Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

Zombies! - Bob Hope

Zombies! - Bob Hope

Bob Hope

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 8

Do you live here?

do

you

live

here

robiť

vy

žiť

tady

Žijete tu?

Line 2 / 8

Yes.

yes

áno

Áno.

Line 3 / 8

Well, maybe you know what a zombie is?

well

maybe

you know

what

a zombie

is

takže

možno

vy viete

čo

zombie

byť

Takže, možno viete, čo je to zombie?

Line 4 / 8

When a person dies and is buried, it seems a certain voodoo priest [who] will have the power to bring him back to life.

when

a person

dies

and

is buried

it seems

a

certain

voodoo

priest

who

will have

the power

to bring

him

back

to life

keď

osoba

zomrie

a

je pochovaná

vyzerá to

-

určitý

voodoo

mních

ktorý

bude mať

silu

priviesť

ho

späť

do života

Keď človek zomrie a je pochovaný, tak sa zdá, že určitý voodoo mních ho skrze svoju moc privedie späť k životu.

Line 5 / 8

How horrible!

how

horrible

aké

hrozné

To je hrozné!

Line 6 / 8

It's worse than horrible, because a zombie has no will of his own.

it is

worse

than

horrible

because

a zombie

has

no will

of his own

Je to

horšie

ako

hrozné

pretože

zombie

žiadnu vôľu

vlastnú

Je to horšie ako hrozné, pretože zombie nemá žiadnu slobodnú vôľu.

Line 7 / 8

You see them sometimes walking around blindly with dead eyes, following orders, not knowing what they do, not caring.

you see

them

sometimes

walking

around

blindly

with dead eyes

following orders

not knowing

what they do

not caring

vidíte

je

občas

chodiť

okolo

slepo

s prázdnými očami

následujúc príkazy

nie viedieť

čo robia

nie zaujímať sa

Občas je vidíte, ako chodí slepo okolo s ich prázdnymi očami, nasledujúc príkazy bez toho, aby pritom vedeli, čo robia, bez toho aby ich to zaujímalo.

Line 8 / 8

You mean like Democrats?

you mean

like

Democrats

Vy myslíte

ako

Demokrati

Myslíte, rovnako ako Demokrati?