Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

“O, Canada” – Canadian National Anthem

"Ó, Kanada" - národna hymna Kanady

Canada flag

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 7

O Canada! Our home and native land!

O

Canada

our home

and

native land

ó

Kanada

náš domov

a

rodná zem

Ó Kanada ! Náš domov a rodná zem !

Line 2 / 7

True patriot love in all thy sons command.

true patriot love

in all thy sons

command

Pravá vlastenecká láska

vo všetkých tvojich synoch

viesť

Pravá vlastenecká láska všetkých tvojich synov vedie.

Line 3 / 7

With glowing hearts we see thee rise, the true North strong and free.

with glowing hearts

we see

thee

rise

the true North

strong

and

free

s planúcimi srdcami

my vidíme

ty, teba

stúpať

pravý Sever

silný/-á

a

slobodný/-á

S planúcimi srdcami vidíme teba stúpať, pravý Sever silný a slobodný.

Line 4 / 7

From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee!

from far and wide

O

Canada

we stand

on guard

for thee

Zo široka a ďaleka

ó

Kanada

my stojíme

na stráži

pre teba

Zo široka a ďaleka, ó Kanada, pre teba stojíme na stráži

Line 5 / 7

God keep our land glorious and free!

God keep

our land

glorious

and

free

Bože zachovaj

naša zem

slávnu/-a

a

slobodnú/-á

Bože zachovaj našu zem slávnu a slobodnú.

Line 6 / 7

O Canada, we stand on guard for thee!

O

Canada

we stand

on guard

for thee

ó

Kanada

my stojíme

na stráži

pre teba

Ó Kanada, my stojíme na stráži pre teba.

Line 7 / 7

O Canada, we stand on guard for thee!

O

Canada

we stand

on guard

for thee

ó

Kanada

my stojíme

na stráži

pre teba

Ó Kanada, my stojíme na stráži pre teba.