Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Hallelujah" - Leonard Cohen

Pentatronix - Hallelujah

Kliknite sem, ak chcete pozerať inštrumentálne video

"Hallelujah" - Rob Landes and Aubry Pitcher

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

"Hallelujah" - Pentatronix

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Linie 1 / 28

Now I've heard there was a secret chord

now

I

have

heard

there

was

a

secret

chord

teraz

ja

mať

počul

tam

bol

-

tajný

akord

Počul som, že existoval tajný akord

Linie 2 / 28

That David played, and it pleased the Lord

that

David

played

and

it

pleased

the

Lord

ktorý

Dávid

hral

a

to

potešil

-

Pán

Ktorý zahral Dávid a Pánovi sa zapáčil

Linie 3 / 28

But you don't really care for music, do you?

but

you

do

not

really

care

for

music

do

you

ale

ty

-

nie

skutočne

starať sa

pre

hudba

-

ty

Ale teba hudba moc nezaujíma, že?

Linie 4 / 28

Well, it goes like this, the fourth, the fifth,

well

it

goes

like

this

the

fourth

the

fifth

dobre

to

ide

ako

toto

-

kvarta

-

kvinta

Takže, je to nejak takto, kvarta, kvinta

Linie 5 / 28

the minor fall, the major lift

the

minor

fall

the

major

lift

-

malý

pád

-

veľký

výťah

zníženie v moll, zvýšenie v dur

Linie 6 / 28

the baffled king composing hallelujah

the

baffled

king

composing

hallelujah

-

bezradný

kráľ

komponujúci

aleluja

Bezradný komponujúci kráľ aleluja

Linie 7 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Aleluja

Aleluja

Linie 8 / 28

Well, your faith was strong, but you needed proof

well

your

faith

was

strong

but

you

needed

proof

dobre

tvoja

viera

bola

silná

ale

ty

potreboval

dôkaz

Takže, tvoja viera bola silná, ale potreboval si dôkaz

Linie 9 / 28

You saw her bathing on the roof

you

saw

her

bathing

on

the

roof

ty

videl

ju

kúpajúc sa

na

-

strecha

Videl si ju, ako sa kúpe na streche

Linie 10 / 28

Her beauty and the moonlight overthrew you

her

beauty

and

the

moonlight

overthrew

you

jej

krása

a

-

mesačný sviť

zvrhnúť, premôcť

ty

Jej krása a mesačný svit ťa premohli

Linie 11 / 28

She tied you to the kitchen chair

she

tied

you

to

the

kitchen

chair

ona

priviazala

ty

ku

-

kuchyňa

stolička

Priviazala ťa ku stoličke v kuchyni

Linie 12 / 28

She broke your throne, and she cut your hair

she

broke

your

throne

and

she

cut

your

hair

ona

rozbila

tvoj

trón

a

ona

odrezať

tvoj

vlasy

Rozbila tvoj trón a ostrihala ti vlasy

Linie 13 / 28

And from your lips she drew the Hallelujah

and

from

your

lips

she

drew

the

hallelujah

a

od / z

tvoje

pery

ona

vytiahnuť

-

aleluja

A z tvojich pier počula to Aleluja

Linie 14 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Aleluja

Aleluja

Linie 15 / 28

Well, baby, I've been here before,

well

baby

I

have

been

here

before

dobre

miláčik

ja

mať

som bol

tu

predtým

Dobre, miláčik, ja už som tu bol

Linie 16 / 28

I've seen this room, I've walked this floor,

I

have

seen

this

room

I

have

walked

this

floor

ja

mať

videl

toto

izba

ja

mať

chodil

totot

podlaha

Videl som túto izbu, kráčal som po tejto podlahe

Linie 17 / 28

I used to live alone before I knew you.

I

used

to live

alone

before

I

knew

you

ja

zvykol

žiť

sám

predtým

ja

vedel/poznal

ty

Žil som sám, kým som ťa spoznal.

Linie 18 / 28

And I've seen your flag on the marble arch,

and

I

have

seen

your

flag

on

the

marble

arch

a

ja

mať

videl

tvoj

vlajka

na

-

mramor

oblúk

A videl som tvoju vlajku na mramorovom oblúku,

Linie 19 / 28

And love is not a victory march,

and

love

is

not

a

victory

march

a

láska

je

nie

-

víťazstvo

pochod

A láska nie je víťazný pochod

Linie 20 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

to

je

-

chlad

a

to

je

-

zlomený/rozbitý

aleluja

Je chladná a rozbitá Aleluja

Linie 21 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Aleluja

Aleluja

Linie 22 / 28

Maybe there's a God above

maybe

there

is

a

God

above

možno

tam

je

-

Boh

hore

Možno že je Boh nad nami

Linie 23 / 28

But all I've ever learned from love

but

all

I

have

ever

learned

from

love

ale

všetko

ja

mať

vždy

naučil

od/z

láska

Ale láska ma naučila len

Linie 24 / 28

Was how to shoot somebody who outdrew you,

was

how

to shoot

somebody

who

outdrew

you

bolo

ako

strielať

niekto

kto

predbehol

ty

ako zastreliť niekoho, kto ma predbehol

Linie 25 / 28

And it's not a cry that you hear at night

and

it

is

not

a

cry

that

you

hear

at

night

a

to

je

nie

-

plač

že/čo

ty

počuť

v

noc

A nie je to plač, čo v noci počuješ

Linie 26 / 28

It's not somebody who's seen the light

it

is

not

somebody

who

has

seen

the

light

to

je

nie

niekto

kto

mať

videl

-

svetlo

Nie je to niekto, kto videl svetlo

Linie 27 / 28

It's a cold and it's a broken Hallelujah

it

is

a

cold

and

it

is

a

broken

hallelujah

to

je

-

chlad

a

to

je

-

rozbité/zlomené

aleluja

Je tu chlad a je to pokazené aleluja

Linie 28 / 28

Hallelujah

Hallelujah

Aleluja

Aleluja