Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"City of New Orleans" - Arlo Guthrie (originally by Steve Goodman)

"Mesto New Orleand" - Arlo Guthrie (pôvodne od Steve-a Goodmana)

train

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 36

Riding on "The City of New Orleans"

Riding

on

the city

of New Orleans

Jazdiť, jazdenie

na

meste

New Orleans

Jazdenie v "Meste New Orleans"

Line 2 / 36

Illinois Central, Monday morning rail

Illinois Central

Monday morning

rail

Illinois Central

pondelkové ráno

koľajnice

Illinois Central, kolajnice pondelkové ranné kolajnice

Line 3 / 36

15 cars and 15 restless riders

fifteen

cars

and

fifteen

restless riders

pätnásť

autá

a

pätnásť

nepokojných jazdcov

Pätnásť áut a pätnásť a nepokojných jazdcov

Line 4 / 36

3 conductors, 25 sacks of mail

three

conductors

twenty-five

sacks

of mail

tri, traja

vodiči

dvadsaťpäť

vrecá

pošty

Traja vodiči, dvadsaťpäť vriec pošty

Line 5 / 36

All along the southbound odyssey, the train pulls out of Kankakee

All along

the southbound odyssey

the train

pulls

out of Kankakee

po celú

južná odysea

vlak

ťahá

z Kankakee

Po celú južnú odyseu, vlak ťahá z Kankakee

Line 6 / 36

And rolls along past houses farms and fields

And

rolls

along

past

houses

farms

and

fields

a

valí sa

po, pozdĺž

popri

domy

farmy

a

polia

A valí sa pozdĺž popri domov, fariem a polí

Line 7 / 36

Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men

Passing

trains

that

have no name

and

freight yards

full of

old black men

prechádzajú

vlaky

ktoré

majú

žiadne meno

a

nákladné lodenice

plné starých čiernych mužov

Prechádzajú vlaky, ktoré nemajú žiadne meno a nákladné lodenice plné starých čiernych mužov

Line 8 / 36

And the graveyards of the rusted automobiles

And

the graveyards

of the rusted automobiles

a

cintoríny

zhrdzavených automobilov

A cintoríny zhrdzavených automobilov

Line 9 / 36

Good morning, America, how are you?

Good morning

America

how are you

dobré ráno

Amerika

ako sa máš

Dobré ráno, Amerika, ako sa máš?

Line 10 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I'm

your native son

Povedal som

nevieš, že

ja

ja som

váš/tvoj rodný syn

Povedal som, nevieš, že ja, ja som váš rodný syn.

Line 11 / 36

I'm the train they call "The City of New Orleans"

I'm

the train

they

call

the city of New Orleans

ja som

vlak

oni

nazývajú, volajú

mesto New Orleans

Ja som ten vlak, ktorý oni nazývajú "Mesto New Orleans"

Line 12 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

Ja budem preč

päťsto míl

keď, kedy

deň

skončí

Ja budem preč päťsto míl, keď skončí deň

Line 13 / 36

Dealing card games with the old men in the club car

Dealing

card games

with the old men

in the club car

Rozdávanie, [ja] rozdávam

kartové hry

so starými mužmi

v klube áut

Rozdávam kartové hry, so strarými mužmi v klube aút

Line 14 / 36

Penny a point, ain't no one keeping score

Penny a point

ain't

no one

keeping

score

Cent za bod

tam nie je

nikto

počítať

skóre

Cent za bod, nie je nikto, kto počíta skóre

Line 15 / 36

Pass the paper bag that holds the bottle

Pass

the paper bag

that

holds

the bottle

podať, posunúť

papierový sáčok

ktorý

drží

flašku

Posuň papierový sáčok, ktorý drží flašku

Line 16 / 36

Feel the wheels, rumblin' 'neath the floor

Feel

the wheels

rumbling

beneath the floor

cítiť

kolesá

duniť

pod podlahou

Cíť kolesá duniť pod podlahou

Line 17 / 36

And the sons of Pullman porters, and the sons of engineers

And

the sons

of Pullman porters

and

the sons

of engineers

a

synovia

Pullman nosičov

a

synovia

inžinierov

A synovia Pullman nosičov a synovia inžinierov

Line 18 / 36

Ride their fathers' magic carpets, made of steel

Ride

their fathers'

magic carpets

made of steel

riadiť

ich otcov

kúzelný koberec

vyrobený z ocele

Riadia kúzelný koberec ich otcov, vyrobený z ocele

Line 19 / 36

And mothers with their babes asleep, are rockin' to the gentle beat

And

mothers

with their babes

asleep

are rocking

to the gentle beat

a

matky

s ich bábätkami

spiace

sa hojdajú

v jemnom tlkote

A matky s ich bábätkami, spiace sa hojdajú v jemnom tlkote

Line 20 / 36

And the rhythm of the rails is all they feel

And

the rhythm

of the rails

is

all

they feel

a

rytmus

koľajníc

e

všetko

oni cítia

A rytmus koľajníc je všetko, čo cítia

Line 21 / 36

Good morning, America, how are you?

Good morning

America

how are you

dobré ráno

Amerika

ako sa máš

Dobré ráno, Amerika, ako sa máš?

Line 22 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

Povedal som

nevieš, že

ja

ja som

váš/tvoj rodný syn

Povedal som, nevieš, že ja, ja som váš rodný syn.

Line 23 / 36

I'm the train they call "The City of New Orleans"

I'm

the train

they

call

the City of New Orleans

ja som

vlak

oni

nazývajú, volajú

mesto New Orleans

Ja som ten vlak, ktorý oni nazývajú "Mesto New Orleans"

Line 24 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

Ja budem preč

päťsto míl

keď, kedy

deň

skončí

Ja budem preč päťsto míl, keď skončí deň

Line 25 / 36

Nighttime on "The City of New Orleans"

Nighttime

on

the City of New Orleans

nočný čas

na

meste New Orleans

Nočný čas v "Meste New Orleans"

Line 26 / 36

Changing cars in Memphis, Tennessee

Changing

cars

in Memphis

Tennessee

vymieňanie,menenie

autá

v Memphis

Tennessee

Vymieňanie áut v Memphis, Tennessee

Line 27 / 36

Halfway home, we'll be there by morning

Halfway home

we will be

there

by morning

pol cesta domov

my budeme

tam

ráno

Na pol ceste domov, ráno tam už budeme

Line 28 / 36

Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea

Through the Mississippi darkness

rolling down

to the sea

skrz temnotu Mississippi

zísť dole, skotúlať sa

do mora

Skrz temnotu Mississippi, kotúlať sa do mora

Line 29 / 36

But all the towns and people seem, to fade into a bad dream

But

all the towns

and

people

seem

to fade

into a bad dream

ale

všetky mestá

a

ľudia

vyzerajú, zdajú sa

miznúť

do zlého sna

Ale všetky mestá a ľudia sa zdajú miznúť do zlého sna

Line 30 / 36

And the steel rail still ain't heard the news

And

the steel rail

still

ain't heard

the news

a

oceľové koľajnice

stále

nepočuli

novinky

A oceľové koľajnice stále nepočuli novinky

Line 31 / 36

The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain

The conductor

sings

his songs

again

the passengers

will refrain

please

Vodič

spieva

jeho pesničky

znova, zas, opäť

pasažieri

sa zdržia

prosím

Vodíč zas spieva jeho pesničky, pasažieri sa prosím zdržia

Line 32 / 36

This train got the disappearing railroad blues

This train

got (has)

the disappearing

railroad

blues / mild depression

tento vlak

miznúce

želežnice, železničný

blues / depka

Teno vlak má miznúci železničný blues

Line 33 / 36

Good night, America, how are you?

Good night

America

how are you

dobrú noc

Amerika

ako sa máš

Dobrú noc, Amerika, ako sa máš?

Line 34 / 36

Said: "Don't you know me? I'm your native son."

Said

don't you know

me

I am

your native son

Povedal som

nevieš, že

ja

ja som

váš/tvoj rodný syn

Povedal som, nevieš, že ja, ja som váš rodný syn

Line 35 / 36

I'm the train they call, "The City of New Orleans"

I'm

the train

they

call

the City of New Orleans

ja som

vlak

oni

nazývajú, volajú

mesto New Orleans

Ja som ten vlak, ktorý oni nazývajú "Mesto New Orleans"

Line 36 / 36

I'll be gone 500 miles when the day is done

I will be gone

five hundred miles

when

the day

is done

Ja budem preč

päťsto míl

keď, kedy

deň

skončí

Ja budem preč päťsto míl, keď skončí deň