Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"The Gambler" – Kenny Rogers

"hazardný hráč" – Kenny Rogers

Kenny Rogers

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 54

On a warm summer's evenin'

on

a

warm

summer's

evening

v

jeden

teplý/-á

letný/-é

večer

V jeden teplý letný večer

Line 2 / 54

On a train bound for nowhere

on a train

bound

for nowhere

Vo vlaku

smerujúci/-a

nikam

Vo vlaku smerujúci nikam

Line 3 / 54

I met up with the gambler

I met up

with the gambler

Ja som sa stretol

s gamblerom

Ja som sa sttrol s gamblerom

Line 4 / 54

We were both too tired to sleep

we were

both

too tired

to sleep

my sme boli

obaja

až moc unavený

spať

My obaja sme boli až moc unavený aby sme spali

Line 5 / 54

So we took turns a-starin'

so

we took turns

staring

tak

my sme sa striedali

pozerať

Tak sme sa striedali v pozeraní

Line 6 / 54

Out the window at the darkness

out the window

at the darkness

von z okna

na temnotu

Von z okna na temnotu

Line 7 / 54

The boredom overtook us

the boredom

overtook

us

Nuda

premôcť

nás

Nuda nás premohla

Line 8 / 54

And he began to speak

and

he began

to speak

a

on začal

hovoriť

A on začal hovoriť

Line 9 / 54

He said, "Son, I've made a life

he said

son

I have made

a life

on povedal

syn, synak

Ja som si spravil

život

Povedal, "Synak, spravil som si život

Line 10 / 54

Out of readin' people's faces

out of reading

people's faces

z čítania

ľudských tvárí

z čítania ľudských tvárí.

Line 11 / 54

Knowin' what the cards were

knowing

what

the cards

were

vedieť; s tým, že som vedel

aký, aká, aké

karty

boli

S tým, že som vedel aké boli karty.

Line 12 / 54

By the way they held their eyes.

by the way

they held

their eyes

spôsobom ktorým, podľa toho ako

oni držali

ich oči

podľa toho ako držali ich oči.

Line 13 / 54

So if you don't mind my sayin'

so

if

you do not mind

my saying

tak, takže

ak

ti nebude vadiť keď

ja poviem

Takže ak ti nebude vadiť, keď poviem.

Line 14 / 54

I can see you're out of aces.

I can

see

you are out of

aces

ja môžem

vidieť

tebe došli/-o

esá

Vidím, že ti došli esá.

Line 15 / 54

For a taste of your whiskey

for a taste

of your whiskey

za chuť

tvojej whiskey

Za chuť tvojej whiskey.

Line 16 / 54

I'll give you some advice

I will give

you

some advice

Ja dám

ty, tebe

rada, tip

Dám ti tip.

Line 17 / 54

So I handed him my bottle

so

I handed

him

my bottle

tak

ja som podal

mu, jemu

moja flaška

Tak som mu podal moju flašku.

Line 18 / 54

And he drank down my last swallow

and

he drank down

my last swallow

a

on dopil

môj posledný hlt

A on dopil môj posledný hlt.

Line 19 / 54

Then he bummed a cigarette

then

he bummed

a cigarette

potom

on požiadal, on si vypýtal

cigareta

Potom si vypýtal cigaretu.

Line 20 / 54

And asked me for a light

and

asked

me

for a light

a

požiadal

ma, mňa

o oheň

A požiadal ma o oheň.

Line 21 / 54

And the night got deathly quiet

and

the night

got

deathly quiet

a

noc

stať sa, začať byť

hrobovo tichá/-ý

A noc sa stala hrobovo tichá.

Line 22 / 54

And his face lost all expression

and

his face

lost

all

expression

a

jeho tvár

stratil, stratila

všetky

výraz, výrazy

A jeho tvár stratila všetky výrazy.

Line 23 / 54

He said, "If you're gonna play the game, boy

he said

if

you are going

to play

the game

boy

on povedal

ak

ty ideš

hrať

tá hru

chlapče, chlapec

Povedal, "Ak ideš hrať tú hru, chlapče

Line 24 / 54

You gotta learn to play it right

you got (must / need)

to learn

to play

it

right

ty sa musíš

naučiť

hrať

to, ju

správne

Musíš sa naučiť hrať ju správne.

Line 25 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

ty musíš

vedieť

kedy

podržať

ich

Musíš vedieť kedy ich podržať.

Line 26 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

vedieť

kedy

položiť, vzdať

ich

Vedieť kedy ich položiť.

Line 27 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

vedieť

kedy

odísť preč

Vedieť kedy odísť preč.

Line 28 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

a

vedieť

kedy

bežať

A vedieť kedy bežať

Line 29 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

ty

nikdy

počítať

tvoje peniaze

Nikdy nepočítaj tvoje peniaze.

Line 30 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

keď

ty sedíš

za stolom

Keď sedíš za stolom.

Line 31 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

Ešte bude

čas

dosť

na počítanie

Na počítanie ešte bude času dosť.

Line 32 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

keď

rozdávanie

je skončené, skončí

Keď rozdávanie skončí.

Line 33 / 54

Every gambler knows

every

gambler

knows

každí

gambler

vie

Každí gambler vie.

Line 34 / 54

That the secret to survivin'

that

the secret

to surviving

že

tajomstvo

k prežitiu

Že tajomstvo k prežitiu.

Line 35 / 54

Is knowin' what to throw away

is

knowing

what

to throw away

je

vedieť

čo

zahodiť preč

Je vidieť, čo zahodiť preč.

Line 36 / 54

And knowin' what to keep,

and

knowing

what

to keep

a

vedieť

čo

nechať si, podržať si

A vedieť čo si nechať.

Line 37 / 54

'Cause every hand's a winner

because

every

hand (cards dealt to one player)

is

a winner

pretože

každá

ruka (karty rozdané jednomu hráčovi)

je

víťazná/-ý, víťaz

pretože každá ruka je víťazná

Line 38 / 54

And every hand's a loser

and

every

hand

is

a loser

a

každá

ruka

je

porazená/-ý

A každá ruka je porazená.

Line 39 / 54

And the best that you can hope for is to die in your sleep

and

the best

that

you can

hope for

is

to die

in your sleep

a

najlepšie

čo

ty môžeš

dúfať

je

zomrieť

v spánku

a najlepšie v čo môžeš dúfať je zomrieť v spánku.

Line 40 / 54

And when he finished speakin'

and

when

he finished

speaking

a

keď

on skončil

hovorenie

A keď skončil s hovorením.

Line 41 / 54

He turned back toward the window

he

turned

back

toward the window

on

sa otočil

späť

čelom k oknu

Otočil sa späť čelom k oknu.

Line 42 / 54

Crushed out his cigarette

crushed out

his cigarette

típol,típla, zahasil/-a

jeho cifareta

Típol jeho cigaretu.

Line 43 / 54

And faded off to sleep

and

faded off

to sleep

a

vytratil/-a sa

spať

a vytratil sa spať.

Line 44 / 54

And somewhere in the darkness

and

somewhere

in the darkness

a

niekde

v temnote

A niekde v temnote.

Line 45 / 54

The gambler he broke even.

the gambler

he

broke even (neither gained nor lost)

gambler

on

prehrali rovnako (ani nezískali ani nestratili)

Gambler, s ktorým prehrali rovnako.

Line 46 / 54

But in his final words, I found an ace that I could keep.

but

in his final words

I found

an ace

that

I could

keep

ale

v jeho posledných slovách

Ja som našiel

eso

ktoré

Ja môžem

nechať si

Ale v jeho posledných slovách som ja našiel eso, ktoré si môžem nechať

Line 47 / 54

You've got to know when to hold 'em,

you have got (must)

to know

when

to hold

them

ty musíš

vedieť

kedy

podržať

ich

Musíš vedieť kedy ich podržať.

Line 48 / 54

Know when to fold 'em,

know

when

to fold

them

vedieť

kedy

položiť, vzdať

ich

vedieť kedy ich položiť.

Line 49 / 54

Know when to walk away,

know

when

to walk away

vedieť

kedy

odísť preč

Vedieť kedy odísť preč.

Line 50 / 54

And know when to run

and

know

when

to run

a

vedieť

kedy

bežať

A vedieť kedy bežať

Line 51 / 54

You never count your money

you

never

count

your money

ty

nikdy

počítať

tvoje peniaze

Nikdy nepočítaj tvoje peniaze

Line 52 / 54

When you're sittin' at the table.

when

you are sitting

at the table

keď

ty sedíš

za stolom

Keď sedíš za stolom.

Line 53 / 54

There'll be time enough for countin'

there will be

time

enough

for counting

Ešte bude

čas

dosť

na počítanie

Na počítanie ešte bude času dosť.

Line 54 / 54

When the dealin's done.

when

the dealing

is done

keď

rozdávanie

je skončené, skončí

Keď rozdávanie skončí.