Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"He Has Come For Us" - Meredith Andrews

"On Pre Nás Prišiel" - Meredith Andrews

baby

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 19

God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay,

God

rest

ye (you)

merry

gentlemen

let

nothing

you

dismay

boh

odpočívať

tebe, vám

veselí

páni

nechať, nech

nič

teba, vás

vydesiť

Boh vám odpočíva veselí páni, nech vás nič nevydesí,

Line 2 / 19

Remember Christ, our Saviour, was born on Christmas day,

Remember

Christ

our Saviour

was born

on Christmas day

pamätať

Kristus

náš Spasiteľ

bol narodený

na Vianoce

Pamätajte Kristus, náš Spasiteľ, bol narodený na Vianoce,

Line 3 / 19

To save us all from Satan's power, when we were gone astray,

(in order) to save

us

all

from Satan's power

when

we were gone

astray

(aby) zachrániť

nás

všetci

z moci Diabla

keď, kedy

my sme boli preč

zablúdený, stratený

Aby nás všetkých zachránil pred mocou Diabla, keď sme boli stratený,

Line 4 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

o

posolstvo

pohodlie

a

radosti

pohodlie

a

radosti

o

posolstvo

pohodlie

a

radosti

O, posolstvo pohodlia a radosti, pohodlia a radosti, O, posolstvo pohodlia a radosti,

Line 5 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on prišiel

pre nás

tento Ježiš

on je nádej

pre celé ľudstvo

On prišiel pre nás, tento Ježiš, on je nádej pre celé ľudstvo,

Line 6 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

on prišiel

pre nás

Spasiteľ

narodený, narodiť

(aby) dať

nám

život

Prišiel pre nás spasiteľ, narodený aby nám dal život,

Line 7 / 19

From God, our heavenly Father, a blessed angel came,

From God

our heavenly Father

a blessed angel

came

od Boha

náš nebeský otec

požehnaný anjel

prišiel

Od Boha, nášho nebeského otca, prišiel požehnaný anjel,

Line 8 / 19

And unto certain shepherds brought tidings of the same,

And

unto (to)

certain shepherds

brought

tidings

of the same

a

k

určitý pastieri

priniesol

posolstvo

toho istého

A určitým pastierom prieniesol to isté posolstvo,

Line 9 / 19

How that in Bethlehem was born the Son of God by name,

How

that

in Bethlehem

was born

the Son of God

by name

ako

to

v Betleheme

bol narodený

Syn Boží

menom

Ako v Betleheme bol narodený menom Syn Boží,

Line 10 / 19

O, tidings of comfort and joy, comfort and joy, O, tidings of comfort and joy,

O

tidings

of comfort

and

joy

comfort

and

joy

O

tidings

of comfort

and

joy

o

posolstvo

pohodlie

a

radosti

pohodlie

a

radosti

o

posolstvo

pohodlie

a

radosti

O, posolstvo pohodlia a radosti, pohodlia a radosti, O, posolstvo pohodlia a radosti,

Line 11 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on prišiel

pre nás

tento Ježiš

on je nádej

pre celé ľudstvo

On prišiel pre nás, tento Ježiš, on je nádej pre celé ľudstvo,

Line 12 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life,

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

on prišiel

pre nás

Spasiteľ

narodený, narodiť

(aby) dať

nám

život

Prišiel pre nás spasiteľ, narodený aby nám dal život,

Line 13 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

všetci anjeli

spievať

hallelujah

Ježiš Kristus

je narodený

Všetci anjeli spievajú: "Hallelujah! Ježiš Kristus je narodený!"

Line 14 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

všetky deti

spievať

hallelujah

on je Kristus

Pán

Všetky deti spievejú: "Hallelujah! On je Kristus Pán!"

Line 15 / 19

He has come for us, this Jesus, He's the hope for all mankind,

He has come

for us

this Jesus

He is the hope

for all mankind

on prišiel

pre nás

tento Ježiš

on je nádej

pre celé ľudstvo

On prišiel pre nás, tento Ježiš, on je nádej pre celé ľudstvo,

Line 16 / 19

He has come for us the Messiah, born to give us life.

He has come

for us

the Messiah

born

(in order) to give

us

life

on prišiel

pre nás

Spasiteľ

narodený, narodiť

(aby) dať

nám

život

Prišiel pre nás spasiteľ, narodený aby nám dal život.

Line 17 / 19

He is born to give us life,

He is born

(in order) to give

us

life

on je narodený

(aby) dať

nám

život

On je narodený aby nám dal život,

Line 18 / 19

All the angels sing: "Hallelujah! Jesus Christ is born!"

All the angels

sing

Hallelujah

Jesus Christ

is born

všetci anjeli

spievať

hallelujah

Ježiš Kristus

je narodený

Všetci anjeli spievajú: "Hallelujah! Ježiš Kristus je narodený!"

Line 19 / 19

All the children sing: "Hallelujah! He is Christ the Lord!"

All the children

sing

Hallelujah

He is Christ

the Lord

všetky deti

spievať

hallelujah

on je Kristus

Pán

Všetky deti spievejú: "Hallelujah! On je Kristus Pán!"