala

Pozbaw mnie oddechu, pozbaw mnie oddechu,

Line 6 / 19

Watching I keep waiting, still anticipating love,

Watching

I keep waiting

still

anticipating

love

patrząc

ja ja wciąż czekam

ciągle

wyczekując

miłość

Obserwując, czekam, ciągle oczekując miłości,

Line 7 / 19

Never hesitating to become the fated ones,

Never

hesitating

to become

the fated ones

nigdy

wahając się

żeby zostać

przeznaczonymi

Nigdy nie wahamy się oddać się przeznaczeniu,

Line 8 / 19

Turning and returning to some secret place to hide,

Turning

and

returning

to some secret place

to hide

odwracając się

i

wracając

do pewnego sekretnego miejsca

żeby się schować

Odchodzę i wracam do pewnego tajnego miejsca, żeby się tam schować,

Line 9 / 19

Watching in slow motion as you turn to me and say, "My love,...

Watching

in slow motion

as

you turn

to me

and

say

my love

patrząc

w zwolnionym tempie

jak

ty odwracasz się

do mnie

i

mówisz

moja miłości

Obserwuję jak w spowolnieniu odwracasz się do mnie i mówisz, "Ukochana..."

Line 10 / 19

...Take my breath away",

take

my breath

away

zabierz

mój oddech

z dala

Pozbaw mnie oddechu,

Line 11 / 19

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away,

Through the hourglass

I saw you

in time

you slipped away

Przez klepsydrę

ja zabaczyłam Ciebie

z czasem

ty przepadłaś

Zobaczyłem cię przez klepsydrę, z czasem przepadłaś,

Line 12 / 19

When the mirror crashed, I called you and turned to hear you say,

When

the mirror

crashed

I called you

and

turned

to hear

you say

kiedy

lustro

rozbiło się

ja zawołałam Ciebie

i

odwróciłam się

by usłyszeć

ty mówisz

Kiedy rozbiło się lustro, zawołałem i odwróciłem się, żeby usłyszeć, jak mówisz,

Line 13 / 19

If only for today, I am unafraid,

If

only

for today

I am unafraid

jeśli

tylko

dzisiaj

ja jestem nieprzestraszona

Nawet jeśli tylko dzisiaj, nie boję się,

Line 14 / 19

Take my breath away, take my breath away,

Take

my breath

away

take

my breath

away

zabierz

mój oddech

z dala

zabierz

mój oddech

z dala

Pozbaw mnie oddechu, pozbaw mnie oddechu,

Line 15 / 19

Watching every motion in this foolish lovers' game,

Watching

every motion

in

this

foolish lovers' game

ogladając

każdy ruch

w

tej

grze nierozsądnych kochanków

Obserwuję każdy gest w tej grze nierozsądnych kochanków,

Line 16 / 19

Haunted by the notion, somewhere there's a love in flames,

Haunted

by the notion

somewhere

there is

a love

in flames

prześladowana

przez myśl

gdzieś

tam jest

miłość

w płomieniach

Jestem prześladowana przez myśl, że gdzieś tam płonie miłość,

Line 17 / 19

Turning and returning to some secret place inside,

Turning

and

returning

to some secret place

inside

odwracając się

i

wracając

do pewnego sekretnego miejsca

w środku

Odchodzę i wracam do pewnego tajnego miejsca w środku,

Line 18 / 19

Watching in slow motion as you turn my way and say,

Watching

in slow motion

as

you turn

my way

and

say

oglądając się

w zwolnionym tempie

jak

ty odwracasz się

moją stronę

i

mówisz

Obserwuję jak w spowolnieniu odwracasz się ku mnie i mówisz,

Line 19 / 19

Take my breath away, my love, take my breath away.

Take

my breath

away

my love

take

my breath

away

zabierz

mój oddech

z dala

moja miłości

zabierz

mój oddech

z dala

Pozbaw mnie oddechu, pozbaw mnie oddechu.