Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag
The Chordettes

"Mister Sandman" - The Chordettes

"Pán Sandman" - Chordettes

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video.

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku.

Line 1 / 22

Mister Sandman, bring me a dream,

Mr. Sandman

bring

me

a dream

Pán Sandman

priniesť

mne

sen

Pán Sandman, prineste mi sen,

Line 2 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

spraviť

jemu

najroztomilejší

ten

ja som videl

niekedy

Spravte ho tým najroztomilejším, aký som kedy videl,

Line 3 / 22

Give him two lips like roses and clover,

give

him

two lips

like

roses

and

clover

dať

jemu

dve pery

ako

ruže

a

ďatelina

Dajte mu dve pery ako ruže a ďatelina,

Line 4 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are over

potom

povedať

jemu

že

jeho osamelé noci

sú ukončené

Potom mu povedzte, že jeho osamelé noci sú nakonci,

Line 5 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I am

so

alone

Sandman

ja som

tak (veľmi)

sám

Sandman, som tak sama,

Line 6 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

nemám

nikto

zavolať

mojím (vlastným)

Nemám nikoho, koho by som volala,

Line 7 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

prosím

zapni

tvoj magický lúč

Prosím zapnite svoj magický lúč,

Line 8 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pán Sandman

priniesť

mne

sen

Pán Sandman, prineste mi sen,

Line 9 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pán Sandman

priniesť

mne

sen

Pán Sandman, prineste mi sen,

Line 10 / 22

Make him the cutest that I've ever seen,

make

him

the cutest

that

I have seen

ever

spraviť

jemu

najroztomilejší

ten

ja som videl

niekedy

Spravte ho tým najroztomilejším, aký som kedy videl,

Line 11 / 22

Give him the word that I'm not a rover,

give

him

the word

that

I am not

a rover

dať

jemu

slovo

že

ja nie som

tuláčka

Dajte mu slovo/sľub, že nie som tuláčka,

Line 12 / 22

Then tell him that his lonesome nights are over,

then

tell

him

that

his lonesome nights

are over

potom

povedať

jemu

že

jeho osamelé noci

sú ukončené

Potom mu povedzte, že jeho osamelé noci sú nakonci,

Line 13 / 22

Sandman, I'm so alone,

Sandman

I

am

so

alone

Sandman

ja

som

tak

sám

Sandman, som tak sama,

Line 14 / 22

Don't have nobody to call my own,

[I] do not have

nobody

to call

my own

nemám

nikto

zavolať

mojím (vlastným)

Nemám nikoho, koho by som volala,

Line 15 / 22

Please turn on your magic beam,

please

turn on

your magic beam

prosím

zapni

tvoj magický lúč

Prosím zapnite svoj magický lúč,

Line 16 / 22

Mr Sandman, bring me a dream,

Mr Sandman

bring

me

a dream

Pán Sandman

priniesť

mne

sen

Pán Sandman, prineste mi sen,

Line 17 / 22

Mr Sandman, bring us a dream, Give him a pair of eyes with a "come-hither" gleam,

Mr Sandman

bring

us

a dream

give

him

a pair

of eyes

with a "come hither" gleam

Pán Sandman

priniesť

nám

sen

dať

jemu

pár

očí

s "poď bližšie" odleskom

Pán Sandman, prineste nám sen, Dajte mu pár očí s "poď bližšie" odleskom,

Line 18 / 22

Give him a lonely heart like Pagliacci,

give

him

a lonely heart

like

Pagliacci

dať

jemu

osamelé srdce

ako

Pagliaccimu

Dajte mu osamelé srdce ako Pagliaccimu,

Line 19 / 22

And lots of wavy hair like Liberace,

and

lots of wavy hair

like Liberace

a

veľa vlnitých vlasov

ako Liberace

A veľa vlnitých vlasov ako Liberace,

Line 20 / 22

Mr Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old

Mr Sandman

someone

to hold

would be

so peachy

before

we are too old

Pán Sandman

niekto

držať

bolo by to

tak sladké

predtým

ako budeme moc starý

Pán Sandman, nikoho, koho môžem držať, Bolo by to veľmi sladké/milé predtým ako zostárneme,

Line 21 / 22

So please turn on your magic beam,

so

please

turn on

your magic beam

tak, takže

prosím

zapnúť

tvoj magický lúč

Tak prosím zapnite svoj magický lúč,

Line 22 / 22

Mr Sandman, bring us, please, please, please, Mr Sandman, bring us a dream,

Mr Sandman

bring

us

please

please

please

Mr Sandman

bring

us

a dream

Pán Sandman

priniesť

nám

prosím

prosím

prosím

Pán Sandman

priniesť

nám

sen

Pán Sandman, prineste nám, prosím, prosím, prosím, Pán Sandman, prineste nám sen.