Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Let Her Go" – Passenger

"Nechaj ju ísť" - Pasažier

Let Her Go

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

only

need

the light

when

it is burning

low

dobre, no

ty

iba

potrebovať

svetlo

keď, kedy

(ono) to svieti, horí

málo, nízko

No, svetlo potrebuješ iba vtedy, keď svieti málo

Line 2 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

iba

chýbať

slnko

keď, kedy

(ono) to začne

snežiť

Slnko ti chýba iba, keď začne snežiť

Line 3 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 4 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

iba

vedieť

ty si bol/-a

vysoko, hore

keď, kedy

ty sa cítiš

dole, nízko

Ty vieš, že si bol hore až keď sa cítiš dole

Line 5 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

iba

nenávidieť

cesta

keď, kedy

tebe,ti chýba

domov

Ty nenávidíš cestu iba keď ti chýba domov

Line 6 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 7 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

a

ty si nechal

ju, jej

ísť

A ty si ju nechal ísť

Line 8 / 47

Staring at the bottom of your glass

Staring at

the bottom

of your glass

pozerať na

dno

tvojho pohára

Pozeráš na dno tvojho pohára

Line 9 / 47

Hoping one day you'll make a dream last

Hoping

one day

you will make

a dream

last

Dúfaš

jedného dňa

ty spravíš

sen

trvať

Dúfaš, že jedného dňa si sen splníš

Line 10 / 47

But dreams come slow, and they go so fast

But

dreams

come

slow

and

they go

so fast

ale

sny

prichádzať

pomaly

a

oni idú

tak rýchlo

Ale sny prichádzajú tak pomaly a idú tak rýchlo

Line 11 / 47

You see her, when you close your eyes

You see

her

when

you close

your eyes

ty vidíš

ju, jej

keď, kedy

ty zatvoríš

tvoje oči

Vidíš ju keď zatvoríš tvoje oči

Line 12 / 47

Maybe one day you'll understand why

Maybe

one day

you will understand

why

možno

jedného dňa

ty pochopíš

prečo

Možno jedného dňa pochopíš prečo

Line 13 / 47

Everything you touch surely dies

Everything

you touch

surely

dies

všetko

ty sa dotkneš

isto, určite

zomrie

Všetko čoho sa dotkneš určite zomrie

Line 14 / 47

But you only need the light, when it's burning low

But

you

only

need

the light

when

it is burning

low

ale

ty

iba

potrebovať

svetlo

keď, kedy

(ono) to svieti, horí

málo, nízko

ale svetlo potrebuješ iba vtedy, keď svieti málo

Line 15 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

iba

chýbať

slnko

keď, kedy

(ono) to začne

snežiť

Slnko ti chýba iba, keď začne snežiť

Line 16 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 17 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

iba

vedieť

ty si bol/-a

vysoko, hore

keď, kedy

ty sa cítiš

dole, nízko

Ty vieš, že si bol hore až keď sa cítiš dole

Line 18 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

iba

nenávidieť

cesta

keď, kedy

tebe,ti chýba

domov

Ty nenávidíš cestu iba keď ti chýba domov

Line 19 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 20 / 47

Staring at the ceiling in the dark

Staring

at the ceiling

in the dark

pozerať

na strop

v tme

Pozeráš na strop v tme

Line 21 / 47

Same old empty feeling in your heart

Same old

empty feeling

in your heart

rovnaký starý

pocit prázdna

v tvojom srdci

Rovnaký starý pocit prázdna v tvojom srdci

Line 22 / 47

Because love comes slow, and it goes so fast

Because

love comes

slow

and

it goes

so fast

pretože

láska prichádza

pomaly

a

to ide

tak rýchlo

Pretože láska prichádza pomaly a ide tak rýchlo

Line 23 / 47

Well, you see her, when you fall asleep

Well

you see

her

when

you fall asleep

no, dobre

ty vidíš

ju, jej

keď, kedy

ty zaspíš

No, ty ju vidíš, keď zaspíš

Line 24 / 47

But never to touch and never to keep

But

never

to touch

and

never

to keep

ale

nikdy

dotknúť

a

nikdy

udržať

Ale nikdy sa nedotkneš a nikdy neudržíš

Line 25 / 47

Because you loved her too much

Because

you loved

her

too much

pretože

ty si miloval

ju, jej

moc veľa, až príliš

Pretože si ju miloval až príliš

Line 26 / 47

And you dived too deep

And

you dived

too deep

a

ty si sa potopil

moc hlboko

A ty si sa potopil moc hlboko

Line 27 / 47

Well, you only need the light, when it's burning low

Well

you

only

need

the light

when

it is burning

low

dobre, no

ty

iba

potrebovať

svetlo

keď, kedy

(ono) to svieti, horí

málo, nízko

No, svetlo potrebuješ iba vtedy, keď svieti málo

Line 28 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

iba

chýbať

slnko

keď, kedy

(ono) to začne

snežiť

Slnko ti chýba iba, keď začne snežiť

Line 29 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 30 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

iba

vedieť

ty si bol/-a

vysoko, hore

keď, kedy

ty sa cítiš

dole, nízko

Ty vieš, že si bol hore až keď sa cítiš dole

Line 31 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

iba

nenávidieť

cesta

keď, kedy

tebe,ti chýba

domov

Ty nenávidíš cestu iba keď ti chýba domov

Line 32 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 33 / 47

And you let her go, and you let her go

And

you let

her

go

and

you let

her

go

a

ty si nechal

ju, jej

ísť

a

ty si nechal

ju, jej

ísť

A ty si ju nechal ísť, a ty si ju nechal ísť

Line 34 / 47

Well, you let her go

Well

you let

her

go

no, dobre

ty si nechal

ju, jej

ísť

No, nechal si ju ísť

Line 35 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

pretože

ty

iba

potrebovať

svetlo

keď, kedy

(ono) to svieti, horí

málo, nízko

Pretože svetlo potrebuješ iba vtedy, keď svieti málo

Line 36 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

iba

chýbať

slnko

keď, kedy

(ono) to začne

snežiť

Slnko ti chýba iba, keď začne snežiť

Line 37 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 38 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

iba

vedieť

ty si bol/-a

vysoko, hore

keď, kedy

ty sa cítiš

dole, nízko

Ty vieš, že si bol hore až keď sa cítiš dole

Line 39 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

iba

nenávidieť

cesta

keď, kedy

tebe,ti chýba

domov

Ty nenávidíš cestu iba keď ti chýba domov

Line 40 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 41 / 47

Because you only need the light, when it's burning low

Because

you

only

need

the light

when

it is burning

low

pretože

ty

iba

potrebovať

svetlo

keď, kedy

(ono) to svieti, horí

málo, nízko

Pretože svetlo potrebuješ iba vtedy, keď svieti málo

Line 42 / 47

Only miss the sun, when it starts to snow

Only

miss

the sun

when

it starts

to snow

iba

chýbať

slnko

keď, kedy

(ono) to začne

snežiť

Slnko ti chýba iba, keď začne snežiť

Line 43 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 44 / 47

Only know you've been high, when you're feeling low

Only

know

you have been

high

when

you are feeling

low

iba

vedieť

ty si bol/-a

vysoko, hore

keď, kedy

ty sa cítiš

dole, nízko

Ty vieš, že si bol hore až keď sa cítiš dole

Line 45 / 47

Only hate the road, when you're missin' home

Only

hate

the road

when

you are missing

home

iba

nenávidieť

cesta

keď, kedy

tebe,ti chýba

domov

Ty nenávidíš cestu iba keď ti chýba domov

Line 46 / 47

Only know you love her, when you let her go

Only

know

you love

her

when

you let

her

go

iba

vedieť

ty miluješ

ju, jej

keď, kedy

ty necháš

ju, jej

ísť

Ty vieš, že ju miluješ iba keď ju necháš ísť

Line 47 / 47

And you let her go

And

you let

her

go

a

ty si nechal

ju, jej

ísť

A ty si ju nechal ísť