Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"If I Die Young" - The Band Perry

„Ak zomriem mladý“ - The Band Perry

The Band Perry

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

ak

ja zomriem

mladý

pochovať

mňa, ma

v saténe

Ak zomriem mladý, pochovajte ma v saténe.

Line 2 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

položiť

mňa, ma

dole

na posteľ

z ruží

Položte ma na posteľ z ruží.

Line 3 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

spustiť ma

v rieke

na úsvite

Spustite ma po rieke na úsvite.

Line 4 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

poslať ma

preč

so slovami

milostnej piesne

Pošlite ma preč so slovami milostnej piesne.

Line 5 / 41

Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother,

Lord

make me

a rainbow

I will shine

down

on my mother

Pán

spraviť ma

dúha

ja budem žiariť

dole

na moju matku

Pane sprav zo mňa dúhu a ja budem žiariť dole na moju matku.

Line 6 / 41

She'll know I'm safe with you when she stands under my colors, oh,

She will know

I am safe

with you

when

she stands

under my colors

oh

ona bude vedieť

ja som v bezpečí

s tebou

keď, kedy

ona bude stáť

pod mojimi farbami

ou

Ona bude vedieť že som v bezpečí s tebou, keď bude stáť pod mojimi farbami, ou.

Line 7 / 41

And life ain't always what you think it ought to be, no,

And

life ain't (isn't)

always

what

you think

it ought

to be

no

a

život nie je

vždy

aký, aká, aké

ty si myslíš

by to malo

byť

nie

A život nie je vždy taký aký si myslíš že by mal byť, nie

Line 8 / 41

Ain't even grey, but she buries her baby,

Ain't (isn't)

even

grey

but

she buries

her baby

nie je

ani

šedý

ale

ona pochovala

jej dieťa

Nie je ani šedivá, ale pochovala svoje dieťa

Line 9 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh

well

ostrý nôž

krátkeho života

ou

teda, no, dobre

Ostrý nôž krátkeho života, ou no

Line 10 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

ja som mal

akurát

dosť

čas

Mal som akurát dosť času

Line 11 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury me

in satin

ak

ja zomriem

mladý

pochovať

v saténe

Ak zomriem mladý pochovajte ma v saténe

Line 12 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay me

down

on a bed

of roses

položiť ma

dole

na posteľ

z ruží

Položte ma na posteľ z ruží

Line 13 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink me

in the river

at dawn

spustiť ma

v rieke

za úsvitu

Spustite ma po rieke na úsvite

Line 14 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send me

away

with the words

of a love song

poslať ma

preč

so slovami

milostnej piesne

Pošlite ma preč so slovami milostnej piesne

Line 15 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh

well

ostrý nôž

krátkeho života

ou

teda, no, dobre

Ostrý nôž krátkeho života, ou no

Line 16 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

ja som mal

akurát

dosť

čas

Mal som akurát dosť času

Line 17 / 41

And I'll be wearing white, when I come into your kingdom,

And

I will be wearing

white

when

I come

into your kingdom

a

ja budem mať oblečené

biela

keď, kedy

ja prídem

do tvojho kráľovstva

A ja budem oblečený v bielom keď prídem do tvojho kráľovstva

Line 18 / 41

I'm as green as the ring on my little cold finger,

I am

as green as

the ring

on

my

little

cold

finger

ja som

rovnako zelený/-á ako

prsteň

na

mojom

malom

studenom

prste

Som rovnako zelený ako prsteň na mojom malom studenom prste

Line 19 / 41

I've never known the lovin' of a man,

I have known

never

the loving

of a man

Ja som poznal/-a

nikdy

lásku

muža

Ja som nikdy nepoznala lásku muža

Line 20 / 41

But it sure felt nice when he was holdin' my hand,

But

it felt

sure

nice

when

he was holding

my hand

ale

cítiť to

isto

pekný

keď, kedy

on držal

moja ruka

Ale isto by bol pekný pocit keby držal moju ruku

Line 21 / 41

There's a boy here in town, says he'll love me forever,

There is

a boy

here

in town

(he) says

he will love

me

forever

tam je

chlapec

tu

v meste

(on) hovorí

on bude milovať

mňa, ma

navždy

V meste je tu chlapec, hovorí že ma bude navždy milovať.

Line 22 / 41

Who would have thought forever could be severed by…

Who

would have thought

forever

could

be severed

by

kto

by si myslel

navždy

môcť

byť oddelený

prostredníctvom

Kto by si myslel, že navždy môže byť oddelené

Line 23 / 41

...The sharp knife of a short life, oh well?

the sharp knife

of a short life

oh, well

Ostrým nožom

krátkeho života

ou, no

Ostrým nožom krátkeho života, ou no

Line 24 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

ja som mal

akurát

dosť

čas

Mal som akurát dosť času

Line 25 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls,

So

put on

your best (clothes)

boys

and

I will wear

my pearls

takže

nasadiť si

svoje najlepšie

chlapci

a

ja budem mať

moje perly

Takže si nasaďte svoje najlepšie, chlapci a ja budem mať svoje perly

Line 26 / 41

What I never did is done,

What

I never did

is done

čo

ja som nikdy nespravil

je hotové

Čo som nikdy nespravil, je hotové

Line 27 / 41

A penny for my thoughts, oh, no, I'll sell 'em for a dollar,

A penny

for my thoughts

oh, no

I will sell

them

for a dollar

šesťák

za moje myšlienky

ou, nie

ja predám

ich

za dolár

Šesťák za moje myšlienky, ou, nie, ja ich predám za dolár

Line 28 / 41

They're worth so much more after I'm a goner,

They are worth

so much more

after

I am

a goner

oni stoja za to

oveľa viac

po

ja som

mŕtvola

Oni stoja za oveľa viac potom ako je zo mňa mŕtvola

Line 29 / 41

And maybe then you'll hear the words I been singin',

And

maybe

then

you will hear

the words

I (have) been singing

a

možno

potom

ty budeš počuť

slová

ja som spieval

A potom možno budeš počuť slová, ktoré som spieval

Line 30 / 41

Funny when you're dead how people start listenin',

funny

when

you are dead

how

people

start

listening

vtipné

keď, kedy

ty si mŕtvy/-a

ako

ľudia

začať

počúvať

Vtipné, keď si mŕtvy ako ľudia začnú počúvať

Line 31 / 41

If I die young, bury me in satin,

If

I die

young

bury

me

in satin

ak

ja zomriem

mladý/-á

pochovať

mňa, ma

v saténe

Ak zomriem mladý, pochovajte ma v saténe

Line 32 / 41

Lay me down on a bed of roses,

Lay

me

down

on a bed

of roses

položiť

mňa, ma

dole

na posteľ

z ruží

Položte ma na posteľ z ruží

Line 33 / 41

Sink me in the river at dawn,

Sink

me

in the river

at dawn

spustiť

mňa,ma

v rieke

na úsvite

Spustite ma po rieke na úsvite

Line 34 / 41

Send me away with the words of a love song,

Send

me

away

with the words

of a love song

poslať

mňa, ma

preč

so slovami

milostnej piesne

Pošlite ma preč so slovami milostnej piesne

Line 35 / 41

The ballad of a dove,

The ballad

of a dove

balada

holubice

Balada holubice

Line 36 / 41

Go with peace and love,

Go

with peace

and

love

choď

v mieri

a

láske

Choď v mieri a láske

Line 37 / 41

Gather up your tears, keep 'em in your pocket,

Gather up

your tears

keep

them

in your pocket

zhromaždiť

svoje slzy

držať

ich

v tvojom vrecku

Zhromaždi svoje slzy, drž ich v tvojom vrecku

Line 38 / 41

Save 'em for a time when you're really gonna need 'em,

Save

them

for a time

when

you are going

really

to need

them

uložiť

ich

na čas

keď, kedy

ty budeš

vážne

potrebovať

ich

Ulož si ich na čas, keď ich budeš vážne potrebovať

Line 39 / 41

The sharp knife of a short life, oh, well,

The sharp knife

of a short life

oh

well

ostrý nôž

krátkeho života

ou

teda, no, dobre

Ostrý nôž krátkeho života, ou, no

Line 40 / 41

I've had just enough time,

I have had

just

enough

time

ja som mal

akurát

dosť

čas

Mal som akurát dosť času

Line 41 / 41

So put on your best, boys, and I'll wear my pearls.

So

put on

your best

boys

and

I will wear

my pearls

preto

nasadiť si

svoje najlepšie

chlapci

a

ja budem mať

moje perly

Preto si nasaďte svoje najlepšie, chlapci a ja budem mať svoje perly