Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"God With Us" - Jesus Culture

"Boh s nami" - Ježišova kultúra

Jesus Culture

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 18

You are matchless in grace and mercy,

you are

matchless

in grace

and

mercy

Ty si

jedinečný

v milosti

a

zľutovanie

Ty si jedinečný v milosti a zľutovaní,

Line 2 / 18

There is nowhere we can hide from Your love,

there is

nowhere

we can hide

from your love

Tam je

nikde

my sa môžeme schovať

pred tvojou láskou

Nie je miesto, kde sa môžeme schovať pred Tvojou láskou,

Line 3 / 18

You are steadfast, never failing, You are faithful,

you are steadfast

never failing

you are faithful

ty si vytrvalý

neomylný

ty si verný/spoľahlivý

Ty si vytrvalý, neomylný, si verný,

Line 4 / 18

All creation is in awe of who You are,

all creation

is

in awe of

who you are

všetko stvorenie

je

v úžase nad

kto ty si

Všetko stvorenie je v úžase nad tým, kto si,

Line 5 / 18

You're the healer of the sick and the broken,

you are

the healer

of the sick

and

the broken

ty si

liečiteľ

chorích

a

chudobních

Ty si liečiteľ chorích a chudobních,

Line 6 / 18

You are comfort for every heart that mourns,

you are comfort

for every heart

that

mourns

ty si útecha

pre každé srdce

ktorý, ktorá, ktoré

smútiť

Ty si útecha pre každé srdce, ktoré smúti,

Line 7 / 18

Our King and our Savior forever,

our king

and

our savior

forever

náš kráľ

a

náš spasiteľ

navždy

Navždy náš kráľ a spasiteľ,

Line 8 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

na večnosť

my budeme spievať

za všetko

ty si spravil

Večne budeme spievať za všetko, čo si spravil,

Line 9 / 18

We sing, God with us, God for us,

we sing

God

with us

God

for us

my spievame

Boh

s nami

Boh

pre nás

My spievame, Boh s nami, Boh pre nás,

Line 10 / 18

Nothing could come against, No one can stand between us,

nothing

could come

against [us]

no one

can stand

between us

nič

môčt prísť

proti [nám]

nikto

môcť stáť

medzi nami

Nič nemôže prísť proti nám, nikto nemôže stáť medzi nami,

Line 11 / 18

Your heart, it moves with compassion,

your heart

it moves

with compassion

tvoje srdce

to sa hýbe

so súcitom

Tvoje srdce sa hýba so súcitom,

Line 12 / 18

There is life, there is healing in Your love,

there is

life

there is

healing

in your love

Tam je

život

tam je

liečenie

v tvojej láske

V Tvojej láske je život, v Tvojej láske je liečenie,

Line 13 / 18

You're the Father, the Son, the Holy Spirit,

you are

the father

the son

the holy spirit

ty si

Otec

Syn

Svätý Duch

Ty si Otec, Syn, Svätý Duch,

Line 14 / 18

For eternity we will sing of all You've done,

for eternity

we will sing

of all

you have done

na večnosť

my budeme spievať

za všetko

ty si spravil

Večne budeme spievať za všetko, čo si spravil,

Line 15 / 18

Where there was death, You brought life, Lord,

where

there was

death

you brought

life

Lord

kde

tam bol/-a

smrť

ty si priniesol

život

Pán

Kde bola smrť, Ty si priniesol život Pane,

Line 16 / 18

Where there was fear, You brought courage,

where

there was

fear

you brought

courage

kde

tam bol/-a

strach

ty si priniesol

odvaha

Kde bol strach, Ty si priniesol odvahu,

Line 17 / 18

When I was afraid, You were with me,

when

I was afraid

you were

with me

keď, kedy

ja som sa bál

ty si bol

so mnou

Keď som sa bál, bol si so mnou,

Line 18 / 18

and You're lifting me up, oh, You're lifting me up.

and

you are lifting me up

oh

you are lifting me up

a

ty ma zdvíhaš hore

oh

ty ma zdvíhaš hore

A Ty ma zdvíhaš hore, oh, Ty ma zdvíhaš hore.