Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"By The Mark" - Dailey and Vincent

"Podľa jaziev" - Daily a Vincent

Dailey and Vincent

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 18

When I cross over, I will shout and sing,

when

I cross over

I will shout

and

sing

keď

prejdem

budem kričať

a

spievať

Keď prekročím druhý breh, budem kričať a spievať,

Line 2 / 18

I will know my savior by the mark where the nails have been,

I will know

my savior

by the mark

where

the nails have been

Budem vedieť

môj spasiteľ

podľa značky

kde

boli klince

Spoznám môjho spasiteľa podľa jaziev kde boli klince,

Line 3 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

podľa jaziev

kde

boli klince

Podľa jaziev, kde boli klince,

Line 4 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

podľa znamenia

na jeho vzácnej pokožke

Podľa zamenia na jeho vzácnej pokožke,

Line 5 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

budem vedieť

môj spasiteľ

keď

prídem

k nemu

Poznám môjho spasiteľa, keď za ním prídem,

Line 6 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

podľa jaziev

kde

boli klince

Podľa jaziev, kde boli klince,

Line 7 / 18

A man of riches may claim a crown of jewels,

a man

of riches

may claim

a crown

of jewels

muž

bohatstva

môže žiadať

korunu

klenotami

Bohatý muž môže žiadať korunu vykladanú klenotami,

Line 8 / 18

But the King of Heaven can be told from the Prince of Fools,

but

the king

of heaven

can be told

from the prince

of fools

ale

kráľ

nebies

môže byť povedaný

od princa

hlupákov

Ale Kráľa Nebies ľahko rozoznať od Kráľa Hlupákov,

Line 9 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

podľa jaziev

kde

boli klince

Podľa jaziev, kde boli klince,

Line 10 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

podľa znamenia

na jeho vzácnej pokožke

Podľa znamenia na jeho vzácnej pokožke,

Line 11 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

budem vedieť

môj spasiteľ

keď

prídem

k nemu

Poznám môjho spasiteľa, keď za ním prídem,

Line 12 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

podľa jaziev

kde

boli klince

Podľa jaziev, kde boli klince,

Line 13 / 18

On Calvary's Mountain, where they made him suffer so,

on Calvary's mountain

where

they made

him

suffer

so

na kopci Calvary

kde

prinútili

ho

trpieť

strašne

Na kopci Calvary, kde ho prinútili neskutočne trpieť,

Line 14 / 18

All my sin was paid for a long, long time ago,

all my sin

was paid for

a long, long time

ago

všetky moje hriechy

boli zaplatené za

dlhý, dlhý čas

pred

Za všetky moje hriechy bolo už dávno, dávno zaplatené,

Line 15 / 18

By the mark where the nails have been,

by the mark

where

the nails have been

podľa jaziev

kde

boli klince

Podľa jaziev, kde boli klince,

Line 16 / 18

By the sign upon his precious skin,

by the sign

upon his precious skin

podľa zanmenia

na jeho vzácnej pokožke

Podľa zanmenia, na jeho vzácnej pokožke,

Line 17 / 18

I will know my savior when I come to him,

I will know

my savior

when

I come

to him

budem vedieť

môj spasiteľ

keď

prídem

k nemu

Poznám môjho spasiteľa, keď za ním prídem,

Line 18 / 18

By the mark where the nails have been.

by the mark

where

the nails have been

podľa jaziev

kde

boli klince

Podľa jaziev, kde boli klince.