Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"My Heart Will Go On" - Celine Dion

"Moje srdce bude biť ďalej" - Celine Dion

RMS Titanic

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 10

Every night in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on.

every night

in my dreams

I see you

I feel you

that is how

I know

you go on (live, progress, continue)

Každú noc

v mojích snoch

ja ťa vidím

ja ťa cítim

to je ako

ja viem

ty pokračuješ, ty ideš ďalej

Každú noc v mojich snoch, vidím ťa, cítim ťa, to je ako viem, že pokračuješ.

Line 2 / 10

Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on.

far across

the distance

and

spaces

between us

you have come

to show

you go on

ďaleko naprieč

vzdialenosť

a

miesta, priestor

medzi nami

prišiel si

ukázať

ty pokračuješ, ty ideš ďalej

Ďaleko naprieč vzdialenosťou a miesta medzi nami, prišiel si mi ukázať, že ideš ďalej.

Line 3 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

blízko

ďaleko

kdekoľvek

ty si

ja verím

že

srdce

ide ďalej, pokračuje

Blízko, ďaleko, kdekoľvek si, verím, že srdce ide ďalej.

Line 4 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

ešte raz

ty otvoríš

dvere

a

ty si

tu

v mojom srdci

a

moje srdce

bude pokračovať, pôjde ďalej

a

ďalej

Ešte raz otvoríš dvere a si tu v mojom srdci a moje srdce pôjde ďalej a ďalej.

Line 5 / 10

Love can touch us one time, and last for a lifetime, and never let go til we're gone.

love

can

touch

us

one time

and

last

for a lifetime

and

never

let go

til (until)

we are gone

láska

môže, vie

dotknúť sa

nás

jeden raz, jedenkrát

a

trvať

po celý život

a

nikdy

pustiť

kým

my sme preč

Láska sa nás môže dotknúť jeden raz a trvať po celý život a nikdy nepusiť až kým nie sme preč.

Line 6 / 10

Love was when I loved you, one true time I hold to, In my life we'll always go on.

love

was

when

I loved you

one true time

I hold to

in my life

we will go on

always

láska

bol, bola

keď, kedy

ja som ťa milovala

jeden pravý čas

ja som zostala verná

v mojom živote

my pôjdeme ďalej, my budeme pokračovať

vždy

Láska bola, keď som ťa milovala, v jeden pravý čas som zostala verná v mojom živote, vždy pôjdeme ďalej.

Line 7 / 10

Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.

near

far

wherever

you are

I believe

that

the heart

does go on

blízko

ďaleko

kdekoľvek

ty si

ja verím

že

srdce

ide ďalej, pokračuje

Blízko, ďaleko, kdekoľvek si, verím, že srdce ide ďalej.

Line 8 / 10

Once more you open the door and you're here in my heart, and my heart will go on and on.

once more

you open

the door

and

you are

here

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

ešte raz

ty otvoríš

dvere

a

ty si

tu

v mojom srdci

a

moje srdce

bude pokračovať, pôjde ďalej

a

ďalej

Ešte raz otvoríš dvere a si tu v mojom srdci a moje srdce pôjde ďalej a ďalej.

Line 9 / 10

You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on.

you are here

there is

nothing

I fear

and

I know

that

my heart

will go on

and

on

ty si tu

tam je

nič

ja sa bojím

a

ja viem

že

moje srdce

bude pokračovať, pôjde ďalej

a

ďalej

Ty si tu, bojím sa, že tam nie je nič a viem, že moje srdce pôjde ďalej a ďalej.

Line 10 / 10

We'll stay forever this way, you are safe in my heart, and my heart will go on and on.

we will stay

forever

this way

you are safe

in my heart

and

my heart

will go on

and

on

My zostaneme

navždy

takto, týmto spôsobom

ty si v bezpečí

v mojom srdci

a

moje srdce

bude pokračovať, pôjde ďalej

a

ďalej

Navždy zostaneme takto, v mojom srdci si v bezpečí, moje srdce pôjde ďalej a ďalej.