Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"True Grit" - Introduction (2010)

"Prawdziwe męstwo" - Wstęp(2010)

True Grit

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 9

People did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the winter time to avenge her father's blood, but it did happen.

people

did not give it credence

that

a young girl

could leave home

and

go off

in the winter time

to avenge

her father's blood

but

it did happen

Ludzie

nie dawali temu wiary

że

młoda dziewczyna

mogłaby opuścić dom

i

odejść

w czasie zimy

aby pomścić

swojego ojca krew

ale

to wydarzyło się

Ludzie nie dawali wiary, że młoda dziewczyna mogłaby opuścić dom i odejść w trakcie zimy, żeby śmierć swojego ojca, ale właśnie to się wydarzyło.

Line 2 / 9

I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Chaney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser pant.

I

was

just

fourteen years of age

when

a coward

by the name of

Tom Chaney

shot down

my father

and

robbed

him

of his life

and

his horse

and

two California gold pieces

that

he carried

in his trouser pant

ja

byłam

tylko

czternaście lat

kiedy

tchórz

imieniem

Tom Chaney

zastrzelił

mojego ojca

i

okradł

go

z jego życia

i

jego konia

i

dwóch kolifornijskich złotych monet

które

on niósł

w kieszeni swoich spodni

Miałam tylko czternaście lat, kiedy tchórz o imieniu Tom Chaney zastrzelił mojego ojca i zabrał mu życie i jego konia i dwie złote monety, które nosił w kieszeni spodni.

Line 3 / 9

Chaney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of mustang ponies that he had bought.

Chaney

was

a hired man

and

Papa

had taken

him

up

to Fort Smith

in order to help lead back

a string of

mustang ponies

that

he had bought

Chaney

był

parobkiem

i

tata

zabrał

go

w górę

do Fort Smith

żeby pomógł przyprowadzić

grupę

kucy mustanga

które

on kupił

Chaney był parobkiem, a tata zabrał go do Fort Smith, żeby pomógł przyprowadzić kuce mustanga, które ojciec kupił.

Line 4 / 9

In town, Chaney had fallen into drink and cards and lost all his money.

in town

Chaney

had fallen into

drink and cards

and

(had) lost

all his money

w mieście

Chaney

wpadł w

picie i karty

i

stracił

wszystkie swoje pieniądze

W mieście Chaney zaczał pić i grać w karty, i przegrał wszystkie pieniądze.

Line 5 / 9

He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle.

he got

it

into his head

he was being cheated

and

went back

to the boarding house

for

his Henry rifle

on dostał

to

w swoją głowę

on był oszukiwany

i

wrócił

do domu, w którym wynajmował mieszkanie

po

swój karabin Henry'ego

Wbił sobie do głowy, że ktoś go oszukiwał, więc wrócił do domu, w którym wynajmował pokój, po swój karabin Henry’ego.

Line 6 / 9

When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled.

when

Papa

tried to intervene

Chaney

shot

him

Chaney

fled

kiedy

tata

próbował interweniować

Chaney

zastrzelił

go

Chaney

uciekł

Kiedy tata próbował interweniować, Chaney go zastrzelił. Chaney uciekł.

Line 7 / 9

He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase.

he

could have walked

his horse

for (because)

not a soul

in that city

could be bothered

to give chase

on

mógłby iść

jego koń

ponieważ

żadna dusza

w tym mieście

mógł być niepokojony

żeby ścigać

Mógłby prowadzić swojego konia, ponieważ nikt w tym mieście nie chciał go ścigać.

Line 8 / 9

No doubt Chaney fancied himself scot free, but he was wrong.

no doubt

Chaney

fancied

himself

scot free

but

he was wrong

bez wątpienia

Chaney

wyobrażał

siebie

bezkarnym

ale

on był w błędzie

Bez wątpienia Chaney wyobrażał sobie, że uszło mu to płazem, ale się mylił.

Line 9 / 9

You must pay for everything in this world one way and another. There is nothing free except the grace of God.

you

must

pay

for everything

in this world

one way and another

there is

nothing

free

except

the grace of God

ty

musisz

zapłacić

za wszystko

w tym świecie

w ten czy inny sposób

istnieje

nic

za darmo

oprócz

łaski Boga

W tym świecie za wszystko trzeba zapłacić w ten czy inny sposób. Nic nie jest za darmo, oprócz łaski Pana.