Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Greensleeves"

Greensleeves

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 10

Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously,

Alas

my love

you do

me

wrong (offense, injustice)

to cast

me

off

discourteously

bohužial

moja láska

ty robíš

mne, mna

zlý

hodiť

mne, mna

z (niečoho)

neúctivo

Bohužial, láska moja, robíš mi zle, keď ma neúctivo zhadzuješ,

Line 2 / 10

For I have loved you so long, delighting in your company,

For (because)

I have loved you

so long

delighting

in your company

pre

ľúbil som ťa

tak dlho

potešením

tvoja spoločnosť

Pretože som ťa ľúbil tak dlho, tvoja spoločnosť mi bola potešením,

Line 3 / 10

Greensleeves was all my joy; Greensleeves was my delight.

Greensleeves

was

all my joy

Greensleeves

was

my delight

Greensleeves

bolo

celá moja radosť

Greensleeves

bolo

moje potešenie

Greensleeves bola celá moja radosť; Greensleeves bola mojím potešením,

Line 4 / 10

Greensleeves was my heart of gold, and who but my lady Greensleeves?

Greensleeves

was

my heart

of gold

and

who

but

my lady Greensleeves

Greensleeves

bolo

moje srdce

zo zlata

a

kto

ale

moja lady Greensleeves

Greensleeves bola mojím zlatým srdcom, a kto okrem mojej lady Greensleeves?

Line 5 / 10

Your vows you've broken like my heart, Oh, why did you so enrapture me?

Your vows

you have broken

like my heart

Oh

why

did you enrapture

so

me

tvoje sľuby

ty si zlomil

ako moje srdce

och

prečo

si očarila

takto

mňa

Svoje sľuby si zlomil ako moje srdce, Och, prečo si ma takto očarila?

Line 6 / 10

Now I remain in a world apart, but my heart remains in captivity.

Now

I remain

in a world apart

but

my heart

remains

in captivity

teraz

zostávam

vo svete oddelene (sám)

ale

moje srdce

zostáva

v zajatí

Teraz zostávam vo svete sám, ale moje srdce ostáva v zajatí.

Line 7 / 10

Greensleeves was all my joy; Greensleeves was my delight.

Greensleeves

was

all my joy

Greensleeves

was

my delight

Greensleeves

bolo

celá moja radosť

Greensleeves

bolo

moje potešenie

Greensleeves bola celá moja radosť; Greensleeves bola mojím potešením,

Line 8 / 10

Greensleeves was my heart of gold, and who but my Lady Greensleeves?

Greensleeves

was

my heart

of gold

and

who

but

my Lady Greensleeves

Greensleeves

bolo

moje srdce

zo zlata

a

kto

ale

moja lady Greensleeves

Greensleeves bola mojím zlatým srdcom, a kto okrem mojej lady Greensleeves?

Line 9 / 10

Greensleeves was all my joy; Greensleeves was my delight.

Greensleeves

was

all my joy

Greensleeves

was

my delight

Greensleeves

bolo

celá moja radosť

Greensleeves

bolo

moje potešenie

Greensleeves bola celá moja radosť; Greensleeves bola mojím potešením,

Line 10 / 10

Greensleeves was my heart of gold, and who but my Lady Greensleeves?

Greensleeves

was

my heart

of gold

and

who

but

my Lady Greensleeves

Greensleeves

bolo

moje srdce

zo zlata

a

kto

ale

moja lady Greensleeves

Greensleeves bola mojím zlatým srdcom, a kto okrem mojej lady Greensleeves?