Slovak flag

Hovorím po slovensky a chcem sa naučiť angličtinu.

US flag

“Star Spangled Banner” – National Anthem of the United States of America

“Vlajka posiata hviezdami” – národná hymna USA

US flag

Kliknite sem, ak chcete pozerať vokálne video

Kliknite sem, ak chcete počúvať celú nahrávku

Line 1 / 8

O, say, can you see by the dawn's early light,

O

say

can

you

see

by

the

dawn's

early

light

O

hovoriť

môcť

ty

vidieť

pri

určitý člen

svitanie

skoro

svetlo

O, povedz, vidíš vo svetle svitania,

Line 2 / 8

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?

what

so

proudly

we

hailed

at

the

twilight's

last

gleaming

Čo

tak

hrdo

my

zdraviť

na

určitý člen

súmrak

posledný

žiara

To, čo sme tak hrdo zdravili v poslednej žiare súmraku?

Line 3 / 8

Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,

whose

broad stripes

and

bright stars

through

the perilous fight

Koho, ktoré

široké pruhy

a

jasné hviezdy

cez

nebezpečný boj

Ktoré široké pruhy a jasné hviezdy sme sledovali nad hradbami počas nebezpečných bojov, ako statočne plápolajú,

Line 4 / 8

O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming,

over the ramparts

we watched

were

so

gallantly

streaming

nad hradbami

sme sledovali

boli

tak

statočne

plápolať

Ktoré široké pruhy a jasné hviezdy sme sledovali nad hradbami počas nebezpečných bojov, ako statočne plápolajú,

Line 5 / 8

And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,

and

the rockets'

red glare

the bombs

bursting

in air

A

rakety

červená žiara

bomby

výbuch

vo vzduchu

A červena žiara rakiet a výbuchy bômb vo vzduchu,

Line 6 / 8

Gave proof through the night that our flag was still there,

gave

proof

through the night

that

our flag

was

still

there

Dávali

dôkaz

počas noci

že

náša vlajka

bol

stále

tam

Dávali nám aj v noci dôkaz, že naša vlajka je stále tam,

Line 7 / 8

O, say, does that star spangled banner yet wave,

O

say

does

that

star spangled

banner

yet

wave

O

hovoriť

robí

že

posiaty hviezdami

prápor, vlajka

ešte

viať

O, povedz, že hviezdami posiata vlajka stále vlaje,

Line 8 / 8

O'er the land of the free and the home of the brave?

over the land

of the free

and

the home

of the brave

nad krajinou

slobodných

a

domov

odvážnych

Nad krajinou slobodných a domovom odvážných?