Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Money In The Bank" - John Anderson

"Peniaze v banke" - John Anderson

John Anderson

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 20

It's Friday night, baby, get ready, set, go,

it is

Friday night

baby

get ready

set

go

to je

piatková noc

zlatko

priprav sa

pozor

choď

Je piatková noc, zlatko, priprav sa, pozor, choď,

Line 2 / 20

Gonna take you to the Krystal and a picture show,

[I am] going

to take

you

to the Krystal

and

a picture show

Idem

vziať

ty

do Krystal

and

kino

Vezmem ťa do Krystal a do kina,

Line 3 / 20

Well, the sky's the limit, there's no price too high,

well

the sky

is

the limit

there is

no price

too high

no, takže

obloha, nebo

je

limit

tu je

žiadna cena

príliž vysoko

Takže, iba obloha je limitom, žiadna cena nie je príliž vysoká,

Line 4 / 20

Baby, you're the apple of my eye,

baby

you are

the apple

of my eye

zlatko

ty si

jablko

môjho oka

Zlatko, ty si jablko môjho oka,

Line 5 / 20

Got my paycheck in my pocket and some gas in the tank,

[I have] got

my paycheck

in my pocket

and

some gas

in the tank

mám

moja výplata

v mojom vrecku

a

nejaký benzín

v nádrži

Mám moju výplatu vo vrecku a v nádrži nejaký benzín,

Line 6 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

miláčik

tvoja láska

je

lepšia

ako

peniaze

v banke

Miláčik, tvoja láska je lepšia ako peniaze v banke,

Line 7 / 20

I wish I had a bass boat and a Z-28,

I wish

Ihad

a bass (American game fish) boat

and

a Z-28 (hot Chevrolet sports car)

prajem si

mal som

čln na ostrieže

a

Z-28 (výkonný Chevrolet)

Prial by som si, aby som mal čln na ostrieže a Z-28,

Line 8 / 20

But I guess that stuff'll have to wait,

but

I guess

that stuff

will have

to wait

ale

asi

tie veci

bude musieť

počkať

Ale tie veci budú asi musieť počkať,

Line 9 / 20

'Cause I'm saving on a washer and a wedding ring,

because

I am saving

on (for)

a washer

and

a wedding ring

lebo

šetrím

na

práčka

a

zásnubný prsteň

Lebo šetrím na práčku a zásnubný prsteň,

Line 10 / 20

I want this love to be a lasting thing,

I want

this love

to be

a lasting thing

chcem

táto láska

byť

trvácna vec

Chcem, aby táto láska dlho trvala,

Line 11 / 20

Right at the top, that's where you rank,

right

at the top

that

is

where

you rank

presne

na vrchole

to, že

je

kde

ty zaujmeš miesto

Priamo na vrchole, to je kde zaujmeš miesto,

Line 12 / 20

Honey, your love's better than money in the bank,

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

miláčik

tvoja láska

je

lepšia

ako

peniaze

v banke

Miláčik, tvoja láska je lepšia ako peniaze v banke,

Line 13 / 20

Oh, oh, you make me feel like a million bucks,

oh, oh

you make

me

feel

like

a million bucks

Oh, oh

ty robíš

mne

cítiť

ako

milión dolárov

Oh, oh, citím sa pri tebe ako milionár,

Line 14 / 20

Oh, oh, I oughta drive you around in an armored truck,

oh, oh

I ought

to drive

you

around

in an armored truck

Oh, oh

mal by som

šoférovať

ty

okolo

v obrnenom aute

Oh, oh, mal by som ťa voziť v obrnenom aute,

Line 15 / 20

Late last night, I had a crazy dream,

late

last night

I had

a crazy dream

neskoro

minulá noc

mal som

šialený sen

Neskoro minulú noc som mal bláznivý sen,

Line 16 / 20

I met a man who invented a money machine,

I met

a man

who

invented

a money machine

stretol som

muž

ktorý

vynašiel

bankomat

Stretol som človeka, ktorý vynašiel bankomat,

Line 17 / 20

He said, "I know things are tight, and times are tough",

he said

I know

things are tight

and

times are tough

povedal

viem

veci sú tesné

a

časy ťažké

Povedal: "Viem, že veci sú tesné a časy ťažké",

Line 18 / 20

But he'd give me the machine if I'd give you up,

but

he would give

me

the machine

if

I would give you up

ale

dal by

mne

stroj (bankomat)

ak

by som sa ťa vzdal

Ale on by mi dal ten stroj, ak by som sa ťa vzdal

Line 19 / 20

I just looked him in the eye and I said "No, thanks",

I looked

just

him

in the eye

and

I said

no thanks

pozrel som sa

priamo

jemu

do očí

a

povedal som

nie ďakujem

Zahľadel som sa mu do očí a povedal som: "Nie, ďakujem",

Line 20 / 20

Honey, your love's better than money in the bank.

honey

your love

is

better

than

money

in the bank

miláčik

tvoja láska

je

lepšia

ako

peniaze

v banke

Miláčik, tvoja láska je lepšia ako peniaze v banke.