Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"A Thousand Years" - Christina Perri

"Tisíc Rokov" - Christina Perri

alternate title

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 31

Heart beats fast,

heart

beats

fast

srdce

biť

rýchlo

Srdce rýchlo bije,

Line 2 / 31

Colors and promises,

colors

and

promises

farby

a

sľuby

Farby a sľuby,

Line 3 / 31

How to be brave,

how

to be

brave

ako

byť

odvážny/odvážna

Ako byť odvážny/odvážna,

Line 4 / 31

How can I love when I'm afraid to fall,

how

can

I love

when

I am afraid

to fall

ako

môcť

(ja) ľúbim/milujem

keď

(ja) bojím sa

spadnúť

Ako môžem milovať/ľúbiť keď sa bojím, že spadnem,

Line 5 / 31

But watching you stand alone,

but

watching

you stand

alone

ale

pozerajúc

(ty) stojíš

sám

Ale pozerám, ako stojíš sám/sama,

Line 6 / 31

All of my doubt suddenly goes away somehow,

all of

my doubt

suddenly

goes away

somehow

všetko z

moje pochybnosti

zrazu

(on/ona/ono) ide preč, zmizne, stráca sa

nejak

Všetky moje pochybnosti sa zrazu nejak strácajú,

Line 7 / 31

One step closer,

one

step

closer

jeden

krok

bližšie

Jeden krok bližšie,

Line 8 / 31

I have died everyday waiting for you,

I have died

everyday

waiting for

you

(ja) umrel/umrela som

každý deň

čakajúc na

ty, teba, ťa

Umierala som každý deň čakajúc na teba,

Line 9 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, For a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for a thousand years

Miláčik

(ty) neboj sa

(ja) miloval/milovala som

ty, teba, ťa

tisíc rokov

Miláčik, neboj sa, Miloval/milovala som ťa tisíc rokov,

Line 10 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for a thousand

more

(ja) budem ľúbiť/milovať

ty, teba, ťa

tisíc

viac, ďalšie

Budem ťa ľúbiť/milovať ďalších tisíc,

Line 11 / 31

Time stands still,

time

stands

still

čas

(on/ona/ono) stojí

stále,nehybne

Čas sa zastavil,

Line 12 / 31

Beauty in all she is,

beauty

in all

she is

kráska, krása

vo všetkom

ona je

Ona je kráska vo všetkom,

Line 13 / 31

I will be brave,

I will be

brave

(ja) budem

odvážny/odvážna

Budem odvážny/odvážna,

Line 14 / 31

I will not let anything take away what's standing in front of me,

I will not let

anything

take away

what

is standing

in front of

me

(ja) nedovolím

nič

vziať preč

čo

stojí

pred

ja,mnou

Nedovolím ničomu vziať to, čo stojí predo mnou,

Line 15 / 31

Every breath, every hour has come to this

every breath

every hour

has come

to this

každý nádych

každá hodina

prišiel/prišla/prišlo

k tomuto

Každý nádych, každá hodina prišla k tomuto,

Line 16 / 31

One step closer,

one

step

closer

jeden

krok

bližšie

Jeden krok bližšie,

Line 17 / 31

I have died everyday waiting for you,

I have died

everyday

waiting for

you

(ja) umrel/umrela som

každý deň

čakajúc na

ty, teba, ťa

Umierala som každý deň čakajúc na teba,

Line 18 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, for a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for a thousand years

Miláčik

(ty) neboj sa

(ja) miloval/milovala som

ty, teba, ťa

tisíc rokov

Miláčik, neboj sa, miloval/milovala som ťa tisíc rokov,

Line 19 / 31

I'll love you for a thousand more

I will love

you

for a thousand

more

(ja) budem ľúbiť/milovať

ty, teba, ťa

tisíc

viac, ďalšie

Budem ťa ľúbiť/milovať ďalších tisíc,

Line 20 / 31

And all along I believed I would find you,

and

all along

I believed

I would find

you

a

po celý čas

(ja) veril/verila som

nájdem

ty, teba, ťa

A po celý čas som veril/verila, že ťa nájdem,

Line 21 / 31

Time has brought your heart to me,

time

has brought

your heart

to me

čas

priniesol

tvoje srdce

ku mne

Čas priniesol tvoje srdce ku mne,

Line 22 / 31

I have loved you for a thousand years,

I have loved

you

for a thousand years

(ja) miloval/milovala som

ty, teba, ťa

tisíc rokov

Miloval/milovala som ťa tisíc rokov,

Line 23 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for a thousand

more

(ja) budem ľúbiť/milovať

ty, teba, ťa

tisíc

viac, ďalšie

Budem ťa ľúbiť/milovať ďalších tisíc,

Line 24 / 31

One step closer, one step closer,

one

step

closer

one

step

closer

jeden

krok

bližšie

jeden

krok

bližšie

Jeden krok bližšie, jeden krok bližšie,

Line 25 / 31

I have died everyday waiting for you,

I have died

everyday

waiting for

you

(ja) umrel/umrela som

každý deň

čakajúc na

ty, teba, ťa

Umierala som každý deň čakajúc na teba,

Line 26 / 31

Darling, don't be afraid I have loved you, For a thousand years,

darling

do not be afraid

I have loved

you

for a thousand years

Miláčik

(ty) neboj sa

(ja) miloval/milovala som

ty, teba, ťa

tisíc rokov

Miláčik, neboj sa, miloval/milovala som ťa tisíc rokov,

Line 27 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for a thousand

more

(ja) budem ľúbiť/milovať

ty, teba, ťa

tisíc

viac, ďalšie

Budem ťa ľúbiť/milovať ďalších tisíc,

Line 28 / 31

And all along I believed I would find you,

and

all along

I believed

I would find

you

a

po celý čas

(ja) veril/verila som

nájdem

ty, teba, ťa

A po celý čas som veril/verila, že ťa nájdem,

Line 29 / 31

Time has brought your heart to me,

time

has brought

your heart

to me

čas

priniesol

tvoje srdce

ku mne

Čas priniesol tvoje srdce ku mne,

Line 30 / 31

I have loved you for a thousand years,

I have loved

you

for a thousand years

(ja) miloval/milovala som

ty, teba, ťa

tisíc rokov

Miloval/milovala som ťa tisíc rokov,

Line 31 / 31

I'll love you for a thousand more,

I will love

you

for a thousand

more

(ja) budem ľúbiť/milovať

ty, teba, ťa

tisíc

viac, ďalšie

Budem ťa ľúbiť/milovať ďalších tisíc,