Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"From the Day" - I Am They

"od dňa" - I Am They

I Am They

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 14

When You found me, I was so blind

when

you found

me

I was

so

blind

keď, kedy

ty si našiel, našla

mňa, ma

ja som bol/-a

tak

slepý

Keď si ma našiel, bol som tak slepý.

Line 2 / 14

My sin was before me, I was swallowed by pride

my sin

was

before me

I was swallowed

by pride

môj hriech

bol

predo mnou

ja som bol pohltený

pýchou

Môj hriech bol predo mnou, bol som pohltený pýchou.

Line 3 / 14

But out of the darkness, You brought me to Your light

but

out of the darkness

you brought

me

to your light

ale

von z temnoty

priniesol si, priniesla si

mňa, ma

k tvojmu svetlu

Ale von z temnoty, priniesol si ma k tvojmu svetlu.

Line 4 / 14

You showed me new mercy and opened up my eyes

you showed

me

new mercy

and

opened up

my eyes

ty si ukázal/-a

mi, mne

nový mier

a

otvoril/-a

moje oči

Ukázal si mi nový mier a otvoril moje oči.

Line 5 / 14

From the day You saved my soul, 'Til the very moment when I come home

from the day

you saved

my soul

unti the very moment

when

I come

home

odo dňa

ty si zachránil/-a

moja duša

až do presného momentu

kedy, keď

ja prídem

domov

Odo dňa čo si zachránil moju dušu, až do presného momentu kedy prídem domov.

Line 6 / 14

I'll sing, I'll dance, my heart will overflow, From the day You saved my soul

I will sing

I will dance

my heart

will overflow

from the day

you saved

my soul

ja budem spievať

ja budem tancovať

moje srdce

bude pretekať

odo dňa

ty si zachránil/-a

moja duša

Budem spievať, budem tancovať, moje srdce bude pretekať, odo dňa čo si zachránil moju dušu.

Line 7 / 14

Where brilliant light is all around,

where

brilliant light

is

all around

kde

žiarivé svetlo

je

všade okolo

Kde žiarivé svetlo je všade okolo.

Line 8 / 14

And endless joy is the only sound,

and

endless joy

is

the only sound

a

nekonečná radosť

je

ten jediný zvuk

A nekonečná radosť je ten jediný zvuk,

Line 9 / 14

Oh, rest my heart forever now

oh

rest

my heart

forever

now

oh

odpočívať

moje srdce

navždy

teraz

Oh, teraz odpočívaj moje srdce už navždy.

Line 10 / 14

Oh, in Your arms I'll always be found

oh

in your arms

I will be found

always

oh

v tvojich rukách

ja bude nájdený/-á

vždy

oh, v tvojich rukách vždy budem nájdený.

Line 11 / 14

From the day You saved my soul, 'til the very moment when I come home,

from the day

you saved

my soul

until the very moment

when

I come

home

odo dňa

ty si zachránil/-a

moja duša

až do presného momentu

kedy, keď

ja prídem

domov

Odo dňa čo si zachránil moju dušu, až do presného momentu kedy prídem domov.

Line 12 / 14

I'll sing, I'll dance, my heart will overflow

I will sing

I will dance

my heart

will overflow

ja budem spievať

ja budem tancovať

moje srdce

bude pretekať

Budem spievať, budem tancovať, moje srdce bude pretekať.

Line 13 / 14

From the day you saved my soul,

from the day

you saved

my soul

odo dňa

ty si zachránil/-a

moja duša

Odo dňa čo si zachránil moju dušu.

Line 14 / 14

My love is Yours, My heart is Yours, My life is Yours, Forever,

my love

is

yours

my heart

is

yours

my life

is

yours

forever

moja láska

je

tvoja

moje srdce

je

tvoje

môj život

je

tvoj

navždy

Moja láska je tvoja. Moje srdce je tvoje. Môj život je tvoj. Navždy.