Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

"Advance, Australia Fair" – the Australian National Anthem

"Rozvíjajme austrálsku krásu"

Australia flag

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 11

Australians all, let us rejoice, for we are young and free,

Australians

all

let us rejoice

for

we are young

and

free

Austrálčania

všetci, všetky

ísť sa radovať

za, pre

my sme mladí

a

slobodní

Austrálčania, radujme sa všetci za to, že sme mladí a slobodní,

Line 2 / 11

We've golden soil and wealth for toil,

we have

golden soil

and

wealth

for toil

my máme

zlatá pôda

a

bohatstvo

za drinu

My máme zlatú pôdu a bohatsvo za drinu.

Line 3 / 11

Our home is girt by sea,

our home

is girt

by sea

náš domov

je obklopený

morom

Náš domov je obklopený morom.

Line 4 / 11

Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare,

our land

abounds

in nature's gifts

of beauty

rich

and

rare

naša zem

oplývať

v daroch prírody

krásne, krásnych

bohaté, bohatých

a

vzácne, vzácnych

Naša zem oplýva v daroch prírody, krásnych, bohatých a vzácnych,

Line 5 / 11

In history's page let every stage advance Australia fair,

in history's page

let

every stage

advance

Australia

fair

Na stránke histórie

nech

každá etapa

rozvíjať

austrálsku

krásu

Na stránke histórie nech každá etapa rozvíja austrálsku krásu,

Line 6 / 11

In joyful strains then let us sing, advance Australia fair.

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

v radostnom napätí

potom

poďme spievať

rozvíjať

austrálska/-u

krásu

V radostnom napätí potom poďme spievať, rozvíjajme austrálsku krásu.

Line 7 / 11

Beneath our radiant Southern Cross, we'll toil with hearts and hands,

beneath our radiant Southern Cross

we will toil

with hearts

and

hands

pod naším žiarivým južným krížom

my budeme drieť

(so) srdcami

a

rukami

Pod naším žiarivým južným krížom budeme drieť srdcami a rukami,

Line 8 / 11

To make this Commonwealth of ours, renowned of all the lands,

to make

this Commonwealth

of ours

renowned

of all the lands

vytvoriť

toto spoločenstvo

nás, našich

preslávený

zo všetkých krajín

Aby sme vytovrili toto spoločenstvo našich, preslávené zo všetkých krajín,

Line 9 / 11

For those who've come across the seas, we've boundless plains to share,

for those

who have come

across the seas

we have

boundless

plains

to share

pre tých

ktorí prišli

cez moria

my máme

neobmedzene/-o

planiny

podeliť sa

Pre tých, ktorí prišli cez moria sa neobmedzene podelíme o naše planiny,

Line 10 / 11

With courage let us all combine to advance Australia fair,

with courage

let us all combine

to advance

Australia

fair

s odvahou

sa všetci spojíme

rozvíjať

austrálska/-u

krása

S odvahou sa všetci spojíme aby sme rozvíjali austrálsku krásu.

Line 11 / 11

In joyful strains then let us sing advance Australia fair

in joyful strains

then

let us sing

advance

Australia

fair

v radostnom napätí

potom

poďme spievať

rozvíjať

austrálska/-u

krása

V radostnom napätí potom poďme spievať, rovíjajme austrálsku krásu.