Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

“God Save the Queen” – National Anthem of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

“Boh ochraňuj kráľovnu” – národná hymna Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

LUK flag

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 15

God save our gracious Queen!

God

save

our gracious queen

Boh

chrániť

naša milostivá kráľovná

Boh ochraňuj našu milostivú kráľovnú!

Line 2 / 15

Long live our noble Queen!

long

live

our noble queen

Dlho

žiť

naša ušľachtilá kráľovná

Nech dlho žije naša ušľachtilá kráľovná!

Line 3 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Boh

chrániť

kráľovná

Boh ochraňuj kráľovnú!

Line 4 / 15

Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us,

send

her

victorious

happy

and

glorious

long

to reign

over us

Poslať

jej, ju

víťazný

šťastný

a

slávny

dlhý

vládnuť

nad nami

Pošli ju víťaznú, šťastnú a slávnu, aby dlho vládla nad nami,

Line 5 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Boh

chrániť

kráľovná

Boh ochraňuj kráľovnú!

Line 6 / 15

O Lord our God, arise,

O

Lord

our God

arise

Ó

Pán

náš Boh

povstať

Ó, Bože, Pane náš povstaň,

Line 7 / 15

Scatter her enemies, And make them fall,

scatter

her enemies

and

make

them

fall

roztrúsiť

jej nepriatelia

a

urobiť

ich

padnúť

Rozmetaj jej nepriateľov, A nechaj ich padnúť,

Line 8 / 15

Confound their politics,

confound

their politics

zmiasť

ich politika

Zmäť ich politiku,

Line 9 / 15

Frustrate their knavish tricks,

frustrate

their knavish tricks

frustrovať

ich podlé triky

Znič ich podlé triky,

Line 10 / 15

On Thee our hopes we fix, God save us all

on Thee (you)

our hopes

we fix

God

save

us

all

na teba

naše nádeje

my fixujeme

Boh

chrániť

nás

všetko

K Tebe upíname naše nádeje, Boh náš všetkých ochraňuj,

Line 11 / 15

Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour,

thy (your)

choicest

gifts

in store

on her

be pleased

to pour

Tvoj

najvyberanejší

dary

v sklade

na ňu

buď potešený

liať

Tvoje najväčšie dary, ktoré máš jej s potešením podaruj,

Line 12 / 15

Long may she reign,

long

may

she

reign

dlho

môcť

ona

vládnuť

Aby dlho vládla,

Line 13 / 15

May she defend our laws, And ever give us cause,

may

she

defend

our laws

and

ever

give

us

cause

môcť

ona

brániť

naše práva

a

vždy

dať

nám

dôvod

Aby bránila naše práva, A vždy nám dávala dôvod,

Line 14 / 15

To sing with heart and voice,

to sing

with heart

and

voice

spievať

so srdcom

a

hlas

Spievať srdcom a hlasom,

Line 15 / 15

God save the Queen!

God

save

the queen

Boh

chrániť

kráľovná

Boh ochraňuj kráľovnú!