Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"I Want To Know What Love Is" - Foreigner

"Chcem vedieť čo to znamená láska" - Foreigner

Foreigner

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 43

I gotta take a little time

I got (must)

to take

a little time

musím

vziať

trocha času

Musím si vziať trocha času

Line 2 / 43

A little time to think things over

A little time

to think

things

over

trocha času

myslieť

veci

cez

Trochu času aby som si všetko premyslel

Line 3 / 43

I better read between the lines

I (had) better

read

between

the lines

Bude lepšie ak

čítať

mezi

riadky

Bude lepšie ak budem čítať medzi riadkami

Line 4 / 43

In case I need it when I'm older

In case

I need

it

when

I am

older

v prípade

potrebujem

to

keď

som

starší

V prípade ak to budem potrebovať keď budem starší

Line 5 / 43

Now this mountain I must climb

Now

this mountain

I must climb

teraz

táto hora

musím šplhať

Teraz musí vyšlphať na túto horu

Line 6 / 43

Feels like a world upon my shoulders

[it] feels

like

a world

upon my shoulders

je to pocit

ako

svet

na mojich ramenách

Cítim sa ako keby som mal celý svet na ramenách

Line 7 / 43

Through the clouds I see love shine

through the clouds

I see

love

shine

cez oblaky

vidím

lásku

svietiť

Cez oblaky vidím svietiť lásku

Line 8 / 43

It keeps me warm as life grows colder

It keeps

me

warm

as

life

grows

colder

drží

mňa

teplo

ako

život

narastá

studenší

Zohrieva ma ako môj život chladne

Line 9 / 43

In my life there's been heartache and pain

in my life

there has been

heartache

and

pain

v mojom živote

tam bol

bolesť srdca

a

bolesť

V mojom živote bol srdcabôl a bolesť

Line 10 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

neviem

ak

môžem

čeliť

to

znova

Neviem či tomu môžem znova čeliť

Line 11 / 43

Can't stop now, I've traveled so far

[I] cannot

stop

now

I have traveled

so far

nemôžem

zastaviť

teraz

cestoval som

tak ďaleko (veľmi ďaleko)

Nemôžem teraz prestať, zašiel som príliš ďaleko

Line 12 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

zmeniť

tento

osamelý

život

Zmeniť tento osamelý život

Line 13 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

chcem

vedieť

čo

láska

je

Chcem vedieť čo je to láska

Line 14 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

chcem

ty

ukázať

mne

Chcem aby si mi to ukázala

Line 15 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

chcem

cítiť

čo

láska

je

Chcem cítiť čo je to láska

Line 16 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

viem

môžeš

ukázať

mne

Viem že mi to dokážeš ukázať

Line 17 / 43

I'm gonna take a little time

I am going

to take

a little time

Idem

zobrať

trocha času

Zaberie mi to trocha času

Line 18 / 43

A little time to look around me

A little time

to look

around me

trochu času

pozerať

okolo mňa

Trochu času sa poobzerať

Line 19 / 43

I've got nowhere left to hide

I have got

nowhere

left

to hide

Mal som

nikde

zostatok

schovať sa

Už sa nemám kde schovať

Line 20 / 43

It looks like love has finally found me

It looks like

love

has found

finally

me

vyzerá to ako

láska

našla

konečne

mňa

Vyzerá to tak že si ma láska konečne našla

Line 21 / 43

In my life there's been heartache and pain

In my life

there has been

heartache

and

pain

v mojom živote

tam bol

bolesť srdca

a

bolesť

V mojom živote bol srdcabôl a bolesť

Line 22 / 43

I don't know if I can face it again

I do not know

if

I can

face

it

again

neviem

ak

môžem

čeliť

to

znova

Neviem či tomu môžem znova čeliť

Line 23 / 43

I can't stop now, I've traveled so far

I cannot

stop

now

I have traveled

so far (very far)

nemôžem

zastaviť

teraz

cestoval som

tak ďaleko (veľmi ďaleko)

Nemôžem teraz prestať, zašiel som príliš ďaleko

Line 24 / 43

To change this lonely life

To change

this

lonely

life

zmeniť

tento

osamelý

život

Zmeniť tento osamelý život

Line 25 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

chcem

vedieť

čo

láska

je

Chcem vedieť čo je to láska

Line 26 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

chcem

ty

ukázať

mne

Chcem aby si mi to ukázala

Line 27 / 43

I want to feel what love is

I want

to feel

what

love

is

chcem

cítiť

čo

láska

je

Chcem cítiť čo je to láska

Line 28 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

viem

dokážeš

ukázať

mne

Viem že mi to dokážeš ukázať

Line 29 / 43

I want to know what love is

I want

to know

what

love

is

chcem

vedieť

čo

láska

je

Chcem vedieť čo je to láska

Line 30 / 43

I want you to show me

I want

you

to show

me

chcem

ty

ukázať

mne

Chcem aby si mi to ukázala

Line 31 / 43

I want to feel, I want to feel what love is

I want

to feel

I want

to feel

what

love

is

chcem

cítiť

chcem

cítiť

čo

láska

je

Chcem cítiť, chcem cítitť čo to je láska

Line 32 / 43

I know, I know you can show me

I know

I know

you can

show

me

viem

viem

dokážeš

ukázať

mne

Viem, viem že mi to dokážeš ukázať

Line 33 / 43

Let's talk about love

Let us talk

about love

porozprávajme sa

o láske

Porozprávajme sa o láske

Line 34 / 43

I want to know what love is, the love that you feel inside

I want

to know

what

love

is

the love

that

you feel

inside

chcem

vedieť

čo

láska

je

láska

ktorá

cítiš

vo vnútri

Chcem vedieť čo je to láska, láska ktorú cítiš vo vnútri

Line 35 / 43

I want you to show me, and I'm feeling so much love

I want

you

to show

me

and

I am feeling

so much

love

chcem

ty

ukázať

mne

a

mne

tak veľa

láska

Chcem by si mi to ukázala, a ja cítim tak veľa lásky

Line 36 / 43

I want to feel what love is, no, you just cannot hide

I want

to feel

what

love

is

no

you

just

cannot

hide

chcem

cítiť

čo

láska

je

nie

ty

len

nemôžeš

schovať

Chcem cítiť čo je to láska, nie, nemôžeš sa keb tak schovať

Line 37 / 43

I know you can show me

I know

you can

show

me

viem

dokážeš

ukázať

mne

Viem že mi to dokážeš ukázať

Line 38 / 43

I want to know what love is, let's talk about love

I want

to know

what

love

is

let's talk

about love

chcem

vedieť

čo

láska

je

porozprávajme sa

o láske

Chcem vedieť čo je to láska, porozprávajme sa o láske

Line 39 / 43

I want you to show me, I want to feel it too

I want

you

to show

me

I want

to feel

it

too

chcem

ty

ukázať

mne

chcem

cítiť

to

tiež

Chcem aby si mi ukázala, chcem to cítiť tiež

Line 40 / 43

I want to feel what love is, I want to feel it too

I want

to feel

what

love

is

I want

to feel

it

too

chcem

cítiť

čo

láska

je

chcem

cítiť

to

tiež

Chcem cítiť čo je to láska, chcem co cítiť tiež

Line 41 / 43

And I know and I know, I know you can show me

And

I know

and

I know

I know

you can

show

me

a

viem

a

viem

viem

dokážeš

ukázať

mne

A ja viem ja viem, viem že mi do dokážeš ukázať

Line 42 / 43

Show me love is real, yeah

Show

me

love

is

real

yeah

ukázať

mne

láska

je

skutočná

áno

Ukáž mi že láska je skutočná, áno

Line 43 / 43

I want to know what love is.

I want

to know

what

love

is

chcem

vedieť

čo

láska

je

Chcem vedieť čo je to láska