Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Come Thou Fount of Every Blessing" / "How Great Thou Art" by Maddie Wilson

"Príď Ty Zdroj Každého Požehnania" / "Aký skvelý ty si" od Maddie Wilson

Come Thou Fount

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 25

Come, thou fount of every blessing,

come

thou ("you", nominative, familiar)

fount (source / fountain)

of every blessing

prísť

ty (nominatív)

zdroj / fontána

každého,všetkého požehnania

Príď, ty zdroj každého požehnania

Line 2 / 25

Tune my heart to sing thy praise;

tune

my heart

to sing

thy ("your", possessive, familiar) praise

ladiť

moje srdce

spievať

tvoju/-a (privlastňovacie) chvála

Nalaď moje srdce, aby spievalo tvoju chváľu.

Line 3 / 25

Streams of mercy never ceasing,

streams

of mercy

never

ceasing

prúdy

milosrdenstva, milosti

nikdy

zastaviť, skončiť

Prúdy milosrdenstva nikdy neskončia.

Line 4 / 25

Call for songs of loudest praise;

call for

songs

of loudest praise

volať

(pre, po) piesne

najhlasnejšej chvály

Volať piesne najhlasnejšej chvály;

Line 5 / 25

Teach me some melodious sonnet,

teach

me

some

melodious sonnet

Naučiť, učiť

ma, mňa

nejaké

melodický/-é sonet/-y

Nauč ma nejaké melodické sonety

Line 6 / 25

Sung by flaming tongues above;

sung

by flaming tongues

above

Spievané

horiacimi jazykmi

na nebesiach

Spievané horiacimi jazykmi v nebi;

Line 7 / 25

Praise the mount, I'm fixed upon it,

praise

the mount

I am fixed

upon it

chváliť

hora

ja som pripevnený

na tom, na ňom, na nej

Chválte horu, som na nej pripevnený,

Line 8 / 25

Mount of thy redeeming love,

mount

of thy redeeming love

hora

tvojho vykúpenie lásky

Hora tvojho vykúpenia lásky,

Line 9 / 25

O, Lord my God, when I in awesome wonder,

oh

Lord

my God

when

I

in awesome wonder

oh

Pane

môj Bože

kedy, keď

ja

v úžasnom zázraku

Oh, Pane môj Bože, keď ja v úžasnom zázraku

Line 10 / 25

Consider all the worlds thy hands have made;

consider

all the worlds

thy hands

have made

zvážovať, zobrať do úvahy

všetky svety

tvoje (privlastňovacie) ruky

(už) spravili

Zvažujem všetky svety, ktoré tvoje ruky spravili;

Line 11 / 25

I see the stars; I hear the rolling thunder;

I see

the stars

I hear

the rolling thunder

Ja vidím

hviezdy

Ja počujem

blížiaca sa búrka

Vidím hviezdy; počujem blížiacu sa búrku;

Line 12 / 25

Thy power throughout the universe displayed;

Thy power

throughout the universe

displayed

Tvoja (privlastňovacie) sila

skrz Vesmír

zobrazený/-á

Tvoja sila skrz Vesmír zobrazená;

Line 13 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

potom

spieva

moja duša

môj spasiteľ

Boh

tebe ("ty", predmet)

Potom spieva moja duša, môj spasiťel, boh, tebe,

Line 14 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

aký

skvelé

ty

si

aký

skvelé

ty

si

Aký skvelý ty si, Aký skvelý ty si,

Line 15 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee ("you" objective, familiar)

potom

spieva

moja duša

môj spasiteľ

Boh

tebe ("ty", predmet)

Potom spieva moja duša, môj spasiťel, boh, tebe.

Line 16 / 25

How great thou art , How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

aký

skvelé

ty

si

aký

skvelé

ty

si

Aký skvelý ty si, Aký skvelý ty si,

Line 17 / 25

O, to grace, how great a debtor,

oh

to grace

how great

a debtor

oh

milosť

aký veľký

dlžník

Oh, milosť, aký veľký dlžník,

Line 18 / 25

Daily I'm constrained to be,

daily

I am constrained (compelled)

to be

denne

Ja som obmedzený (nútený)

byť

Denne som nútený byť,

Line 19 / 25

Let thy goodness like a fetter,

let

thy

like

a fetter

nech

tvoja dobrota

ako

puto

Nech tvoja dobrota ako puta,

Line 20 / 25

Bind my wandering heart to thee,

bind

my wandering heart

to thee ("you" objective familiar)

spútať, zviazať

moje putujúce srdce

k tebe ("ty" predmet)

Zviaž moju putujúce srdce k tebe,

Line 21 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

potom

spieva

moja duša

môj spasiteľ

Boh

tebe ("ty", predmet)

Potom spieva moja duša, môj spasiťel, boh, tebe.

Line 22 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

aký

skvelé

ty

si

aký

skvelé

ty

si

Aký skvelý ty si, Aký skvelý ty si

Line 23 / 25

Then sings my soul, my saviour, God, to thee,

then

sings

my soul

my saviour

God

to thee

potom

spieva

moja duša

môj spasiteľ

Boh

tebe ("ty", predmet)

Potom spieva moja duša, môj spasiťel, boh, tebe.

Line 24 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

aký

skvelé

ty

si

aký

skvelé

ty

si

Aký skvelý ty si, Aký skvelý ty si

Line 25 / 25

How great thou art, How great thou art,

how

great

thou / you

art / are

how

great

thou / you

art / are

aký

skvelé

ty

si

aký

skvelé

ty

si

Aký skvelý ty si, Aký skvelý ty si.