Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"In the Blood" - John Mayer, lyrics by Hriata Sailo

"V krvi" - John Mayer, text - Hriata Sailo

John Mayer

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 24

How much of my mother has my mother left in me?

How much

of my mother

has left

my mother

in me

koľko

(z) mojej mamy

ostalo

moja mama

vo mne

Koľko z mojej mamy zanechala moja mama vo mne?

Line 2 / 24

How much of my love will be insane to some degree?

How much

of my love

will be insane

to some degree

koľko

mojej lásky

bude šialený

do nejakého stupňa/titulu

Koľko mojej lásky bude do určitého stupňa?

Line 3 / 24

And what about this feeling that I'm never good enough?

And

what about

this feeling

that

I am

never

good

enough

a

čo o (ohľadom niečoho)

tento pocit

ktorý

ja som

nikdy

dobrý

dostatočne

A čo tento pocit, že nie som dostatočne dorbý?

Line 4 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

vymyje sa to

vo vode

alebo

je to

vždy

v krvi

Vymyje sa to vo vode alebo je to vždy v krvi?

Line 5 / 24

How much of my father am I destined to become?

How much

of my father

am I destined

to become

Koľko

(z) môjho otca

je mi súdené

stať sa

Na koľko je mi predurčené stať sa mojím otcom?

Line 6 / 24

Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?

Will I dim

the lights

inside me

just

to satisfy

someone

zahasím

svetlá

vo mne

iba

uspokojiť

niekto

Zahasím svetlá vo mne len aby som niekoho uspokojil?

Line 7 / 24

Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?

Will I let

this woman

kill

me

or

do away

with jealous love

dovolím

táto žena

zabiť

mňa

alebo

ostrániť

s závistivou láskou

Dovolím tejto žene aby ma zabila, alebo ma odstránila so závistivou láskou?

Line 8 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vymyje sa to

vo vode

alebo

je to

vždy

v krvi

Vymyje sa to vo vode alebo je to vždy v krvi?

Line 9 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

Cítim

láska

ja chcem

cítim

láska

ja potrebujem

Cítim lásku, ktorú chcem. Cítim lásku, ktorú potrebujem.

Line 10 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going to come

never

the way

I am

ale

príde to

nikdy

cesta

ja som

Ale nikdy to nepríde na cestu, kde som ja.

Line 11 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

Mohol by som zmeniť

to

ak

ja som chcel

môžem povstať/vyjsť

nad prúd

Mohol by som to zmeniť ak by som chcel? Môžem vyjsť nad prúd?

Line 12 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

vymije sa to

vo vode

alebo

je to

vždy

v krvi

Vymyje sa to vo vode alebo je to vždy v krvi?

Line 13 / 24

How much like my brothers, do my brothers wanna be?

How much like

my brothers

do

my brothers

want to

to be

Ako moc ako

moji bratia

-

moji bratia

chcieť

byť

Ako moc ako moji bratia, chcú moji bratia byť?

Line 14 / 24

Does a broken home become another broken family?

Does

a broken home

become

another broken family

-

zničený domov

stať sa

ďalšia zničená rodina

Stane sa zničený domov ďalšiou zničenou rodinou?

Line 15 / 24

Or will we be there for each other, like nobody ever could?

Or

will we be

there

for each other

like

nobody

ever

could

alebo

my budeme

tam

pre seba

ako

nikto

kedy

môcť

Alebo budeme tu jeden pre druhého, ako nikto nikdy nemohol?

Line 16 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

vymyje sa to

vo vode

alebo

je to

vždy

v práci

Vymyje sa to vo vode alebo je to vždy v krvi?

Line 17 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

cítim

láska

ja chcem

cítim

láska

ja potrebujem

Cítim lásku, ktorú chcem. Cítim lásku, ktorú potrebujem.

Line 18 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

ale

ide to

nikdy

prísť

cesta

ja som

Ale nikdy to nepríde na cestu, kde som ja.

Line 19 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

Mohol by som zmeniť

to

ak

ja som chcel

môžem vstať

nad prúd

Mohol by som to zmeniť ak by som chcel? Možem vystúpiť nad prúd?

Line 20 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vymyje sa to

vo vode

alebo

je to

vždy

v krvi

Vymyje sa to vo vode alebo je to vždy v krvi?

Line 21 / 24

I can feel the love I want. I can feel the love I need.

I can feel

the love

I want

I can feel

the love

I need

cítim

láska

ja chcem

cítim

láska

ja potrebujem

Cítim lásku, ktorú chcem. Cítim lásku, ktorú potrebujem.

Line 22 / 24

But it's never gonna come the way I am.

But

it is going

never

to come

the way

I am

ale

to príde

nikdy

prísť

cesta

ja som

Ale nikdy to nepríde na cestu, kde som ja.

Line 23 / 24

Could I change it if I wanted? Can I rise above the flood?

Could I change

it

if

I wanted

Can I rise

above the flood

Mohol by som zmeniť

to

ak

ja som chcel

môžem vstať

nad prúd

Mohol by som to zmeniť ak by som chcel? Možem vystúpiť nad prúd?

Line 24 / 24

Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Will it wash out

in the water

or

is it

always

in the blood

Vymyje sa to

vo vode

alebo

je to

vždy

v krvi

Vymyje sa to vo vode alebo je to vždy v krvi?