Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Long Black Train" - Josh Turner

"Dlhý Čierny Vlak" - Josh Turner

Long Black Train

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 32

There's a long black train comin' down the line,

There is

a long black train

coming

down

the line

Tam je

dlhý čierny vlak

prichádzajúci

dole

trať, čiara

Tam je dlhý čierny vlak prichádzajúci dole po trati.

Line 2 / 32

Feeding off the souls that are lost and cryin'.

Feeding off

the souls

that

are lost

and

crying

Požierať

duše

ktorý, ktorá, ktoré

sú stratené/-ý

a

plakať

Požiara duše, ktoré sú stratené a plačú.

Line 3 / 32

Rails of sin, only evil remains.

Rails

of sin

only

evil

remains

koľajnice

hriechu

iba, len

zlo

zostáva

Koľajnice hriechu, zostáva len zlo.

Line 4 / 32

Watch out, brother, for that long black train.

Watch out

brother

for that long black train

daj si pozor

brat

na ten dlhý čierny vlak

Daj si pozor na, brat, na ten dlhý čierny vlak.

Line 5 / 32

Look to the heavens, you can look to the sky.

Look

to the heavens

you can

look to

the sky

pozrieť sa

do neba

ty sa môžeš

pozrieť na

obloha

Pozri sa do neba, môžeš pozrieť na oblohu.

Line 6 / 32

You can find redemption staring back into your eyes.

You can

find

redemption

staring back

into your eyes

ty môžeš

nájsť

vykúpenie, spása

pozerať sa späť

do tvojich očí

Môžeš nájsť spásu pozerajúcu sa spať do tvojich očí.

Line 7 / 32

There is protection and there's peace the same,

There is

protection

and

there is

peace

the same

Tam je

ochrana

a

tam je

mier

to isté

Ochrana a mier je tam to isté.

Line 8 / 32

Burnin' your ticket for that long black train

Burning

your ticket

for that long black train

Spáliť

tvoj cestovný lístok

na ten dlhý čierny vlak

Spáli tvoj cestovný lístok na ten dlhý čierny vlak.

Line 9 / 32

'Cause there's victory in the Lord, I say.

because

there is

victory

in the Lord

I say

pretože

tam je

víťazstvo

v Pánu

ja hovorím

Pretože, ja hovorím, víťazstvo je tam v Pánu.

Line 10 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

víťazstvo

v Pánu

Víťazstvo v Pánu

Line 11 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

drž, prilni sa

na Otca

a

a jeho Sväté meno

Prilni sa na Otca a jeho Sväté meno.

Line 12 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go riding

on that long black train

a

nechoď jazdiť

na ten dlhý čierny vlak

A nechoď jadiť na ten dlhý čierny vlak.

Line 13 / 32

There's an engineer on that long black train,

There is

an engineer

on that long black train

tam je

inžinier

na ten dlhý čierny vlak

Na tom dlhom čiernom vlaku je inžinier.

Line 14 / 32

Makin' you wonder if the ride is worth the pain.

Making you

wonder

if

the ride

is worth

the pain

Robí ťa

byť zvedavý/-á

či, ak

tá jazda

stojí za

tá bolesť

Robí ťa zvedavým či tá jazdá stojí za tú bolesť.

Line 15 / 32

He's just a-waitin' on your heart to say:

He is waiting on

just

your heart

to say

on čaká

len, iba (zosilňovač)

tvoje srdce

povedať

On čaká iba čaká kým tvoje srdce povie.

Line 16 / 32

"Let me ride on that long black train."

Let

me

ride

on that long black train

nechaj

ma

jazdiť

na ten dlhý čierny vlak

Nechaj ma jazdiť na tom dlhom čiernom vlaku.

Line 17 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

ale

ty vieš

tam je

víťazstvo

v Pánu

ja hovorím

Ale vieš, ja hovorím, je tam víťazstvo v Pánu.

Line 18 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

víťazstvo

v Pánu

Víťazstvo v Pánu.

Line 19 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

drž, prilni sa

na Otca

a

a jeho Sväté meno

Prilni sa na Otca a jeho Sväté meno.

Line 20 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go riding

on that long black train

a

nechoď jazdiť

na ten dlhý čierny vlak

A nechoď jadiť na ten dlhý čierny vlak.

Line 21 / 32

Well, I can hear the whistle from a mile away.

Well

I can

hear

the whistle

from a mile

away (distant)

no, dobre

ja môžem

počuť

pískanie

na mílu

ďakeko, preč

No, môžem počuť pískanie na mílu ďaleko.

Line 22 / 32

It sounds so good but I must stay away.

It sounds

so good

but

I must

stay away

to znie

tak dobre

ale

ja musím

držať sa ďalej

Znie to tak dobre, ale musím sa držať ďalej.

Line 23 / 32

That train is a beauty makin' everybody stare,

That train

is

a beauty

making

everybody

stare

Ten vlak

je

kráska

robiť

každý

pozerá

Ten vlak je kráska, na ktorú každý pozerá.

Line 24 / 32

But its only destination is the middle of nowhere.

But

its

only

destination

is

the middle

of nowhere

ale

toho, jeho

jediná, iba

destinácia

je

uprostred

ničoho

Ale jeho jediná destinácia je uprostred ničoho.

Line 25 / 32

But you know there's victory in the Lord, I say.

But

you know

there is

victory

in the Lord

I say

ale

ty vieš

tam je

víťazstvo

v Pánu

ja hovorím

Ale vieš, ja hovorím, je tam víťazstvo v Pánu.

Line 26 / 32

Victory in the Lord.

Victory

in the Lord

víťazstvo

v Pánu

Víťazstvo v Pánu.

Line 27 / 32

Cling to the Father and his Holy name,

Cling

to the Father

and

his Holy name

drž, prilni sa

na Otca

a

a jeho Sväté meno

Prilni sa na Otca a jeho Sväté meno.

Line 28 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go riding

on that long black train

a

nechoď jazdiť

na ten dlhý čierny vlak

A nechoď jadiť na ten dlhý čierny vlak.

Line 29 / 32

I said cling to the Father and his Holy name,

I said

cling

to the Father

and

his Holy name

Ja som povedal

drž, prilni sa

na Otca

a

a jeho Sväté meno

Povedal som, prilni sa na Otca a jeho Sväté meno.

Line 30 / 32

And don't go ridin' on that long black train.

And

do not go riding

on that long black train

a

nechoď jazdiť

na ten dlhý čierny vlak

A nechoď jadiť na ten dlhý čierny vlak.

Line 31 / 32

Yeah, watch out, brother, for that long black train.

Yeah (yes, informal)

watch out

brother

for that long black train

áno

daj si pozor

brat

na ten dlhý čierny vlak

Áno, daj si pozor brat na ten dlhý čierny vlak.

Line 32 / 32

That devil's drivin' that long black train.

That devil

is driving

that long black train

ten diabol

riadiť

ten dlhý čierny vlak

Ten diabol riadi ten dlhý čierny vlak.