Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"Traveling Light" by Joel Hanson and Sara Groves

„Traveling Light” - Joel Hanson i Sara Groves

Traveling Light

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 16

Well, I was doubling over the load on my shoulders,

well

I

was doubling over (was bent over)

the load

on my shoulders

cóż

ja

uginałem się pod (byłem zgięty pod)

brzemieniem

na moich barkach

Uginałem się pod brzemieniem na moich barkach,

Line 2 / 16

Was a weight I carried with me every day,

[it] was

a weight

I carried

with me

every day

[to] był

ciężar

ja dźwigałem

z sobą

każdego dnia

To był ciężar, który dźwigałem każdego dnia,

Line 3 / 16

Crossing miles of frustrations and rivers a-raging,

crossing

miles

of frustrations

and

rivers

a-raging (raging)

przemierzałem

mile

frustracji

i

rzeki

wzburzone (szalejące)

Przemierzałem kilometry frustracji i wzburzone rzeki,

Line 4 / 16

Picking up stones I found along the way,

picking up

stones

I found

along the way

podnosiłem

kamienie

ja znalazłem

po drodze

Podnosiłem kamienie, które znalazłem po drodze,

Line 5 / 16

I staggered and I stumbled down pathways of trouble,

I staggered

and

I stumbled

down (direction: downward)

pathways

of trouble

ja chwiałem się

i

ja potykałem

w dół (kierunek: ku dołowi)

ścieżkach

problemów

Chwiałem się i potykałem na ścieżkach problemów,

Line 6 / 16

I was hauling those souvenirs of misery,

I was hauling

those souvenirs

of misery

ja ciągnąłem

te pamiątki

nieszczęścia

Ciągnąłem za sobą te pamiątki po nieszczęściach,

Line 7 / 16

And with each step taken my back was breaking,

and

with each step

taken

my back

was breaking

i

z każdym krokiem

zrobionym (wziętym)

mój kręgosłup

pękał

I z każdym kolejnym krokiem pękał mi kręgosłup,

Line 8 / 16

'Til I found the One who took it all from me,

until

I found

the one

who

took

it

all

from me

ja znalazłem

jedynego

który

wziął

to

wszystko

ode mnie

Aż znalazłem Go i wziął ode mnie cały ciężar,

Line 9 / 16

Down by the riverside, I laid my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I laid

my burdens

down

now

I am traveling

light

W dole

przy brzegu rzeki

ja złożyłem

moje brzemię

w dół

teraz

ja podróżuję

lekko

W dole przy brzegu rzeki, złożyłem swoje brzemię, teraz podróżuję lekko,

Line 10 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mój duch

uniesiony

wysoko

ja znalazłem

moją wolność

teraz

i

podróżuję

lekko

Jestem podniesiony na duchu, teraz znalazłem swoją wolność, i podróżuję lekko,

Line 11 / 16

Through the darkest alleys and loneliest valleys,

through the darkest alleys

and

loneliest valleys

przez najciemniejsze uliczki

i

najsamotniejsze doliny

Przez najciemniejsze uliczki i najsamotniejsze doliny,

Line 12 / 16

I was dragging those heavy chains of doubt and fear,

I was dragging

those heavy chains

of doubt

and

fear

ja ciągnąłem

te ciężkie łańcuchy

zwątpienia

i

strachu

Ciągnąłem te ciężkie łańcuchy zwątpienia i strachu,

Line 13 / 16

Then with one word spoken the locks were broken,

then

with one word

spoken

the locks

were broken

wtedy

z jednym słowem

wypowiedzianym

zamki

były złamane

Wtedy z jednym wypowiedzianym słowem zamki zostały złamane,

Line 14 / 16

Now He's leading me to places, where there are no tears,

now

he is leading me

to places

where

there are

no tears

teraz

on prowadzi mnie

w miejsca

gdzie

nie łzy

Teraz On prowadzi mnie w miejsca, gdzie nie ma łez,

Line 15 / 16

Down by the riverside, I lay my burdens down, now I'm traveling light,

down

by the riverside

I

lay

my burdens

down

now

I am traveling

light

W dole

przy brzegu rzeki

ja złożyłem

moje brzemię

w dół

teraz

ja podróżuję

lekko

W dole przy brzegu rzeki, złożyłem swoje brzemię, teraz podróżuję lekko,

Line 16 / 16

My spirit lifted high, I found my freedom now, and I'm traveling light,

my spirit

lifted

high

I found

my freedom

now

and

I am traveling

light

mój duch

uniesiony

wysoko

ja znalazłem

moją wolność

teraz

i

podróżuję

lekko

Jestem podniesiony na duchu, teraz znalazłem swoją wolność, i podróżuję lekko,