Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

“God Save New Zealand” – National Anthem of New Zealand

“Boh zachráň Nový Zéland” - Národná Hymna Nového Zélnadu

New Zealand flag

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 20

God of nations, at Thy feet, in the bonds of love we meet,

God

of nations

at thy (your) feet

in the bonds

of love

we meet

Boh

národou

u tvojich nohách

v putách

lásky

my sa stretávame

Boh národou, u tvojich nohách, stretávame sa v putách lásky

Line 2 / 20

Hear our voices, we entreat, God defend our free land,

hear

our voices

we entreat

God

defend

our free land

Počuť, vypočuť

naše hlasy

my prosíme (žiadame)

Boh

chrániť

naša slobodná zem

Vypočuj naše hlasy, my prosíme, boh chráň našu voľnú zem

Line 3 / 20

Guard Pacific's triple star, from the shafts of strife and war,

guard

Pacific's triple star

from the shafts

of strife

and

war

Strážiť

troj hviezdu Pacifiku

od ojí

spor, spory

a

vojna, vojny

Stráž troj hviezdu Pacifiku od ojí sporov a vojn

Line 4 / 20

Make her praises heard afar, God defend New Zealand,

make

her praises

heard

afar

God

defend

New Zealand

robiť, nech

jej chváli

počuť, znieť

ďaleko

Boh, Bože

ochráňiť

Nový Zéland

Nech jej chváli znejú ďaleko, Bože ochraňuj Nový Zéland

Line 5 / 20

Men of every creed and race, gather here before Thy face,

men

of every creed

and

race

gather

here

before thy (your) face

ľudia

každá viera

a

rasa

shromaždiť sa

tu

pred tvojou tvárou

Ľudia každej viery a rasy, shromažďujú sa tu pred tvojou tvárou

Line 6 / 20

Asking Thee to bless this place, God defend our free land,

asking

thee (you)

to bless

this place

God

defend

our free land

prosiť, pýtať si

teba, ty

požehnať

toto miesto

Boh, Bože

ochráňuť

naša slobodná zem

Prosíme teba aby si požehnal toto miesto, Bože ochraňuj ňasu slobodnú zem

Line 7 / 20

From dissension, envy, hate, and corruption guard our State,

from dissension

envy

hate

and

corruption

guard

our state

od nezhody

závisť

nenávisť

a

skazenosť

strážiť

náš štát

Od nezhody, závisti, nenávisti a skazenosti stráž náš štát

Line 8 / 20

Make our country good and great, God defend New Zealand,

make

our country

good

and

great

God

defend

New Zealand

spraviť, urobiť

naša krajina

dobrá/-ý

a

veľká

Boh, Bože

ochrániť

Nový Zéland

Sprav našu krajinu dobrú a veľkú, Bože ochraňuj Nový Zéland

Line 9 / 20

Peace, not war, shall be our boast, but, should foes assail our coast,

peace

not war

shall be

our boast

but

should assail

foes

our coast

mier

nie vojna

bude

naša pýcha

ale

ak napadnúť

nepriateľia

naše pobrežie

Mier, nie vojna, bude naša pýcha, ale ak nepriateľia napadnú naše pobrežie

Line 10 / 20

Make us then a mighty host, God defend our free land,

make

us

then

a mighty host

God

defend

our free land

spraviť, urobiť

nás, nám

potom

silná armáda

Boh, Bože

ochrániť

naša slobodná zem

Potom z nás sprav silnú armádu, Bože ochraňuj našu slobodnú zem

Line 11 / 20

Lord of battles in thy might, put our enemies to flight,

Lord

of battles

in thy (your) might

put

our enemies

to flight

Pán

bitiek

v tvojej sile

zahnať (dať)

našich nepriateľov

útek, utiecť

Pán bitiek v tvojej sile, zažen našich nepriateľov na útek

Line 12 / 20

Let our cause be just and right, God defend New Zealand,

let

our cause

be just

and

right

God

defend

New Zealand

Nech

naša vec

byť spravodlivá/-é

a

správna/-e

Boh, Bože

ochraňuj

Nový Zéland

Nech je naša vec spravodlivá a správna, Bože ochraňuj Nový Zéland

Line 13 / 20

Let our love for Thee increase, May Thy blessings never cease,

let

our love

for thee (you)

increase

may

thy (your) blessings

never

cease

Nech

naša láska

pre teba, k tebe

rásť

nech

tvoje požehnania

nikdy

neustať

Nech naša láska k tebe rastie, nech tvoje požehnania nikdy neustanú.

Line 14 / 20

Give us plenty, give us peace, God defend our free land,

give

us

plenty

give

us

peace

God

defend

our free land

dať

nám, nás

hojnosť

dať

nám, nás

mier

Boh, Bože

ochraňovať

naša slobodná zem

Daj nám hojnosť, daj nám mier, Bože chráň našu slobodnú zem.

Line 15 / 60

From dishonour and from shame, guard our country's spotless name,

from dishonor

and

from shame

guard

our country's

spotless name

od potupy

a

od hanby

strážiť

našej krajiny

nepoškvrnené meno

Od putupy a od hanby stráž nepoškvrnené meno našej krajiny.

Line 16 / 20

Crown her with immortal fame, God defend New Zealand.

crown

her

with immortal fame

God

defend

New Zealand

korunovať

ju

s nesmrteľnou slávou

Boh, Bože

ochrániť

Nový Zéland

Korunuj ju nesmrteľnou láskou, Bože ochraňuj Nový Zéland.

Line 17 / 20

May our mountains ever be, freedom's ramparts on the sea,

may

our mountains

ever

be

freedom's ramparts

on the sea

Nech

naše hory

navždy

byť (sú)

hradby slobody

na mori

Nech sú naše naše hory navždy hradbami slobody na mori.

Line 18 / 20

Make us faithful unto Thee, God defend our free land.

make

us

faithful

unto thee (you)

God

defend

our free land

spraviť, urobiť

nás, nám

verných, verná/-ý

tebe

Boh, Bože

ochraňuj

našu slobodnú zem

Sprav nás verných tebe, Bože ochraňuj našu slobodnú zem.

Line 19 / 20

Guide her in the nations' van, preaching love and truth to man,

guide

her

in the nations' van

preaching

love

and

truth

to man

viesť, sprevádzať

ju

v predvoji národov (popredie)

kázať

láska

a

pravda

človeku

Sprevádzaj ju v predvoji národov, kážuc lásku a pravdu človeku.

Line 20 / 20

Working out Thy glorious plan, God defend New Zealand.

working out

thy (your) glorious plan

God

defend

New Zealand

Robiac, robiť

tvoj slávny plán

Boh, Bože

ochraňovať

Nový Zéland

Robiac tvoj slávny plán, Bože ochraňuj Nový Zéland.