Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"I Hope You Dance" by Lee Anne Womack

"Dúfam, že tancuješ" ("Dúfam, že si vyberieš tanec") od Lee Ann Womack

Lee Anne Womack

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 20

I hope you never lose your sense of wonder,

I hope

you never lose

your sense

of wonder

Ja dúfam

nikdy nestratíš

tvoj zmysel

údivu

Dúfam, že nikdy nestratíš tvoj zmysel pre čaro,

Line 2 / 20

You get your fill to eat but always keep that hunger,

you get

your fill

to eat

but

always

keep

that hunger

dostaneš

nasýtenie

jesť

ale

vždy

udržíš

ten hlad

Že aj keď sa nasýtiš, tvoj hlad pretrvá,

Line 3 / 20

May you never take one single breath for granted,

may

you

never

take

one

single

breath

for granted

nech

ty

nikdy

brať

jeden

jediný

nádych

za samozrejmosť

Nech žiaden z tvojich nádychov neberieš ako samozrejmosť,

Line 4 / 20

God forbid love ever leave you empty handed,

God forbid

love

ever

leave

you

empty handed

chráň Boh

láska

niekedy

opustí

ťa

s prázdynmi rukami

Bože chráň, že by si niekedy ostal bez lásky,

Line 5 / 20

I hope you still feel small when you stand beside the ocean,

I hope

you feel

still

small

when

you stand

beside the ocean

ja dúfam

ty cítiš

stále

malý

keď

stojíš

pri oceáne

Dúfam, že sa stále cítiš drobný, keď stojíš blízko oceánu,

Line 6 / 20

Whenever one door closes, I hope one more opens,

whenever

one door closes

I hope

one more

opens

kedykoľvek

jedny dvere sa zatvoria

dúfam

jedny ďalšie

otvoria

Dúfam, že kedykoľvek sa jedny dvere zatvoria, ďalšie sa na oplátku otvoria,

Line 7 / 20

Promise me that you'll give faith a fighting chance,

promise

me

that

you will give

faith

a fighting chance

sľúb

mne

že

ty dáš

viera

šancu do boja

Sľúb mi, že dáš viere šancu do boja,

Line 8 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit out (to not participate)

it

or

dance

a

keď

dostaneš

šancu

odmietnuť (nezúčastniť sa)

to

alebo

tancovať

A keď budeš mať príležitosť tancovať (alebo sa nezúčastniť),

Line 9 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

dúfam

tancuješ

Dúfam, že budeš tancovať, dúfam, že budeš tancovať,

Line 10 / 20

I hope you never fear those mountains in the distance,

I hope

you never fear

those mountains

in the distance

dúfam

že sa nikdy nebudeš báť

tých kopcov

v diaľke

Dúfam, že sa nikdy nebudeš strachovať tých kopcov v diaľke,

Line 11 / 20

Never settle for the path of least resistance,

never

settle for

the path

of least resistance

nikdy

neuspokoj

cestu

najmenšieho vzdoru

Nikdy sa neuspokoj s najľahšou cestou,

Line 12 / 20

Living might mean taking chances but they're worth taking,

living

might mean

taking chances

but

they are worth taking

žitie

môže znamenať

chopiť sa príležitostí

ale

stoja za chopenie

Nikdy sa neuspokoj s najľahšou cestou,

Line 13 / 20

Lovin' might be a mistake, but it's worth making,

loving

might be

a mistake

but

it is worth making

milovanie

môže byť

chyba

ale

stojí za to

Milovanie môže byť chybou, ale stojí za to,

Line 14 / 20

Don't let some Hell bent heart leave you bitter,

do not let

some

Hell bent heart

leave

you

bitter

nenechaj

nejaké

závistlivcov (neprajníkov)

nechať (opustiť)

ťa

zahorknutým

Nedovoľ, aby kvôli neprajníkom tvoje srdce zahorklo,

Line 15 / 20

When you come close to selling out, reconsider,

when

you come close

to selling out

reconsider

keď

prídeš bližšie

k zapredaniu sa

prehodnoť

Zváž, či sa necháš zapredať,

Line 16 / 20

Give the Heavens above more than just a passing glance,

give

the Heavens

above

more than

just

a passing glance

daj

nebesám

hore

viac než

iba

letmý pohľad

Nebesám nad hlavou nevenuj len letmý pohľad,

Line 17 / 20

And when you get the choice to sit it out or dance,

and

when

you get

the choice

to sit it out

or

dance

a

keď

dostaneš

voľba

odmietnuť (nezúčastniť sa)

alebo

tancovať

A keď si budeš musieť vybrať, či tancovať alebo nie,

Line 18 / 20

I hope you dance, I hope you dance,

I hope

you dance

Dúfam

tancuješ

Dúfam, že si vyberieš tanec,

Line 19 / 20

Time is a wheel in constant motion, always rolling us along,

time

is

a wheel

in constant motion

always

rolling

us

along

čas

je

koleso

nesutále v pohybe

vždy

točenie

nás

ďalej

Čas je kolesom v neustálom pohybe, vždy nás hýbe vpred,

Line 20 / 20

Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone,

tell me

who wants

to look back on

their years

and

wonder

where

those years have gone

povedz mi

kto chce

pozerať späť na

ich roky

a

premýšľať

kde

tie roky podeli

Povedz mi, kto sa chce obzerať do minulosti, a premýšľať nad tým, kde sa tie roky podeli,