Polish flag

Mówię po polsku i chcę uczyć się angielskiego.

US flag

The Wizard of Oz - The Wicked Witch of the West Threatens Dorothy

Czarnoksiężnik z Oz - Zła Czarownica z Zachodu grozi Dorotce

Wizard of Oz

Kliknij tutaj by obejrzeć wideo

Kliknij tutaj, aby odsłuchać całą lekcję

Line 1 / 25

I thought you said she was dead.

I

thought

you said

she

was

dead

ja

myślałam

ty mówiłaś

ona

była

martwa

Przecież mówiłaś, że nie żyje.

Line 2 / 25

That was her sister, the Wicked Witch of the East.

that

was

her sister

the wicked witch

of the East

to

była

jej siostra

zła czarownica

ze Wschodu

To była jej siostra, Zła Czarownica ze Wschodu.

Line 3 / 25

This is the Wicked Witch of the West.

this is

the wicked witch

of the West

To jest

zła czarownica

z Zachodu

To jest Zła Czarownica z Zachodu.

Line 4 / 25

She is worse than the other one.

she

is

worse

than

the other one

ona

jest

gorsza

niż

ta druga

Ona jest jeszcze gorsza niż ta druga.

Line 5 / 25

Who killed my sister?

who

killed

my sister

kto

zabił

moją siostrę

Kto zabił moją siostrę?

Line 6 / 25

Who killed the Witch of the East?

who

killed

the witch

of the East

kto

zabił

czarownicę

ze Wschodu

Kto zabił Czarownicę ze Wschodu?

Line 7 / 25

Was it you?

was

it

you

byłaś

to

ty

Ty to zrobiłaś?

Line 8 / 25

No. No, it was an accident! I didn't mean to kill anybody.

no

no

it was an accident

I

did not

mean (intend)

to kill

anybody

nie

nie

to był wypadek

ja

nie

zamierzałam

zabić

nikogo

Nie. Nie, to był wypadek! Nie chciałam nikogo zabijać.

Line 9 / 25

Well, my little pretty, I can cause accidents too.

well

my little pretty

I

can

cause

accidents

too

cóż

moja mała ładna

ja

potrafię

powodować

wypadki

też

Cóż, moja mała ślicznotko, ja też mogę doprowadzić do wypadku.

Line 10 / 25

Aren't you forgetting the ruby slippers?

are not you forgetting

the ruby slippers

czy nie zapominasz

rubinowych pantofelków

Nie zapomniałaś może o rubinowych pantofelkach?

Line 11 / 25

The slippers! Yes!

the slippers

yes

pantofelki

tak

Pantofelki! Tak!

Line 12 / 25

They're gone! The ruby slippers! What have you done with them?

they are gone

the ruby slippers

what

have

you

done

with them

nie ma ich

rubinowe pantofelki

co

masz

ty

zrobiłaś

z nimi

Zniknęły! Rubinowe pantofelki! Co z nimi zrobiłaś?

Line 13 / 25

Give them back to me or I'll….

give them back

to me

or

I will...

daj je z powrotem

do mnie

lub

ja

Oddawaj je, albo…

Line 14 / 25

It's too late. There they are, and there they'll stay.

it is

too late

there they are

and

there

they will stay

to jest

zbyt późno

tam one są

i

tam

one zostaną

Już za późno. Są tutaj i tutaj zostaną.

Line 15 / 25

Give me back my slippers.

give back

(to) me

my slippers

daj z powrotem

mi

moje pantofelki

Oddawaj moje pantofelki.

Line 16 / 25

I'm the only one that knows how to use them.

I am

the only one

that

knows

how

to use

them

Ja jestem

jedyną

która

wie

jak

używać

ich

Tylko ja wiem, jak ich używać.

Line 17 / 25

They're no use to you.

they are

no use

to you

one są

bez użytku

dla ciebie

Tobie się nie przydadzą.

Line 18 / 25

Give them back to me. Give them back!

give them back

to me

give them back

daj je z powrotem

do mnie

daj je z powrotem

Oddawaj je. Oddawaj!

Line 19 / 25

Keep tight inside of them. Their magic must be very powerful, or she wouldn't want them so badly.

keep

tight

inside

of them

their magic

must be

very powerful

or

she

would not want

them

so

badly

trzymaj

ciasno

w środku

nich

ich magia

musi być

bardzo potężna

lub

ona

by nie chciała

ich

tak

źle

Nie ściągaj ich. Ich magia musi być bardzo potężna, w przeciwnym razie nie chciałaby ich tak mocno.

Line 20 / 25

You stay out of this, Glenda, or I'll fix you as well!

you stay out

of this

Glenda

or

I

will fix

you

as well

ty trzymaj się poza

tym

Glenda

lub

ja

naprawię

ciebie

również

Nie wtrącaj się w to, Glenda, bo ciebie też naprawię!

Line 21 / 25

Oh, rubbish! You have no power here. Be gone! Before somebody drops a house on you too.

oh

rubbish

you

have

no power

here

be gone

before

somebody

drops

a house

on you

too

och

bzdura

ty

masz

nie moc

tutaj

precz

zanim

ktoś

upuści

dom

na ciebie

też

Och, bzdury! Nie masz tutaj mocy. Precz! Zanim i na ciebie ktoś opuści dom.

Line 22 / 25

Very well. I'll bide my time.

very well

I

will bide

my time

bardzo dobrze

ja

zaczekam

mój czas

Bardzo dobrze. Poczekam na właściwy moment.

Line 23 / 25

And as for you, my fine lady. It's true I can't attend you here and now as I would like.

and

as for you

my fine lady

it is true

I

cannot

attend

to you

here

and

now

as

I

would like

i

co do ciebie

moja ładna pani

to jest prawda

ja

nie mogę

zaopiekować się

ciebie

tutaj

i

teraz

jak

ja

bym chciała

A co do ciebie, moja piękna panno. To prawda, że nie mogę tu zabrać się za ciebie tak, jak bym chciała.

Line 24 / 25

But just try to stay out of my way. Just try.

but

just

try

to stay

out of

my way

just

try

ale

tylko

spróbuj

trzymać się

poza

moją drogą

tylko

spróbuj

Ale tylko spróbuj nie wchodzić mi w drogę. Tylko spróbuj.

Line 25 / 25

I'll get you, my pretty, and your little dog too!

I will get

you

my pretty

and

your little dog

too

Dostanę

ciebie

moja śliczna

i

twojego małego psa

też

Dopadnę ciebie, moja śliczna, ciebie i twojego małego pieska!