Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

"What Child Is This?" - Chris Tomlin

„Co to za Dziecię?” - Chris Tomlin

alternate title

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 14

What child is this, who lay to rest, on Mary's lap is sleeping?

What

child

is

this

who

lay

to rest

on Mary's lap

is sleeping

co

dziecię

jest

to

które

kładzie

do odpoczynku

na Maryi kolanie

śpi

Co to za dziecko, które kładzie się spać, śpi na podołku Maryi?

Line 2 / 14

Whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping?

Whom

angels

greet

with anthems sweet

while

shepherds

watch

are keeping

które

aniołowie

witają

z hymnami słodkimi

kiedy

asterze

straż

trzymają

Które aniołowie witają słodkimi hymnami, podczas gdy pasterze trzymają straż?

Line 3 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing,

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

to

to

jest

Chrystus

Król

którego

pasterze

strzegą

i

aniołowie

śpiewają

Oto, oto jest Chrystus Król, którego strzegą pasterze i któremu śpiewają aniołowie,

Line 4 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary,

Haste

haste

to bring

him

laud (praise)

the Babe

the Son

of Mary

Pośpieszajcie

pośpieszajcie

żeby przynieść

mu

chwałę (pochwałę)

dziecię

syn

Maryi

Pośpieszajcie, pośpieszajcie, żeby go chwalić, Dziecię, Syna Maryi,

Line 5 / 14

So bring Him incense, gold, and myrrh,

So

bring

Him

incense

gold

and

myrrh

więc

przynieście

mu

kadzidło

złoto

i

mirrę

Więc przynieście Mu kadzidło, złoto i mirrę,

Line 6 / 14

Come peasant king to own Him,

Come

peasant

king

to own

Him

przyjdź

wieśniaku

królu

by uznać

go

Przyjdź wieśniaku, królu, by Go uznać,

Line 7 / 14

The King of kings, salvation brings,

The King

of kings

salvation

brings

król

królów

zbawienie

przynosi

Król królów przynosi zbawienie,

Line 8 / 14

Let loving hearts enthrone Him,

Let

loving hearts

enthrone

Him

pozwól

kochające serca

intronizują

go

Niech kochające serca wyniosą Go na tron,

Line 9 / 14

Raise, raise, a song on high, the Virgin sings her lullaby,

raise

raise

a song

on high

the virgin

sings

her lullaby

wznieście

wznieście

pieśń

wysoko

dziewica

śpiewa

jej kołysankę

Wznieście, wznieście pieśń wysoko, dziewica śpiewa swoją kołysankę,

Line 10 / 14

Joy, joy for Christ is born, the Babe, the Son of Mary,

joy

joy

for (because)

Christ

is born

the babe

the son

of Mary

radujcie się

radujcie się

bo (ponieważ)

Chrystus

rodzi się

dziecię

syn

Maryi

Radujcie się, radujcie się, bo Chrystus się rodzi, Dziecię, Syn Maryi,

Line 11 / 14

This, this is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing.

This

this

is

Christ

the King

whom

shepherds

guard

and

angels

sing

oto

oto

jest

Chrystus

król

którego

pasterze

strzegą

i

aniołowie

śpiewają

Oto, oto jest Chrystus Król, którego strzegą pasterze i któremu śpiewają aniołowie.

Line 12 / 14

Haste, haste to bring him laud, the Babe, the Son of Mary.

Haste

haste

to bring

him

laud (praise)

the Babe

the Son

of Mary

pośpieszajcie

pośpieszajcie

żeby przynieść

mu

chwałę (pochwałę)

dziecię

syn

Maryi

Pośpieszajcie, pośpieszajcie, żeby go chwalić, Dziecię, Syna Maryi.

Line 13 / 14

Nails, spears shall pierce him through, the cross he bore for me for you,

Nails

spears

shall pierce

through him

the cross

he bore

for me

for you

gwoździe

włócznie

przebiją

przez niego

krzyż

on niósł

dla mnie

dla ciebie

Gwoździe, włócznie przebiją go wskroś, krzyż on niósł dla mnie, dla ciebie,

Line 14 / 14

Hail, hail, the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary.

Hail

hail

the Word

made (into)

flesh

the Babe

the Son

of Mary

chwała

chwała

Słowo

zrobione (w)

ciało

dziecię

syn

Maryi

Chwała, chwała Słowu, które stało się ciałem, Dziecięciu, Synowi Maryi.